Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
 
 

 
Till minne av
2030:s grundare Jakob avliden
 

Efter en kort tids sjukdom har vår vän och 2030-sekretariatets grundare och VD Jakob Lagercrantz avlidit. Han somnade stilla in omgiven av sina närmaste.
In i det sista var Jakob tydlig med att uppdraget är större än personen, med en klar och konkret önskan att det arbete han startat ska drivas vidare och fullföljas. Målbilden förblir därför just som Jakob formulerat den: En stor fest på nyårsafton 2030 då klimatmålet är uppnått och sekretariatet han startade kan läggas ner. På frågan hur Jakob Lagercrantz minne bäst hedras, är det vår övertygelse att han skulle svara att det sker genom att öka takten och ansträngningarna i omställningen till en hållbar värld genom att agera nu. Läs mer: här
I fokus
IEA: 10-punktsplan för minskat oljeberoende
 
Billigare kollektivtrafik, stöd till mikromobilitet, bildelning, skifte från flyg till tåg, ökad stimulans till elbilar, distansarbete och bilfria söndagar ingår i IEA:s förslag på hur länder kan minska sitt oljeberoende. Läs hela här
Månadens utvalda nyheter
Slutspurt inför eComExpo: Mythbuster!
 
På eComExpo 6-7 april presenteras resultatet av Mythbuster-omröstningen om de främsta myterna om elektromobilitet. Än hinner du rösta! Menti.com med kod 7032 7146 eller länk. Se hela programmet på ecomexpo.se - vi ses där!
Finland: Lokal mobilitetssatsning
 
Finska staten satsar 20 milj kr på mobilitetsstyrning, trafiksäkerhet och lokalt främjande av gång- och cykeltrafik. Målet är att antalet gång- och cykelresor ska öka 30 % 2016-2030. Se de 35 projekten här. Läs mer här
Året-runt-cykling: Så gör du!
 
Stöd och rätt utrustning från arbetsgivaren samt hur staden behandlar sina cyklister är avgörande för att lyckas med cykling året runt. Läs Chalmers studie här
Mobilitetshubb: Så gör du!
 
Många kommuner satsar på mobilitetshubbar, ofta som en utveckling av p-hus. För att det ska fungera bra, bör hubben ligga nära en kollektivtrafikhållplats, ha många olika fordon som kan delas; en bilpool och en cykelpool med elcyklar och lådcyklar med laddmöjligheter för alla och gärna service i form av kafé, butik, paketutlämning, co-working space läggas till. Allt bör enkelt kunna app-bokas. Eftersom det är svårt att veta vilka mobilitetstjänster som efterfrågas bör hubben ha flexibla ytor och utrymmen. Sen behöver informationen spridas om att den finns, hur den fungerar och vilken nytta den kan göra för användarna, skriver experten Christer Ljungberg här. Läs mer här
Norge: Detta avgör elbilsandel
 
En norsk studie visar hur viktigt olika faktorer är för andelen elbilar:
  • 10% längre räckvidd = 5 % ökad andel
  • Dubblerat elpris = 8 % lägre andel
  • Dubblerade priser på flytande drivmedel = 11 % högre andel
  • Tio % dyrare bensin- och dieselbilar = 0,5-1 % högre andel.
Enligt studien är det kostnadseffektivt att öka skatter på förbränningsbilar, för att minska andelen hushåll med både el- och bensin/dieselbil. Den lyfter också fram de ”byvekstavtal” där kommuner håller biltrafiken oförändrad och staten ökar medlen för kollektivtrafik och infrastruktur. 
Läs mer här
EU: 10% förnybart i transportsektorn uppnått
 
EU har nått 2020-målet om 10% förnybar energi i transportsektorn, inkl. biobränslen, biogas och grön el, med en ökning från 1.6% 2004 enligt Eurostat. 12 EU-länder överträffade målet, Sverige var högst med 31.9%, följt av Finland (13.4%), Nederländerna och Luxemburg (båda 12.6%), medan Grekland var lägst (5.3%). Läs mer här
EU: Hållbar transeuropeisk mobilitet
 
