Vårens nyhetsbrev innehåller som vanligt blandade rättsfall, kommande kurser och seminarium och därutöver några tips.
 
Det är en hektisk tid för många av oss som arbetar med överförmyndarfrågor. Årsräkningar ska granskas parallellt med att många verksamheter har börjat förbereda sig för ensamkommande barn på flykt från kriget i Ukraina. På SKR:s hemsidor har vi uppdaterat webbutbildningen för god man för ensamkommande barn.

Rubrikerna i vårens nyhetsbrev:
 • Interimistiskt förvaltarskap nödvändigt för att skydda den enskilde.
 • Godmanskapet begränsades på den gode mannens begäran.
 • Endast i vissa situationer är en förordnad ställföreträdare behörig att ansöka om äktenskapsskillnad.
 • En god man har inte alltid det fulla ansvaret att ombesörja bostad för sin huvudman.
 • Det är till förvaltaren som ekonomiska krav ska riktas för att preskription inte ska inträda.
 • Förvaltarskap nödvändigt när den enskilde har behov men endast samtycker till en specifik men mindre lämplig ställföreträdare.
 • Godmanskap upphörde då beständigt samtycke ter sig saknas och den enskilde förhindrade den gode mannen att utföra uppdraget.
 • Förvaltarskap istället för godmanskap när ersättning går direkt till spelande framför hyra och arvode till ställföreträdare.
 • Moms ska inte utgå på arvode till ställföreträdare.
 • Skärpande föreskrifter kvarstår. Tillräckligt att förälder inte bor tillsammans med barnet för att barnpension och efterlevandestöd ska tryggas.
 • JK riktar kritik mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och en tingsrätt för underlåtenhet att informera förvaltare om att huvudmannen var misstänkt för brott.
 • En tidigare god man och förvaltare dömd för trolöshet m.m. mot huvudman.
 • En enskild med förvaltare är inte behörig att ändra sin folkbokföring.
 • Ställföreträdarutredningen verkar inte bli verklighet i närtid.
 • Ställföreträdare för ensamkommande barn från Ukraina.
 • Uppdaterad webbutbildning för gode män till ensamkommande barn.
 • Ändringar behövs i föräldrabalken kopplat till personlig assistans.
 • Ny överenskommelse mellan Kronofogden och SKR gällande utbetalning till omyndiga barn.
 • Tips: Godmanspodden, Kostnadsfri webbutbildning kring överskuldsättning samt kommande kurser och webbsändningar.
Nyhetsbrev för överförmyndare våren 2022, PDF
Vi på SKR:s avdelning för juridik vill alla önska Er en Glad Påsk !

Framgent önskas att frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.
 
 
Redaktör
Kalle Larsson 
kalle.larsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se