Nyheter från utbildningsnämnden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 24 mars 2022.
 
NÖJDA HUVUDMÄN INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA
Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning bland huvudmän som bedriver förskola eller skola i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen liksom tidigare år är nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka.
 
 
RESULTATDIALOG OM ELEVER MED STORA BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Utbildningsenheten har genom resultatdialoger med grundskolornas rektorer följt upp elever i särskild undervisningsgrupp och elever med beslut om att gå om ett läsår. Elevernas måluppfyllelse i lågstadiet följdes också upp vid dessa resultatdialoger.
 
 
STUDIE OM SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER
Utbildningsenheten har med anledning av ett politikerinitiativ och ett medborgarförslag uppmärksammat skolsituationen för särskilt begåvade elever. En studie har genomförts där en forskare har undersökt hur elever i Nacka som är särskilt begåvade ser på sin skolgång. 
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se