Så påverkar inflationen och räntehöjningar ditt sparande
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar mars:
Återhämtning på flera börser under mars
 

Flertalet börser har återhämtat sig något under mars efter nedgångarna som kom till följd av att Putin beordrat sina trupper att invadera Ukraina. Kriget i sig verkar inte se ut att ta slut eller lugna ner sig nämnvärt inom närtid, men börserna brukar ha en tendens att frånse krigets hemskheter och istället fokusera framåt.

Återhämtning till trots så finns fortfarande stora orosmoln att ta hänsyn till. Det är fortfarande stor geopolitisk oro och säkerhetsläget i Europa har försämrats kraftigt till följd av det människorättsvidriga krig som Putin bedriver. Till detta ska tilläggas att marknadsräntorna ska höjas i rask takt samt att vi har en historiskt hög inflation. Inflationen syns tydligast på energi- och råvarupriserna, men när energi och råvaror ökar så kraftigt i pris så slår det igenom på de flesta varor och tjänster.

Breda Stockholmsindexet steg med 2,5 procent under mars men är fortfarande minus cirka 14 procent sedan årets start. På lite längre sikt är Stockholmsbörsen dock fortfarande positiv med en avkastning på 5 procent om man tittar ett år tillbaka och hela 68 procent om man tittar på tvåårsperioden 2020-04-01 – 2022-03-31. Tilläggas ska att vi den 1 april 2020 befann oss på botten i det börsras som skedde under våren 2020 till följd av pandemin.

Läs hela fondkommentaren
 
Så påverkar inflationen och räntehöjningar ditt sparande
 

Det talas mycket om ökad inflation och räntehöjningar just nu. Hur påverkar dessa faktorer börsen och i slutändan ditt fondsparande?

Inflation betyder att priserna i allmänhet stiger, så att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Det kan finnas olika orsaker till att priserna stiger, som ökad efterfrågan, lågt utbud eller högre produktionskostnader. Det är precis det som nu händer. Prisökningarna har varit tydligast inom energi och råvaror.

Läs mer
Handelsinformation kring  Ryssland & Östeuropafonder

Handeln i rysslandsfonder har med anledning av kriget i Ukraina samt de stora sanktioner som riktats mot Ryssland, varit tillfälligt stängd under en period. Nu meddelar ett antal fondbolag att de tar emot order i Ryssland- och Östeuropafonder.

Här hittar du uppdaterad information kring vilka fonder som är fortsatt handelsstoppade och vilka som är öppnade för handel.

Läs mer 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: -0,2 %
Defensiv mixindex: +0,4 %

Aktiv Balanserad: -0,8 %
Balanserad mixindex: +0,7 %

Aktiv Offensiv: -0,1 %
MSCI World: +1,5 %

Aktiv Tillväxt: -3,1 %
MSCI EM: -3,5 %


(Siffror per 31/3 , 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
PLUS Mikrobolag Sverige Index  18,82 %
 
Månadens bästa hedgefond
Lynx Dynamic 13,00 %
 
Månadens bästa räntefond
Oddo BHF Avenir Europe CR-SEK H 6,95 %

Avkastning per 2022-04-07, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.