Nyhetsbrev 4, mars 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Om nyhetsbrevet
 
Välkommen till fjärde nyhetsbrevet från Utvecklingsnätverk sociala företag
Projektets nyhetsbrev skickas en gång per kvartal. I nyhetsbrevet får ni följa den utveckling och det lärande som sker hos deltagande kommuner samtidigt som vi tipsar om andra kommuners arbete och aktualiteter kring social ekonomi och socialt företagande.
Mer om utvecklingsnätverk sociala företag på SKR:s webbplats
 
Projektledarkrönika
 
Äntligen är våren här och pandemin och restriktionerna har släppt sitt grepp. Livet och de kommunala verksamheterna kunde så smått återgå till något som var mer ”som vanligt”. Detta för en kort stund. Helt plötsligt råder det istället ett grymt krig i Ukraina. Vi står inför en ny akut flyktingvåg. I denna nya kris tar vi med oss lärdomar från både flyktingskrisen 2015 och från pandemin, men också den nyvunna kunskapen om de sociala företagen och andra aktörer från civilsamhället och hur vi i samhandling kan möta dessa nya behov.
Läs hela krönikan
Intervju
- Hudiksvalls kommun
 
Sociala företag har varit högt på agendan länge, berättar Bengt Friberg, kommundirektör i Hudiksvalls kommun. Nu förankras frågan på bred front inom kommunen. På så sätt får de starkare sociala företag och bredare samhällsnytta. De sociala företagen kopplas till de näringslivstödjande insatserna och ses som potentiella leverantörer i kommande upphandlingar.
Samverkan med sociala företag nödvändigt ur många aspekter
 
 
Tips!
 
 
Förslag om idéburen välfärd lämnas till riksdagen
 
Regeringen beslutade den 10 mars om en proposition med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. I propositionen föreslås bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.
Förslag om idéburen välfärd lämnas till riksdagen
 
Öppet Hus hos landets ASF:er
Den 2 maj bjuder Skoopi och landets arbetsintegrerande sociala företag in
 

till Öppet Hus. Läs mer om eventet.
 
Lyssna på nya intressanta poddar
 
Firman och jag är en intervjupodd där journalisten Fredrik Bergman träffar flera olika spännande entreprenörer, som driver företag med andra anledningar än att tjäna pengar.
Lyssna på podden Firman och jag

I podden Engagemanget träffar Tom Roodro människor som med passion engagerar sig för sitt samhälle. Tom undersöker i sina intyervjuer var deras engagemang och urkraft kommer från.
Lyssna på podden Engagemanget här
 
Mötesplats Stöcke - Landsbygdsutveckling
 
Vi vill gratulera Mötesplats Stöcke till att kommit i mål. För sju år sedan var detta en dröm. Nu är idrottshallen och mötesplatsen i bruk och den stora invigningsfesten hålls den 8 april. Detta efter sju års planerande, fem års mestadels ideellt arbete och oräkneliga nedlagda arbetstimmar. Mötesplats Stöcke är resultatet av ett gräsrotsinitiativ i Stöcke utanför Umeå där ideella, offentliga och kommersiella krafter samverkat på för alla parter på ett innovativt sätt för ekonomisk, social och inte minst miljömässig hållbarhet,
Film om Mötesplats Stöckes resa
 
 


Om Utvecklingsnätverk sociala företag
SKR driver under två år ett
ESF-finansierat utvecklingsnätverk med tolv engagerade kommuner. Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och ett inkluderande och delaktigt samhälle för alla. Arbetet utgår från SKR:s handbok 
Ny väg till innovativa välfärdslösningar - om samverkan med sociala företag
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00