Nyhetsbrev nr.5 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Lokal demokrati i fokus!
Ukrainska och svenska lokalpolitiker möts på konferens. Tisdag den 29 mars deltar förtroendevalda från svenska kommuner och regioner i en digital konferens med ukrainska kommunala politiker. På konferensen kommer bland andra borgmästarna från Kiev och Lviv att berätta om situationen i Ukraina och i sina städer och regioner. Ukrainas minister för lokala och regionala utvecklingsfrågor, Oleksiy Chernyshov, medverkar också.
– Kommun- och regionsverige står enade bakom folket i Ukraina och deras kamp för demokrati och allas lika värde. Under den ryska väpnade invasionen fortsätter våra ukrainska kollegor under mycket svåra förhållanden att leverera stöd och service till sina medborgare, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner
 
SKR: Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR tar fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.
Mer info på SKR:s hemsida 

Välkommen till Demokratidagen den 28 april 2022 som vi genomför helt digitalt, programmet börjar ta form och vi har många intressanta föreläsare att se fram emot att få lyssna till, se mer info nedan. 

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
Avsnitt #66 Självstyrelseindex och Europarådets granskning av kommunalt självstyre
Anders Lidström förklarar det index för lokalt självstyre som tagits fram av en forskargrupp på uppdrag av Europeiska kommissionen. Indexet utgår från den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse och gör att det nu finns ett mått som är jämförbart mellan olika länder och över tid. Vi får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige som äger rum under våren 2022.
 
Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Umeå Universitet, Björn Kullander, SKR
Programledare: Anders Nordh,, SKR
Tid: 30:36

Länk till avnsitt 66
 
SKR:  MasterClass - Medborgadialog i komplexa och konfliktfyllda frågor, MasterClass
I denna MasterClass fokuserar vi på hur vi kan hantera frågor som är komplexa, präglas av konflikt och mycket känslor?
Under dagen kommer du att få ta del av och göra övningar kopplade till case hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor och ta del av exempel på komplexa dialoger.

Medverkande: Nils Munthe, AndersNordh SKR, Martin Sande Dialogues m.fl.

Datum: 24 maj
Tid: 09:30 - 15:00
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor per deltagare exklusive moms

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här!
 
SKR: Demokratidagen 2022
SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s ordförande Anders Knape, statsråd, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg, Erik Amnå och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Mer info på SKR:s hemsida
  • Datum: 28 april 2022
  • Tid: 9.00 – 16.00
  • Plats: Genomförs digitalt
  • Kostnad: 2100 kronor exklusive moms. 
  • Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Anmäl dig här!
 
Internetstiftelsen: Att stärka demokratin i en digital tid
Under våren 2022 belyser Internetstiftelsen en viktig demokratifråga, nämligen nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 följs av en eventserie med fördjupningar i det demokratiska samtalet på nätet.

SKR samarbetar med Internetstiftelsen genom att sprida information om den eventserien. Under maj månad genomförs tre digitala seminarier med fördjupningar på oilka teman från rapporten. Alla eventen är kostnadsfria och sker digitalt.
  • 4 maj Sociala medier, ett hot mot demokratin?
  • 11 maj Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin
  • 18 maj Hur stärker vi demokratin i en digital tid?
 
People Powered: How to Engage Immigrants & Refugees in Participatory Budgeting - on line course
Ta chansen och se reprisen av ett seminarium som People Powered ( en global HUB för deltagande demokrati) genomförde i slutet på 2021. Här får du ta del av såväl experter som praktiker från olika delar av världen på hur immignranter och nyanlända kan involveras genom medborgarbudget. Ett av exemplen är från Göteborg och deras medborgarbudget i Lundby. 
Hela seminariet är på 1 timme och 28 min, det går utmärkt att se i delar. Seminariet hålls på engelska.

Se seminariet på People Powereds hemsida
 
Västerås: En plan för Västerås hållbara utveckling
Vi tar fram en ny översiktsplan och vi är i början av arbetet. Du kan lämna synpunkter och delta i förslagets utformning vid flera tillfällen under arbetet. Du kan påverka framtidens Västerås.

Mer information på Västerås hemsida
 
Mörbylånga: Var med och påverka utvecklingen av Mörbylånga!
Mörbylånga kommun bjuder in allmänheten till dialogmöte om planprogram för Mörbylånga där de nordvästra delarna ingår - hamnen, Norra Viken och socckerbruksområdet.

Mer information på Mörbylångas hemsida
 
Falun: Faluförslaget
Faluförslaget är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Falu kommuns verksamhet. På så sätt kan du påverka och sätta en fråga eller ett förslag på kommunens politiska dagordning.

Mer information på Faluns hemsida
 
Uppsala: Engagera dig och påverka!
I Uppsala kommun kan du göra din röst hörd på många sätt. Bland annat kan du ge synpunkter på projekt innan politikerna fattar besluten. På så sätt kan du vara med och utveckla och förbättra Uppsala kommun.

Mer information på Uppsalas hemsida
 
Region Norrbotten: Civilsamhällets betydelse för attraktiva livsmiljöer
Se ett webbinarium från 22 mars på temat - ett starkt och levande civilsamhälle är grundläggande för människors livsvillkor. 

Malin Winberg samtalar med Ylva Löwenborg, ordförande för Samforma, Malin Lindberg, professor vid Ltu samt Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Läs mer och se seminariet på Utveckla Norbottens hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
MUCF: Utbildning, Civila samhället i samhället
MUCF arrangerar utbildningen tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och den vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor.
I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Mer information på MUCF:s hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se