Nyheter från SKR
 
 
Utvecklingen av välfärdsbrott är systemhotande
Välfärdsbrott är ett växande problem för hela samhället och kan innebära att förtroendet för det välfärdssystem som vi har minskar och dessutom leder till osund konkurrens.
SKR anställer nu en samordnare för att utveckla arbetet mot välfärdsbrott
 
Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal under 2021
Under 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ökningen har ett tydligt samband med effekter av pandemin.
Målsättning att minska beroendet av inhyrd personal
 
Lika många operationer 2021 som före pandemin
Under 2021 genomfördes nästan lika många operationer i vården som åren 2017-2019, trots hård belastning av covid-pandemin.
Fler patienter sökte vård förra året
 
Upphandling och ändringar av ingångna avtal
SKR får för närvarande många frågor kring möjligheten/skyldigheten att göra prisjusteringar i ingångna avtal på grund av ökade drivmedelskostnader och andra kostnadsökningar som beror på det rådande världsläget.
Synnerlig brådska som skäl för direkttilldelning
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Översiktskurs i offentlig upphandling
En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 4 april klockan 9.00 – 16.00
 
Nyheter inom upphandlingsområdet
Seminarium inom offentlig upphandling kring nya regler för nationell upphandling och nyheter som rör överprövningar.
Välkommen 21 april klockan 9.00 – 10.00
 
Bättre affärer för 803 miljarder!
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten fortsätter med en ny serie digitala frukostseminarium under våren 2022. De delar som sändes under hösten 2021 har varit uppskattade av de som vill lära sig mer om kategoribaserat arbetssätt. Detta sjätte seminarietillfälle hålls av Upphandlingsmyndigheten med rubriken: Effekter av kategoriarbete – att nå målen
Välkommen 4 april klockan 08:30 - 09:30
 
Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan återkommer både i digital och fysisk form. Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Sedan starten 1989 har mässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
Mässan äger rum den 2-4 maj 2022
 
Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet
Offentlig sektor upphandlar för 803 miljarder kr årligen. Att samla denna köpkraft genom att öppna upp för och ställa krav på cirkulära flöden möjliggör omställning till cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi identifierar hinder och förslag på åtgärder. Hur ska vi t ex kunna skilja på återvunnen och jungfrulig plast? Hur kan organisationen minska resursförbrukning genom delningslösningar, längre livslängd och återbruk? Hur går det till i praktiken?
 
Nytt från omvärlden
 
 
Kommuner och regioner saknar ofta metoder för att upptäcka allvarlig välfärdsbrottslighet
Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. De kontrollsystem som finns missar ofta den grova brottsligheten. Tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. Det visar en ny rapport som Brå publicerat.
Ge aldrig oseriösa aktörer tillträde till marknaden - Brå
 
Förslag om idéburen välfärd lämnas till riksdagen
Regeringen har beslutat en proposition med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. I propositionen föreslås bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 - Regeringen
 
Förslag om en effektivare upphandlingstillsyn remitteras
Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om en effektivare tillsyn vid upphandling. Syftet med förslaget är att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023 - Regeringen
 
Uppföljningen av vårdens tillgänglighet ska stärkas
Den statliga uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet ska utvecklas och utökas. Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog med regionerna om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.
Socialstyrelsen ska redovisa sin plan för uppföljning senast den 15 oktober - Regeringen
 
Fullmäktige: All hemtjänst blir kommunal igen
Fullmäktige i Nordanstigs kommun har beslutat att all hemtjänst inklusive nattpatrullen ska bedrivas i egen regi. I och med beslutet avskaffas LOV och privat hemtjänst kommer inte längre vara tillgängliga. Driftsformen anses inte lönsam för företagen med ett så pass litet underlag som Nordanstigs hemtjänstbrukare utgör.
Inför beslutet fanns ytterligare ett alternativ för framtidens hemtjänst som innebar att avskaffa valfrihetssystem inom hemtjänst, men istället upphandla all hemtjänst inklusive nattpatrull enligt LOU. Valet föll på att driva verksamheten helt själv.
I och med beslutet avskaffas LOV - Nordanstigs kommun
 
