Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Insamling av Gatustatistik
 
Var med och bidra med nyckeltal från din kommun till Nya Gatustatistik i Kolada. Insamlingen pågår till den 30 april 2022.
Mer om gatustatistik

Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
 
Kommunala gator ur ett krisberedskapsperspektiv
 
Inom ramen för projektet Handbok i kommunal krisberedskap som MSB och SKR driver har ett kapitel om Kommunala gator tagits fram. Syftet med projektet är att samla befintligt stöd inom bland annat kommunala verksamhetsområden för att på så sätt ge kommunens beredskapssamordnare en övergripande bild av området samt beskriva området ur ett krisberedskapsperspektiv som kan vara till nytta för till exempel verksamhetsansvariga.

I kapitlet tas bland annat ansvarsfördelningen upp, kontinuitetshantering, planering av ett säkert gaturum samt vilka risker och sårbarheter som finns. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om utbildning och övning och exempel på scenarier, konsekvenser och åtgärder presenteras.
Handboken hittar du här

Kontaktperson: Selda Taner (SKR), selda.taner@skr.se
 
Seminarier/konferenser
 
 
Drönare i kommunal verksamhet – seminarium kring det nya regelverket
Seminariet kring drönare i kommunal verksamhet som var planerat den 15 mars ställdes in. Vi kommer inom kort därför att gå ut med nytt datum och planerar genomföra seminariet under maj månad.
Håll utkik efter datum på SKR:s evenemangssida.

Under seminariet kommer vi gå igenom det nya regelverket för drönare och vad det innebär för kommuner och regioner. Därefter får vi ta del av erfarenheter av hur drönare används i Norrköping, Leksand, Sandviken och Upplands Väsby.

Kontaktperson: Ulrika Nordenfjäll (SKR), ulrika.nordenfjall@skr.se
Cykelkonferensen 2022 den 24-25 augusti i Värnamo
Nästa vecka öppnar anmälan till årets cykelkonferens. Den går att hitta via SKR:s evenemangssida tillsammans med ett översiktligt program som kommer att fyllas på vartefter.
Se Cykelkonferens 2022 | SKR.

Kontaktperson: Ulrika Palm (SKR), ulrika.palm@skr.se
Konferens kring Urban Air Mobility 26-27/4
U-space regelverk och hållbar mobilitetsplanering samt hur de påverkar Svenska kommuner och regioner. En tvådagars konferens som Kista Science City organiserar tillsammans med Stockholm, SKR och UIC2 (Urban Air Mobility Cities Community).

Konferensen innehåller frågor kring hållbar mobilitet i koppling till den tredje dimensionen och planering av det undre luftrummet.
Konferensen genomförs på engelska. Detaljerat program kommer presenteras inom kort på webbsidan där det även går att anmäla sig.
Urban Air Mobility - Kista Science City
Välkommen att delta i SKR:s konferens Mötesplats samhällsbyggande!
Den 20-21:a juni arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner och vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats. Välkommen!

Datum: 20-21 juni 2022
Plats: Moderna Museet, Stockholm, med möjlighet att följa delar av konferensen digitalt
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region
Workshopserie om Digitala Tvillingar för kommunala och regionala behov

SKR bjuder in till en workshopserie under april och maj 2022 där vi kommer att fördjupa oss inom ämnet. Det går bra att delta vid enstaka tillfällen.

Torsdag den 13 april kl.09.00-11.00
Tema: Digitala tvillingar för kommunala och regionala behov – vilka är tillämpningsområdena, nyttorna, omfattningen, innehållet och beroendena.

Torsdag den 27 april kl. 09.00-11.00
Tema: Omvärldsbevakning, vad pågår i Sverige, internationella utblicken; vilka initiativ pågår i våra grannländer och inom EU.

Tisdag 10 maj kl. 09.00-11.00
Tema beslutas senare

Onsdagen 24 maj kl. 09.00-11.00
Tema beslutas senare

Mötesserien är öppen för deltagare som representerar kommunal, regional organisation eller nationell myndighet.

Kontaktperson för ytterligare information och anmälan:
Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se

För den som önskar inspiration kring vad en digital tvilling kan användas till i kommunal kontext rekommenderas en titt på Göteborgs stads webbplats.

Det nyöppnade visualiseringslabbet Vislab på Universeum i Göteborg är väl värt ett besök för den som vill vidga vyerna ytterligare.
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Webbinarium om laddinfrastrukturutbyggnad i kommuner
Stockholms stad och BiodrivÖst ordnar ett webbinarium om kommunens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur den 5 april kl 9-11.30. Webbinariet är öppet för alla tjänstepersoner och politiker som vill lära sig mer om detta. Programmet finns här.
 
Klimatkommunerna har släppt material som alla kommuner kan använda
“Klimatkommunernas 13 uppgifter” är ett inspirations- och utbildningsmaterial för kommuner i klimatomställning. Materialet är uppdelat i olika uppgifter, och fullt med goda exempel från föreningens medlemskommuner med fokus på faktiska åtgärder. Det riktar sig till dig som är kommunpolitiker eller tjänsteperson och som har en drivande roll i er lokala omställning.

Förhoppningen är att materialet och exemplen kan hjälpa dig och dina kollegor att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut just i er kommun, vilka fördelar den kan föra med sig för hälsan hos era medborgare, det lokala näringslivet, trivseln i era orter och mer därtill.
Du hittar materialet här
 
Trafikanalys ska belysa rätten till färdtjänst
 
På senare tid har flera fall uppmärksammats där personer med synnedsättningar har nekats rätt till färdtjänst. Regeringen har därför sett ett behov av att titta närmare på kriterierna som ligger till grund för tillståndsprövningen och har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera nuläget och se om det finns behov att ändra i färdtjänstlagen. Uppdraget berör kommuner och regioner eftersom färdtjänst ansöks hos kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafikanalys ska lämna sin slutrapport senast den 31 mars 2023.
Regeringsuppdrag att belysa tillståndsgivning för färdtjänst

Kontaktperson: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
 
SKR fortsätter följa biljettintäkterna i kollektivtrafiken
 
Pandemins påverkan på kollektivtrafiken har varit stor, framför allt ekonomiskt. Under pandemin har SKR och Svensk Kollektivtrafik därför skickat ut månatliga enkäter om biljettintäkternas storlek.

Utfallet för 2021 blev något starkare än SKR:s prognos, intäktstappet blev 6,7 miljarder kronor vilket motsvarar 34,0%. I höstens ekonomirapport räknade SKR med ett biljettintäktstapp på totalt 17 miljarder för åren 2020–2022. Denna bedömning står fortfarande fast. Insamlingen av uppgifter fortsätter under 2022 för att följa utvecklingen och kunna göra uppdaterade bedömningar framåt.

Kontaktperson: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se