IPCC: avfallssektorn ger ren energi
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Förslag: nollutsläpp från konsumtionen
 
En enig Miljömålsberedning har presenterat nya mål för att Sverige ska kunna åstadkomma netto nollutsläpp till 2045. Om de antas blir Sverige första land i världen att omfatta utsläpp från konsumtionen i sitt klimatarbete.
 
Den svenska konsumtionen beräknas i dag ge upphov till utsläpp av motsvarande 90 miljoner ton koldioxid, här hemma eller i utlandet. År 2045 ska de enligt förslaget nå netto noll. Miljörådsberedningens ordförande Emma Norén, konstaterade vid presentation av utredningen att det kommer att kräva styrmedel och åtgärder.

– Det är ett mycket viktigt steg att på det här sättet tydliggöra konsumtionens hela klimatpåverkan. Vi ser att Avfall Sveriges arbete kring förebyggande genom återbruk och återvinning, men också genom nya konsumtionsvanor, kommer att kunna bistå i hög grad för att det här ambitiösa målet ska kunna uppnås, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

– Men vi får inte lägga allt ansvar på konsumenterna, det gäller förstås att produktionen är med på banan. Det börjar med hållbar design och produktion, och här kom ju EU-kommissionen tidigare i veckan med sitt banbrytande förslag till en ny ekodesign-förordning.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
IPPC: avfallssektorn ger ren energi
 
IPCC:s sjätte klimatrapport visar att läget är allvarligt, men att tekniken finns för att vi fortfarande ska kunna nå målet om max 1,5 graders upphettning. Den svenska avfallshanteringen har redan gjort mycket, och de största utsläppskällorna har potential att generera negativa utsläpp till 2045. 

Läs mer
Klimatklivet prioriterar stöd till biokol
 
Under 2022 är det extra lätt att få stöd från Klimatklivet till framställning och användning av biokol. Stödet kan sökas för investeringar i produktion av biokol, under förutsättning att en del av biokolen används inom den egna verksamheten. 

Läs mer
Hjälp i krishanteringen
 
Avfall Sverige har sammanställt generell information som stöd för avfallshanteringens krishantering. Ett dokument samlar information om kommunal renhållning och krisberedskap, hantering av latrin när avloppssystemet inte fungerar samt försörjning av insatsvaror. Dessutom finns en lista över informationskällor. Bara för medlemmar.

Läs mer
Nätverksträff: Avfall Web och statistik
 
Temat för nästa träff är Framtidens återvinningscentral, då vi diskuterar kommunernas kommande utmaningar ur ett statistik- och uppföljningsperspektiv.
När: 17–18 maj
Var: Enköping

Läs mer och anmäl dig
Därför kommer vi till Avfall Sveriges årsmöte
 
Se vad Angeta Lantto (Skellefteå kommun), Robin Holmberg (v ordf för Avfall Sverige) och Gunilla Carlsson (Sysav) har att berätta om sina förväntningar inför årsmötet.
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Se filmen
Läs mer och anmäl dig
Tema Energiåtervinning i Avfall och Miljö
 
Nu finns ett nytt nummer av Avfall och Miljö ute. Läs om Öresundskrafts planer på CCS, hur koldioxiden kan återvinnas och om hur mycket energiåtervinningen är värd. Vi tipsar om insamlingslösningar för frigolit, beskriver utvecklingen för flytande biogas och handelns inverkan på återvinningen. Bland annat.

Läs digitala utgåvan av Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till
• Chromafora AB: vattenrening  Läs mer på chromafora.com
• Plastkonsult AB: köper, säljer och återvinner plast  Läs mer på plastkonsult.se
Tips för obemannad ÅVC
 
Obemannade återvinningscentraler, där kunder får möjlighet till inpassering utanför centralens ordinarie öppettider, ses som ett kostnadseffektivt sätt att öka tillgängligheten. Denna rapport samlar erfarenheter från aktörer som infört det, och har som syfte att vara till stöd för de som överväger att införa ett likande system.
2022:08 Erfarenheter och goda exempel av införande och drift vid obemannade återvinningscentraler
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Taxekonstruktion
När: 26–27 april
Var: Stockholm

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
De nya avfallssymbolerna
 
När: 3 maj kl 9–11
Var: Digitalt

Vi besvarar frågor och visar på goda exempel kring det nya skyltsystemet. Gratis för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
När: 4–5 maj
Var: Lidingö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Index i avtal
 
När: 10 maj kl 13–15
Var: Digitalt

Ökade kostnader för drivmedel och andra insatsvaror ställer nu till problem. Avfall Sverige bjuder nu, tillsammans med Sverige Åkeriföretag, in till ett webbinarium för att ge råd om hur index kan hanteras inom gällande avtal.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni
Var: Lund

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni
Var: Göteborg
 
Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Driftoptimering av biogasprocessen
 
När: 14–15 juni
Var: Linköping

Lär dig vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen samt hur den kan styras och optimeras. Vi tittar också på uppgraderingstekniker och besöker Linköpings biogasanläggning och biogaslabb.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
VafabMiljö söker förbundsdirektör
 
Ansök senast 10 april  Läs mer
 
Laholms kommun söker avfallsplanerare/utvecklare
 
Ansök senast 20 april  Läs mer
 
ECN is looking for a Policy Officer, Environmental and Agricultural Affairs
 
Deadline for application 29 April  Read more
 
Borås Energi och Miljö söker avdelningschef till Cirkulär masshantering
 
Ansök senast 30 april  Läs mer