Nyhetsbrev vecka 15
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Palmsöndag. Jesus rider in i Jerusalem. Inledningen till kyrkoårets mest dramatiska tid. Från fest och färger på palmsöndagen, över djup gemenskap och delad måltid med nära vänner, till ensamhet, ångest, besvikelse i Getsemane genom död, begravning och uppståndelse. Stilla veckan och påsken rymmer i stort sett det hela. Samtidig är det berättelsen om en inre kamp som pågår i Jesus, och som många av oss troligen känner igen från oss själva. Kampen mellan samvetsfrid och bekvämlighet.
 
Från en kamp till en helt annan. Under stilla veckan fortsätter vi att läsa psaltarpsalm 31 tillsammans med våra systrar och bröder i Ukraina:
 
”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.”

 
Detta är inledningen till psaltarpsalm 31 i det gamla testamentet. Varje dag kl 17.00 läser kristna och judar i Ukraina just psaltarpsalm 31. Texten har blivit en gemensam fokuspunkt i allt det svåra. Vill du läsa samtidigt med dem i Ukraina, läser du texten kl 16.00. I länken härunder, från det engelska bibelsällskapet ser och hör du psalmen läsas i Ukraina.
Med anledning av kriget i Ukraina har Svenska kyrkan lagt ut en rad informationer, och upplyser även om olika möjligheter för att hjälpa till, läs mera här Kriget i Ukraina - Svenska kyrkan
 
Alla kollekter som upptas vid våra gudstjänster kommer att gå till ACT Svenska kyrkans insamling till förmån för Ukraina. Detta är tillsvidare, till ett nytt beslut fattas.
 
Under veckan som har gått har vi här i Nederländerna haft besök av Karin Burstrand (bland annat fd domprost i Göteborg och kyrkoherde i Paris). Karin har fått uppdraget att utreda Svenska kyrkan i Benelux. Under tiden Karin var här har hon träffat många av er engagerade, det blev till många spännande samtal.
 
Kyrkorådet är igång med ett visionsarbete. Vad vill vi med Svenska kyrkan i Nederländerna, vilken väg vill vi gå? Även du kan vara med att påverka. Deltag gärna i våra gudstjänster och andra evenemang och dela med dig av dina åsikter, eller skicka ett mejl till nederlanderna@svenskakyrkan.se, då skall vi ta med det i vårt arbete.
 
Men först är det palmsöndag som firas i finska kyrkan i Rotterdam, därefter agapemåltid och skärtorsdagsmässa i prästgården, och påskdagsmässa i tyska kyrkan i Den Haag.
 
Mogens, tf kyrkoherde Nederländerna
 
Extra kyrkostämma 24 april
 
Härmed kallas till extra kyrkostämma söndagen den 24 april kl 12.00, i anslutning till gudstjänsten, på Segbroeklaan 528 (prästbostaden), Den Haag.

Välkomna Cecilia Stockare – ordförande
Dagordning Extrastämma 2022-04-24
 1. Stämmans öppnande
 2. Kallelsens godkännande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande
 5. Val av sekreterare
 6. Stämmans beslutsmässighet
 7. Val av två justeringspersoner
 8. Anmälan av övriga ärenden.
 9. Föredragande av verksamhetsberättelse
 10. Föredragande av bokslutet
 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. Budgetförslag 2023
 13. Val av ledamöter till kyrkorådet
 14. Revisor
 15. Fastställande av datum för höststämman
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande
 18. Frågor från församlingen
   
Om du har betalat din medlemsavgift för 2022 senast på stämmodagen har du rösträtt. Medlemsavgiften betalar du till NL32ABNA0587408898 (Enskild 50€, familj 80€).
 
Fullmakt till kyrkostämman
 
Varje deltagare kan ut över sin egen röst även agera ombud för två personer. Har du inte möjlighet för att delta, kan du välja att ge ett annat medlem en fullmakt.
Blankett för fullmakt finns på webbsidan via denna länk.
 