Konkurrensverket granskar hur upphandlande myndigheter uppfyller informationsansvaret enligt LOV
Konkurrensverket har inlett en granskning av hur ett antal kommuner och regioner uppfyller sitt informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem. Syftet med granskningen är också att sprida kunskap om myndigheternas skyldighet att informera.
Granskningen omfattar valfrihetssystem inom såväl kommunal omsorg som hälso-och sjukvård - Konkurrensverket
 
Ny databas för upphandlingsstatistik
Upphandlingsmyndigheten ansvarar för statistik på upphandlingsområdet. Den 24 mars lanserades en publik databas och en ny tjänst för upphandlingsstatistik. Databasen är en viktig del av statistiktjänsten som innehåller såväl färdiga analyser som stora möjligheter för användarna att göra egna.
Tjänsten kommer att utvecklas och alltmer statistik publiceras under 2022 - Upphandlingsmyndigheten
 
LOV ut – LOU in
Uppsala, Sollentuna, Strängnäs – flera fall av kommunalt missnöje med LOV inom hemtjänsten har märkts under början av året.
Upphandling enligt LOU kan istället bli lösningen - Upphandling 24
 
S föreslår upphandling av hemtjänsten i Uppsala
Efter fusket inom hemtjänsten övervägs upphandling istället för fri etablering. Det är ingången när Socialdemokraterna vill se över Uppsala kommuns system för hemtjänstmarknaden.
Kommunen behöver ha en större kontroll och mer ordning och reda - SVT
 
Hemtjänstindex ska hjälpa kommunerna och seniorerna
Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner.
Indexet är just nu under utveckling och lanseras under hösten 2022 - Hemtjänstindex
 
Myndighet granskar konkurrens av nätläkarbolag i primärvården
Konkurrensverket undersöker just nu hur digitala vårdtjänster inverkar på konkurrensen i primärvården. Myndigheten tror att en slutsats kan bli att det behövs ett nationellt ersättningssystem för digitala vårdgivare, rapporterar Dagens Medicin.
Konkurrensproblem som kan uppstå på grund av hur de nuvarande ersättningssystem är konstruerade - Läkartidningen
 
Aktuell debatt
 
 
"Kan Statskontorets rapport bli en väckarklocka denna gång?"
I september 2015 skrev Vårdföretagarna ett blogginlägg om en rapport från Statskontoret, rubriken på texten var ”Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka”. Statskontoret konstaterade då att regeringssatsningar inom äldreomsorgen inte nådde äldre som anlitade privata utförare av sin omsorg.
Nu sju år senare kan vi konstatera att problemen kvarstår - Vårdföretagarna
 
"Kompensation för vårdmomsen – medel att söka för ökade bemanningskostnader"
Vårdmomsen, som fick full effekt den 1 juli 2019, slår direkt mot möjligheterna att rekrytera medarbetare i vården vilket har varit särskilt allvarligt i pandemin. Behovet av vårdpersonal på grund av den uppskjutna vården är stor. Vårdmomsen hindrar även samverkan när privata vårdgivare löser vårduppdrag. Det drabbar både stora och små vård- och omsorgsgivare runt om i hela landet, men i synnerhet de på lands- och glesbygden där bristen på vårdpersonal är stor.
Allra viktigast är fortsatt att skyndsamt ändra lagen - Vårdföretagarna
 
”Människan glöms bort i konkurrens­debatten”
Det är hög tid att även lyssna till erfarenheterna hos de anställda när vi bedömer och utvärderar konkurrensens konsekvenser inom välfärden. Det skriver två forskare.
Vi behöver vända blicken mot de anställda - SvD
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se