Kommundirektör och ny i ditt uppdrag?  
 
För första gången erbjuder SKR en introduktionsutbildning för dig som är kommundirektör och ny i ditt uppdrag.

Vid två olika tillfällen får du tillsammans med andra kommundirektörer möjlighet att utforska rollen och dess utmaningar. Gemensamt diskuterar vi kommuner och regioner i den svenska samhällsmodellen, uppdraget som kommundirektör, rollen i relation till politiken, ledningsgruppen, verksamheterna och omvärlden samt SKR:s roll och erbjudande om stöd till dig.

Utbildningen äger rum den 30-31 maj samt den 8-9 september 2022.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen. 
 
Dags att anmäla sig till Toppledarprogrammet 2022-2023!
 
Toppledarprogrammet är ett ledarskapsprogram för dig som är hög chef i en politiskt styrd verksamhet.
Programmet utgår från kommuner och regioners utmaningar och fokuserar på frågor kring strategi, styrning, organisationskultur och ledarskap utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet.

I programmet varvas kunskap från forskning med exempel från deltagarnas verklighet och SKR:s perspektiv. En viktig del av programmet handlar om att tillsammans och individuellt reflektera över tolkningsperspektiv och handlingsalternativ i förhållande till utmaningarna i det egna uppdraget.
 
Programmet pågår under 8 månader och startar i september 2022.
Sista anmälningsdag är den 15 maj.

Läs mer och anmäl dig till programmet.
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen under 2023!
 
Alla utvärderingstider för hösten 2022 är nu uppbokade. Är ni nyfikna på att göra en utvärdering under 2023? Hör gärna av er så berättar vi mer!

Ta vara på chansen och utvärdera hur er kommun arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå.
 
Möt SKR på Kvalitetsmässan den 2-4 maj 2022
 
Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna.

Det gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.
 
SKR finns på plats med en monter där du kan träffa experter inom olika områden inom offentlig verksamhet, kom gärna och träffa oss! 
 
Ett axplock av intressanta seminarier som SKR arrangerar:
 
Vi måste öka effektiviteten!
Det demografiska trycket och förändrade förväntningar på service kommer att öka pressen på att tänka nytt när det gäller både vad resurserna används till samt vilket värde vi skapar för våra medborgare. Hur kan vi mäta effektivitet och hur gör vi för att skattekronorna ska generera en så god välfärd som möjligt för medborgarna?
 
Möte Sveriges Kvalitetskommun 2021
 Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, service, arbetsgivarrollen och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Styrning i offentlig sektor – vilka är nycklarna till framgång?
Styrningen av offentlig sektor utvecklas kontinuerligt och det finns många olika namngivna styrlogiker. Vad kännetecknar kommuner och regioner med framgångsrik och hållbar styrning? Finns det några gemensamma styrkomponenter och mönster för framgång?

Hela konferensprogrammet hittar du på Kvalitetsmässans hemsida.
 
 
Controllerdagen den 2 juni i Uppsala
 
Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling.
Konferensen äger rum i  Uppsala universitetshus men precis som förra året är det en hybridkonferens (IRL och online).
 
Några exempel från programmet:

Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Från SDG 2030 till styrpraktiker 
Matti Skoog, professor, Åbo Akademi och Stockholms universitet – Mathias Cöster, docent, Uppsala universitet

Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?
Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan, ordförande för Stockholm Center of Governance

Anmäl dig senast den 23 maj. 
 
Inrättande av visselblåsarfunktioner inom offentlig sektor - FaQ
 
Senast 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats i organisationen.

Men vem kan rapportera och om vad kan man rapportera om enligt den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890)?

SKR ger i denna FaQ svar på vanliga frågor som kommuner och regioner har kring införandet av den så kallade visselblåsarlagen.

Ta del av frågorna och svaren här.
 
Seminarium på Kvalitetsmässan om visselblåsarsystem

SKR arrangerar även ett seminairum på temat visselblåsarsystem under Kvalitetsmässan. 

Vad krävs av ett visselblåsarsystem?
Från och med 2022 är det en skyldighet för samtliga kommuner och region att ha ett visselbåsarsystem på plats. Under seminariet ges information om den nya lagen och hur bestämmelserna ska tolkas. Läs mer om seminariet på Kvalitetsmässans hemsida.
 
Erbjudande - Digitala föreläsningar om att styra och leda för resultat
 
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat.
Exempel på teman för föreläsningarna är
  • mål- och resultatstyrning
  • den s.k. styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.
Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.
 
KOMMEK 17-18 augusti 2022 i Malmö
 
KOMMEK är en ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Nu är programmet klart!

Anmäl dig och välj bland 60 spännande programpunkter inom våra viktigaste ämnesområden:

• Ledning och styrning
• Digitalisering
• Redovisning och revision
• Hållbarhet
• Skola
• Bemanning och kompetensförsörjning
• Finansiering
• Vård och omsorg
• Hälso- och sjukvård

Det finns även möjlighet att medverka digitalt, läs mer om de olika möjligheterna att medverka!
 
Bli en del av den nationella rörelsen Digital mognad!
 
Vad ni får?
Som projektdeltagare får ni ett subventionerat pris på självskattningsverktyget DiMiOS, fri tillgång till en uppskattad digital grundutbildning i digital mognad, ett antal metodstöd och, sist med inte minst, ett stort nätverk som stöttar er i er resa. I dagsläget är det 137 kommuner och 9 regioner som valt att hoppa på.

Vad behöver ni prestera?
Det som krävs för att vara med är att ni faktiskt mäter organisationens digital mognad samt kompetensutvecklar er organisation.

Så här säger Matilda Jansson, digitaliseringsstrateg i Ale kommun om utbildningen som ingår i projektet:

Utbildningen i digital mognad är en grundläggande och sammanfattande introduktion. Innehållet växlar perspektiv från det nationella och de mer generella utmaningarna till forskning, lokala exempel och handfasta rekommendationer. Den kan användas som en katalysator för dialogforum. Där kan vi omhänderta reflektioner och tankar som utbildningen och den digitala mognadsmätningen påvisat. Utbildningen kommer bidra till att vår organisation får en gemensam förståelse för vilka digitala utmaningar och möjligheter som vi behöver ta oss an både på lång och kort sikt.

Lyssna på två projektmedlemmar berättar varför de använder modellen och deltar i projektet.
 
 
Demokratidagen 28 april 2022 
 
SKR bjuder in till Demokratidagen 2022, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog.

Här möter du SKR:s ordförande Anders Knape, statsrådet Jeanette Gustafsdotter, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg, Anders Lidström, Jessika Wide, David Karlsson och Carl Heath samt andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Konferensen genomförs digitalt.

Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, revision, politiskt ledarskap och styrning
 
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se