EU-kommissionens nya handlingsplan för transeuropeiska transportnät TEN-T innehåller bl.a. nio europeiska transportkorridorer som integrerar järnvägar, landvägar och vattenvägar och krav på att alla 424 större städer utmed TEN-T utarbetar planer på hållbar mobilitet i städer. Höghastighetstrafiken på järnväg ska fördubblas, med multimodala biljettsystem och om möjligt ett EU-omfattande undantag för moms på tågbiljetter. Läs mer  här
Indien tågsatsar
 
Indien storsatsar på järnvägen, med budgetmedel för 400 nya tåg, 100 nya multimodala godsterminaler, ökad säkerhet och nya tunnelbaneprojekt över hela landet. Läs mer här
Kollektivtrafikbarometern Årsrapport 2021
 
Kollektivtrafiken stod 2021 för 20 % av resorna med motordrivna fordon, i nivå med 2020 men tydligt ner från 2018-2019 då andelen var nära en tredjedel. Kollektivtrafikandelen är högst i Region Stockholm (41%), Västra Götaland, Skåne och Region Uppsala (alla 21 %). Vanligaste resenärstypen var bilister med 55 %, medan andelen växlare minskat till ca 25%.
Läs barometern  här
2030: Nu kommer lätta lastbilarna!
 
Omställningen till förnybart skjuter fart bland de lätta lastbilarna med en drygt fördubblad marknadsandel, 11.6% eldrivna i februari. På tunga lastbilssidan går det ännu trögt. Det visar 2030:s sammanställning för eComExpo. Nu ska Energimyndigheten stötta regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, samordna informationsspridning och informera om andra stöd inom området. Läs mer här och här
Nya bilars utsläpp rekordlåga
 
En ny bil släppte 2021 ut 88,3 g/km i snitt, lägsta siffran någonsin och över 20% bättre än 2020 års snitt på 111,7 g/km. Fler elbilar är främsta skälet. Nya dieselbilar släpper nu ut mest i snitt, 159.8 g/km mot bensinbilarnas 139.9, etanolbilarnas 126 .7, gasbilarnas 109, laddhybridernas 38.1 och elbilarnas 0. Läs mer här
Bryssel: Bonus för cyklister
 
Brysselbor kan ta del av Bruxell’air-bonusen på upp till 900 euro för den som slutar att ha egen bil. Bonusen kan användas för kollektivtrafikkort, medlemskap i bilpool eller inköp av cykel eller cykelutrustning. Bonusen är högst för de med lägst inkomst. Läs mer här
Äntligen: Färdslagsneutralt reseavdrag
 
2023 ska dagens reseavdrag ersättas med ett transportslagsneutralt system, med ersättning för alla som har minst 1,5 mil till jobbet (3 mil i storstadskommuner). Reduktionen motsvarar 25 kr/mil mot dagens 18,5 kr. 260 000 fler än idag ska kunna ta del av avdraget, som gynnar kollektivtrafik framför jämfört med idag. Läs regeringens FAQ här
 
Utblick: Bangkok Bilsalong!
 
2035 ska alla nya fordon i Thailand vara eldrivna. 2030 besöker Bangkok Bilsalong, med lärdomar för omställningen i när&fjärran. Läs mer här
2030 i media
 
  • 2030 är starkt skeptiska till att öka andelen fossilt i drivmedlen, särskilt så länge oljan till betydande del är rysk. Läs mer här
  • Regeringens förslag riskerar att slå undan benen för den koncentrerade biodrivmedlen anser 2030. Läs mer här
  • Goldmann analyserar Klimatpolitiska Rådet ur transportperspektiv. Läs mer här
  • Klimatprat: Så vinner vi klimatmatchen! Lunchseminarium 5 april i Stockholm med bl.a. 2030:s Goldmann, se mer här
  • Klimat for dummies-poden om mobilister, med Goldmann på Spotify! Lyssna här