 
Palmsöndag firas gudstjänst i Rotterdam
 

Palmsöndag den 10 april kl 13.00 (OBS Tiden!) firar vi gudstjänst i Finska Kyrkan i Rotterdam (Finse Huis, 's-Gravendijkwal, 3014 EG Rotterdam). Gudstjänsten leds av Elsa Westberg. Välkomna till gudstjänst och en stunds gemenskap efteråt. Gudstjänsten kommer även att kunna ses via zoom: https://zoom.us/j/99092795392?pwd=eW1zbDdKMDFiY0dnak9MRlNZZlVXUT09
 
Agapemåltid och skärtorsdagsmässa i prästgården
 

På skärtorsdag, 14 april kl 19, bjuder vi in till en agapemåltid i prästgården. Pris 10 €. Anmälan till nederlanderna@svenskakyrkan.se senast den 11 april. Agape står för den osjälviska kärleken och blev beteckningen på den måltid som de första kristna delade med varandra. Genom senare tid har en tradition i många kyrkor växt fram där man på skärtorsdagen äter med varandra. Under måltiden hör vi även texter som anknyter till påsken och den första kristna gemenskapen. Vid årets agapemåltid serveras lamm, bittra örter, salta grönsaker, osyrat bröd, vatten och vin för därigenom även att anknyta till den judiska påskmåltiden som firades på Jesu tid. Så småningom övergår måltiden i ett nattvardsfirande.
 
OnsdagsKlubben
 
OnsdagsKlubben träffas ytterligare fyra gånger under våren, 13 & 27 april och 11 & 25 maj.

Träffarna äger rum i finska kyrkan i Rotterdam (Finse Huis, 's-Gravendijkwal, 3014 EG Rotterdam). Vi börjar kl 11.00 och håller på en stund tillsammans. Lunch och fika finns att köpa. Skicka gärna ett meddelande till nederlanderna@svenskakyrkan.se och meddela om du kommer och vill äta, då maten förbeställs i kyrkan.

Det går även bra att delta via zoom: https://zoom.us/j/92374372787?pwd=QXBCUDFkRGdESFZWaTkxaks0M3hHUT09
 
Kommande gudstjänster
 
10 april 13.00: Rotterdam (Elsa Westberg)
14 april 19.00: Prästgården Den Haag – Skärtorsdagsmässa (Mogens Amstrup Jacobsen)
17 april 13.00: Den Haag – Påskdag (Mogens Amstrup Jacobsen)
24 april 11.00: Prästgården Den Haag (Mogens Amstrup Jacobsen), efteråt extra kyrkostämma
1 maj 11.00: Rotterdam (Mogens Amstrup Jacobsen)
 
Bokklubb
 
Månadens bok är: Alex Schulman: Överlevarna. Var och en ombesörjer sin egen kopia. Finns även som e-bok och ljudbok. Nästa träff i bokklubben blir måndag den 25 april kl 19.00. Vi träffas i prästbostaden för att dela tankar och funderingar kring månadens bok. Anmäl gärna ditt deltagande på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Musiker sökes!
 
Spelar du något instrument och skulle du ha lust att spela på våra gudstjänster ibland? Nu finns möjligheten! Svenska Kyrkan i Nederländerna har ingen fast kyrkobyggnad och inte heller någon kyrkomusiker. Gudstjänsterna alternerar på olika orter (Haag, Rotterdam och numera även Amsterdam). Intresserad? Hör av dig till prästen på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Medlem
 
Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkans verksamhet i Nederländerna.

Nu kan du betala din medlemsavgift för 2022.
När du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.

För att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation.

Ditt bidrag gör skillnad!
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, ha julmarknad, bokklubb, onsdagsklubb med mera.
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedanstående konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses.
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457
 
Utlandskyrkans app
 
I vår nya app har vi samlat den viktigaste informationen om församlingen i Nederländerna och de andra församlingarna runt om i världen. Här hittar du kontaktuppgifter, kalendarium och länkar till vår webbsida och sociala medier.

Du laddar ner appen gratis via App store eller Google Play. Sök på “utlandskyrkan”