Beslut om biogasstöd välkomnas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Nytt lagpaket gör hållbarhet till norm
 
EU-kommissionen har lagt fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given med förslag på åtgärder som ska främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande att kräva hållbara produkter.

– Det är ambitiösa förslag som EU-kommissionen lägger fram, som kan komma att skapa helt nya förutsättningar för tillverkning, men också för konsumtion och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Särskilt viktigt är det att det ställs långt gående krav på producenterna eftersom deras val i så hög utsträckning avgör vilka möjligheter vi har att leva hållbart, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.
Ett förslag är särskilt välkommet:
– Avfall Sverige har länge efterfrågat ett produktpass. Det kan bli ett ypperligt verktyg för konsumenter men särskilt för aktörer längre ner i kedjan, som kan öka livslängden genom återbruk eller reparation. I återvinningen kan ett produktpass också leda till att mer resurser kan cirkuleras, säger Tony Clark.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Beslut om biogasstöd välkomnas
 
Regeringen har nu meddelat hur produktionsstödet till biogas kommer att utformas. Beslutet välkomnas av branschen även om det fortfarande innehåller en del frågetecken. 

Läs mer
Samsyn kring avfallsbrottslighet
 
Politiker från vänster till höger ser miljö- och avfallsbrottslighet som ett allvarligt samhällsproblem. Det finns även en samsyn kring vilka åtgärder som behövs, vilket framkom vid ett seminarium arrangerat av Avfall Sverige.

Läs mer
Mer förpackningar, men mindre elavfall
 
Statistik från FTI och El-Kretsen har nu publicerats. Totalt 552 600 ton förpackningar samlades in i Sverige under 2021, mer än någonsin tidigare. Jämfört med 2012 har mängden insamlade förpackningar ökat med 55 procent.

Läs mer
Guide för nya ansvaret
 
Från 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för bygg- och rivningsavfall som privatpersoner ger upphov till när de själva bygger om hemma. För att ge vägledning åt kommunerna i det nya ansvaret har Avfall Sverige tagit fram en ny guide.
Bara för inloggade medlemmar.

Läs guiden
Nordisk biogaskonferens
 
Den 4–5 oktober samlas biogasintresserade från hela världen för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Verktyg för att nå matavfallsmålet
 
Satsningen ”I mål med matavfallet” vill underlätta för att vi ska nå etappmålet om 75% insamling och återvinning av matavfall senast 2023. Avfall Sverige samarbetar i projektet med Göteborgsregionen och NSR. Du kan bidra genom att delta i en enkät.
 
Begriplig sortering för ukrainare
 
Vi har sedan tidigare översatt det gemensamma slkyltsystemet till ryska – vilket många ukrainare talar. Det kan underlätta för nyanlända flyktingar från Ukraina att sortera rätt. Kontakta vår kommunikatör, så skickar hon vad underlag ni behöver.

Maila Josefin Lindh
Välkomna till årsmötet 31 maj–1 juni
 
Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Sista anmälningsdag är 29 april.

Läs mer och anmäl dig
Ladda ner årsmöteshandlingar
Nytt nätverk för internationell utveckling
 
Välkommen till första träffen i Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.
När: 19 april kl 9–10.30

Läs mer och anmäl dig
"Misslyckad skatt"
 
Skatten på avfallsförbränning har inte lett till mindre mängder avfall och har inte gjort att mer avfall materialåtervinns. Det är med anmärkningsvärd envishet regeringen håller fast vid, och nu vill höja, den ineffektiva skatten trots all kritik, skriver Energiföretagen och Avfall Sverige i en debattartikel i Ny teknik.

Läs debattartikeln
Bra med ökat ansvar för hamnar
 
Regeringen föreslår att kommuner ska få tillsynsansvaret att granska mottagning och hantering av avfall från fritidsbåtar och att hamnarna måste ha en avfallshanteringsplan. Avfall Sverige menar att kommunernas renhållning ska höras innan avfallsplanerna godkänns.

Läs remisssvaret
Nu kommer biokolen
 
När Stockholm invigde sin pilotanläggning för att producera biokol från trädgårdsavfall 2017 beskrevs det som ett världsunikt projekt. Nu tycks tiden vara mogen för uppföljarna; en har redan kört igång och inom ett år kan ytterligare fyra nya, storskaliga anläggningar stå klara i Sverige. Det ger vinster av många olika slag – inte minst för klimatet.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö
Nya medlemmar i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkomna till 
• Bintel: digital datadriven avfallshantering  Läs mer på bintel.com 
• Returpack: återvinning av metallburkar och plastflaskor  Läs mer på pantamera.nu
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Kommunalt avfall och kommunalt ansvar
 
När: 6 april kl 13–16

Ett webbinarium där vi presenterar en ny guide, som klargör vilka skyldigheter kommunerna har för avfall. Vi tittar också på Naturvårdsverkets utredning om eventuell avgränsning av kommunens ansvar.

Läs mer och anmäl dig
Taxekonstruktion
När: 26–27 april
Var: Stockholm

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
De nya avfallssymbolerna
 
När: 3 maj kl 9–11

Vi besvarar frågor och visar på goda exempel kring det nya skyltsystemet. Gratis för medlemmar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
När: 4–5 maj
Var: Lidingö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni
Var: Lund

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni
Var: Göteborg
 
Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Driftoptimering av biogasprocessen
 
När: 14–15 juni
Var: Linköping

Lär dig vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen samt hur den kan styras och optimeras. Vi tittar också på uppgraderingstekniker och besöker Linköpings biogasanläggning och biogaslabb.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
VafabMiljö söker förbundsdirektör
 
Ansök senast 10 april  Läs mer
 
Laholms kommun söker avfallsplanerare/utvecklare
 
Ansök senast 20 april  Läs mer
 
ECN is looking for a Policy Officer, Environmental and Agricultural Affairs
 
Deadline for application 29 April  Read more
 
Borås Energi och Miljö söker avdelningschef till Cirkulär masshantering
 
Ansök senast 30 april  Läs mer