Ebba Theorell. Foto Linnea Bengtsson
Avhandling om barns krigslekar utsedd till Lärarpanelens favorit
Små barn utforskar avancerade rörelser i krigslekar och respekterar varandras utrymme. Det visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Ebba Theorell har i sin forskning filmat barn i tre till nioårsåldern som leker krig, för att lära sig mer om vilket innehåll barnen ger krigsleken.
 
Resultaten av forskningen förvånade henne själv.
 
– Genomgående var det tydligt att det var väldigt viktigt för barnen att respektera varandras fysiska utrymme. Det var också överraskande att se att små barn är så skickliga i sina rörelsemönster. Att så mycket var precis tvärtom jämfört med det jag förväntat mig och trodde mig veta, säger hon i en intervju med Skolportens magasin.

Krigsleken som kan vara viktig för många barn, framför allt pojkar, möts ofta av stark negativitet från vuxenvärlden.
 
– Hos vuxna finns ofta en hård ton om att man ska stävja dessa lekar så tidigt som möjligt och många skolor och förskolor inför totalförbud för krigslekar. Men finns det en risk att allt detta fördömande, på ett bakvänt sätt, i stället alienerar pojkar från våra utbildande institutioner och sociala gemenskaper? säger hon.
 
Tidigare forskning har i stor utsträckning tittat på krigslekar i relation till aggressivitet men denna avhandling lyfter fram estetiska dimensioner som kommer till uttryck i krigslek.

– Jag föreslår att krigsleken kan ses som en arena som blir attraktiv för små barn, eftersom den möjliggör ett intensivt och dynamiskt undersökande av rörelse. Analys av data visade att rörelser ständigt finkalibreras i leken, både individuellt och kollektivt men också i relation till platsen, säger Ebba Theorell.
 
”Ebba Theorells avhandling ger en tankevända i kunskapen om pojkars krigslek. Genom att använda dansteori gör hon om det sätt som krigslek kan uppfattas, tolkas och kontextualiseras. Avhandlingen öppnar dörren till de estetiska ämnenas didaktik på ett roligt och oväntat sätt och visar att forskning kan förändra tankemönster”, skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Skolportens intervju med Ebba Theorell hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 2/2022.

Avhandlingen som lades fram vid Stockholms universitet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Lärarpanel hittar du här.

Lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61