April 2022
 
Nyhetsbrev
Trots det allvarliga geopolitiska läget har finansmarknaderna visat på styrka under våren. Vi följer omvärldshändelserna noga och ser som alltid över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder.

Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling.

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

För att underlätta att ta del av information om våra fonder har vi tagit fram digitalt material som du hittar på vår hemsida och på vår YouTube-kanal. Där hittar du bland annat presentationsfilmer för samtliga fonder, liksom utbildande filmer i form av Ränteskolan till exempel. Du vet väl att du kan prenumerera på vår YouTube-kanal för att hålla dig uppdaterad?

Under våren deltar vi i och bjuder in till flera fysiska sparträffar runtom i landet. Läs mer nedan om vilka städer och datum vi besöker och kom gärna för att träffa oss på plats för en uppdatering om våra fonder.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över sin sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Erik Brändström gästar podcast och intervjuserie
 
Erik Brändström, investeringsansvarig på Spiltan Fonder, gästade nyligen podden Banking By Daniel. Erik berättar bland annat om Spiltan Fonders investeringsfilosofi, hur bolagsurval görs, hur han undviker misstag samt hur förvaltningen påverkas av omvärldsläget.

För den som vill se en längre intervju finns ett inspelat samtal mellan Erik och Daniel. Intervjun tar avstamp i hur Spiltan Fonder grundades och går djupare igenom Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riksmedvetenhet och stabilitet.

Lyssna på podden (Erik är gäst nummer två i avsnittet)
Se den filmade intervjun
 
Spiltan Globalfond Investmentbolag - på två minuter
 
Ta rygg på världens bästa investerare i en smart globalfond.

Spiltan Globalfond Investmentbolag placerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär. Fonden är ett bra alternativ till en traditionell indexfond och förvaltningen är passiv vilket möjliggör låg avgift.

Nu finns en ny videopresentation av Spiltan Globalfond Investmentbolag med fondförvaltare Jörgen Wärmlöv. På drygt två minuter får du en inblick i hur fonden förvaltas och vem den passar för.

Se videopresentation
 
För dig som vill veta mer om Spiltan Globalfond Investmentbolag
 
... finns en nyinspelad fördjupad presentation av fonden att ta del av. Eftersom fonden investerar i investmentbolag och bolag med investmentbolagsliknande karaktär, får du en inbyggd spridning på betydligt fler bolag eftersom varje enskilt innehav ger exponering mot flera underliggande bolag inom olika branscher. Ett unikt fondkoncept till låg avgift.
 
I videon presenterar fondförvaltare Jörgen Wärmlöv och privatkundsansvarig Simon Settergren hur den förvaltas och vem den passar för.
 
Spiltan Fonder på Sverigeturné
 
Äntligen får nu de fysiska sparträffarna komma igång igen på riktigt. Spiltan Fonder kommer som vanligt att resa till flera orter under våren och presentera våra fonder.

Hittills har vi bokat bland annat Halmstad, Sundsvall, Malmö och Jönköping. Fler orter och datum hittar du i vårt kalendarium på vår hemsida, där vi löpande publicerar orter och datum i takt med att de bokas.
 
Aktiefond Stabil och Räntefond Sverige vinnare i Morningstar Awards
 
Spiltan Fonders ränteteam
Spiltan Fonder fick ta emot två utmärkelser när vinnarna av Morningstar Awards 2022 nyligen utsågs; Spiltan Aktiefond Stabil som Bästa Sverigefond och Spiltan Räntefond Sverige som Bästa Företagsobligationsfond.

Spiltan Fonder var även en av tre nominerade i kategorin Bästa Småbolagsfond med Spiltan Småbolagsfond och i kategorin Bästa Fondbolag, Aktier.

Läs mer om utmärkelserna
 
Håll dig uppdaterad om våra fonder genom våra månadsrapporter

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter. Du hittar alltid de senaste månads- samt hel- och halvårsrapporterna för respektive fond på vår hemsida under Rapporter.

Här hittar du de senaste månadsrapporterna
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder,
Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.