April 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Foto: Gustaf Hellsing, Ikon
Att skapa hopp i orostider
 
Hur kan samhället skapa hopp i en tid när vi som mest behöver det? Varmt välkommen till ett gemensamt webbinarium som SKR arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan den 9 maj. Vi pratar om hotet mot demokratin och hoppets betydelse i en orolig tid. Talare är bland andra ärkebiskop Antje Jackelén och Daniel Poohl från stiftelsen Expo.
Att skapa hopp i orostider
 
Familjehemmens dag 27 april
 
Den 27 april uppmärksammar SKR för andra året i rad Familjehemmens dag. Under dagen arrangeras två webbsändningar – under förmiddagen till medarbetare inom socialtjänsten och efter lunch till privatpersoner som är eller funderar på att bli familjehem.
Familjehemmens dag 27 april
 
Rapport med insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention för år 2021
 
Den 31 mars lämnade SKR in en rapport till regeringen som beskriver utvecklings-arbetet inom överenskommelsen för psykisk hälsa och suicidprevention 2021. Rapporten redovisar bland annat stöd för lokal och regional utveckling inom följande områden:
  • Från teori till praktik i coronatider - ett initiativ för att kunna ge praktiskt stöd för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos välfärdens medarbetare och chefer under pandemin.
  • En uppdaterad version av rapporten ”Första linjen 2020, Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för barn och ungas psykiska hälsa” . Den har möjliggjort jämförelser, dialog och erfarenhetsutbyte mellan regioner som arbetar med olika modeller för första linjen.
Läs rapporten
 
Stöd för dig som möter flyktingar från Ukraina
 
På Stödlistan samlar vi länkar, råd och tips som stöd till alla som jobbar med psykisk hälsa. Nu finns också en sida om att ge stöd till flyktingar från Ukraina.
Stödlista: Psykisk hälsa i kristid
 
 
Webbinarier och konferenser
 
8 april: Förstalinje-konferens om barns och ungas psykiska hälsa
Om dimensionering, behandlingsresultat, tillgänglighet samt likheter och variationer över landet i utformning och kapacitet.
Förstalinjekonferens 2022: Barns och ungas psykiska hälsa

11 april: Bättre arbetsmiljö en social investering?
Digital konferens om förbättrad arbetsmiljö som social investering, med fokus på de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik.
Bättre arbetsmiljö en social investering?

11 april: Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård
Denna workshop kommer att ha fokus på de grundkomponenter som vi tillsammans börjat formulera och som kan utgöra ett stöd i arbetet med att erbjuda en trygg och meningsfull psykiatrisk vård.
Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård

12 april: Utbildning Genombrott.nu
Genombrott.nu är ett digitalt verktyg som stöder förbättringsarbete inom vården. På denna utbildning får du stöd och guidning för att komma igång på din egen arbetsplats.
Utbildning Genombrott.nu

26 april: Små barn som upplevt krig och konflikter – vilket stöd behövs?
Just nu är många barn på flykt från kriget i Ukraina. Regioner och kommuner rustar för att kunna ge barn och unga rätt stöd och vård.
Små barn som upplevt krig och konflikter Vilket stöd behövs?

2 maj: Modell för systematisk kartläggning av socialtjänstens arbete med barn och unga
Erfarenheter från Stockholm visar att systematiska kartläggningar på ett väsentligt sätt kan bidra till arbetet med att förstärka och vidareutveckla socialtjänstens arbete med barn och unga.
Modell för systematisk kartläggning av socialtjänstens arbete med barn och unga

4 maj: SIP i skolan
Det finns många goda exempel på samverkan mellan förskola/skola och andra aktörer och många gånger används SIP. Vi kommer att få möta en del av dem på detta webbinarium.
SIP i skolan

11 maj: Informationsträff om Traumastödet
Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd.
Informationsträff om Traumastödet

16 maj: Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård
Webbinariet lyfter gemensamma utmaningar inom tvångsvården samt hur verksamheter tillsammans kan förbättra tillgången till samordnade vård och stöd insatser och minska utsattheten hos de intagna.
Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård

17 maj: Psykiatrin i siffror
Digital konferens om Psykiatrin i siffror 2021, samt tre webbinarier inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.
Psykiatrin i siffror

Se alla aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
 
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Välkommen att delta i våra öppna samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid. Fem teman återkommer: barn och unga, vuxna och äldre, digitala lösningar, suicidprevention, samt migration och psykisk hälsa. Dessa möten är öppna för alla berörda organisationer: civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner mm.
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Ny film om vård- och insatsprogram
 
Kort film i två olika versioner för elevhälsan och socialtjänsten som visar hur man använder vård- och insatsprogrammen för att enkelt hitta lättanvänd information om psykisk ohälsa.
Ny film om vård- och insatsprogram
 
Övriga nyheter
 
4 maj: Lansering för handbok i brukarinflytande
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till digital lansering av ny handbok i brukarinflytande. Bokens förord är skrivet av Ing-Marie Wieselgren och hon är även med i panelen på eventet.  
Lanseringsevent ny handbok i brukarinflytande
 
4 maj: Lyckas med ert hälsofrämjande arbete
Nynäshamn och Järfälla kommun berättar om hälsofrämjande metoder och verktyg som ökar arbetsplatsens kunskaper och minskar ohälsan.
Lyckas med ert hälsofrämjande arbete
 
5 maj: Kvalitetsregister för forskning
Ta del av aktuella frågor om kvalitetsregisterforskning och få möjlighet att diskutera metoder över disciplin- och professionsgränser. Programmet innehåller såväl nationella exempel på hur kvalitetsregister används för prognoser och uppföljning som internationella perspektiv på forskningssamarbeten.
Kvalitetsregister för forskning
 
Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
En nationell kartläggning som visar på koordineringsfunktionens omfattning och utbredning, innehåll samt dess förutsättningar samt en jämförelse med den kartläggning som gjordes 2018.
Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
 
Besväras du av minnesbilder från covid-19-pandemin?
Pågående forskningsstudie för vårdpersonal som arbetat under pandemin och har ofrivilliga, återkommande minnesbilder från arbetet.
Besväras du av minnesbilder från covid-19-pandemin?
 
Podd om självvald inläggning inom psykiatrin
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om självvald inläggning (SI) inom psykiatrin. Vilka utmaningar finns det med SI? Och hur upplever patienterna och vårdgivarna SI?
Podd om självvald inläggning inom psykiatrin
 
Redaktör
Henrik Tunér
henrik.tuner@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se