Den 20 april kl. 10:00-16:00 arrangeras SKR:s Internationella dag, som i år är i digitalt format. Konferensen arrangeras årligen och tar sikte på aktuella EU- och internationella frågor med bäring på lokal och regional nivå.

Under dagen diskuteras bland mycket annat den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands invasion av Ukraina, det lokala självstyret med anledning av Europarådets granskning av Sveriges genomförande av konventionen av lokalt självstyre och vilken roll kommuner och regioner spelar under Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.

Under eftermiddagen får du ta del av parallella seminarier på olika teman, bland annat om kommuners och regioners samarbete med Kina, hur svenska kommuner och regioner kan bidra till demokratiutvecklingen globalt genom kommunala partnerskap och SKR:s prioriterade EU-frågor 2022 med fokus på ett klimatneutralt EU och EU:s asyl- och migrationspakt.

Bland talarna finns bland andra Anders Knape SKR:s ordförande, Jelena Drenjanin, orförande för SKR:s EU-beredning, Hans Dahlgren, EU-minister, Patrik Oksanen, prisbelönt journalist med inriktning på försvars- och säkerhetspolitik, Sofia Kamps, projektledare för svenska ordförandeskapet 2023 på statsrådsberedningen, Maria Strömvik, lektor för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, Arion Chryssafis, kommunalråd i Solna stad och Gudrun Mosler Törnström, ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheters granskningsutskott, tillsammans med många fler spännande talare under dagen.

Ta del av programmet och anmäl dig här