Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Digitalkollen hjälper seniorer i Skellefteå med digitala tjänster
Seniorer som bor i Skellefteå uppmuntras att besöka stadsbiblioteket på onsdagar klockan 10 – 11. Där går det att få hjälp med bibliotekets digitala tjänster eller andra enklare frågor som skapa ett e-postkonto, ladda ner en app, få tillgång till dagstidningar på nätet eller se en film på telefonen. 
Digitalkollen - Café, Boka eller Droppa in
 
Högläsning och boktips vid digitala träffar i Eskilstuna
Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommun erbjuder digitala träffar med återkommande programpunkter varje vecka. Äldre kan exempelvis ta del av högläsning och få boktips från en av kommunens bibliotekarier. 
Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna
 
Seniorhälsoveckan i Borås
Vecka 17 anordnas seniorhälsoveckan i Borås Stad - en vecka med fokus på aktiviteter för seniorer. Digital teknik finns med som ett naturligt inslag och under veckan kommer workshops att hållas på olika teman, exempelvis handla mat online och ladda ner appar.
Borås Stad
 
Karlstad om digitalt stöd i hemmet
Karlstads kommun vill sprida kunskap om digitala lösningar som underlättar livet hemma. Verktyg som är lätta att använda samtidigt som de bidrar till bibehållen och ökad självständighet. Dessutom skapar verktygen ett tryggt och smart hem.
Film - Digitalt stöd i hemmet
 
Uddevalla - Äldre uppmuntras till digital delaktighet
Uddevalla kommun vill att fler äldre ska bli trygga med digital teknik. Med hjälp av e-tjänster kan vardagen bli enklare och videosamtal kan öka den sociala kontakten. Uddevalla uppmuntrar därför äldre att låna surfplattor på biblioteket och att delta i digitala livsberättargrupper. Uddevalla kommun är också med i det nationella nätverket Digidel.
Digital delaktighet i Uddevalla
 
Evenemang
 
 
30 mars kl. 13.30 – 15.30
Läkemedelsrobotar inom kommunal vård och omsorg
Läkemedelsrobotar är hjälpmedel som ställs ut i hemmet hos den som har svårt att själv ansvara för sitt läkemedelsintag. I det här seminariet fokuserar vi på vad som är viktigt att tänka på vid införandet av dessa robotar.
Sista anmälningsdag 28 mars
 
31 mars 2022 kl. 09.30 – 12.00
Konsekvensbedömning av välfärdsteknik - workshop 
En workshop för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller redan har påbörjat ett praktiskt arbete med konsekvensbedömningar av välfärdsteknik enligt GDPR. Syftet är att öka förståelsen för att arbeta systematiskt med konsekvensbedömningar av dataskydd vid införande och användning av välfärdsteknik.
Konsekvensbedömning av välfärdsteknik
 
5 april kl. 13.00 – 14.00
Digitalt studiebesök: Förenkla vardagen med digital teknik inom socialtjänsten
I Uddevalla kommun finns det ett stort fokus på att förenkla vardagen för medarbetare och medborgare med hjälp av digital teknik. Under studiebesöket får du ta del av hur långt kommunen kommit. Du kan också ställa frågor till nyckelpersoner i arbetet med digitaliseringen inom socialtjänsten i Uddevalla.
Sista anmälningsdag 3 april
 
6 april kl. 13.30 – 16.30
Hur är det med informationssäkerheten inom äldreomsorgen i din kommun?
Ett seminarium där vi lyfter vikten av medarbetarna och chefernas roll i arbetet med informationssäkerhet. Medverkar gör Anne-Marie Eklund Löwinder, föreläsare och utbildare inom informationssäkerhet. Under seminariet får du konkreta tips och medskick samt kan ställa frågor.
Sista anmälningsdag 4 april
 
7 april kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik - motivation
En fördjupning i hur motivation skapas i förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 3 apr
 
29 april kl. 08.30 – 12.00
Utbilda i grundläggande informationssäkerhet 
En utbildning för dig som har i uppdrag att leda arbetet med att skapa en grundförståelse i informationssäkerhet för äldreomsorgens medarbetare.
Sista anmälningsdag 26 april
 
6 maj kl. 10.30 – 11.30
Varför automatisering och till vilken nytta? 
Vid seminariet får du ta del av flera kommuners vägval gällande automatisering inom äldreomsorgen. Varför valde dessa kommuner att automatisera sina administrativa processer? Vad blev resultatet och vilka nyttor har de sett?
Sista anmälningsdag 4 april
 
10 maj kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens
Ett seminarium som belyser hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 6 maj
 
11 maj kl 13.00 – 15.00
Erfarenhetsutbyte om välfärdsteknik – workshop om organisation och roller
Den här workshopen är den första i en serie som tar upp olika teman inom välfärdsteknik. Du får ta del av goda exempel från andra kommuner men även dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 9 maj
 
17 maj kl 13.00 – 16.45
Vitalis - en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg
På Vitalis kommer det att vara ett "spår" med flera seminarier om välfärdsteknik. Seminarierna där Kompetenscenter medverkar, handlar om informationssäkerhet, digital inkludering och förändringsledning. 
Vitalis - spår välfärdsteknik
 
31 maj kl 09.00 – 12.00
Digitalisering i funktionshinderverksamhet
Ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Sista anmälningsdag 27 maj
 
1 juni kl 13.30 – 15.00
Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen
Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? Vi går igenom försörjningsprocessen i sin helhet och tar upp konkreta exempel för ett äldreboende.
Sista anmälningsdag 31 maj
 
1 juni kl 09.00 – 12.00
Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll
Ett seminarium som bland annat fokuserar på biståndshandläggares roll att hitta digitala lösningar som hjälper de äldre att leva ett självständigt liv.
Sista anmälningsdag 30 maj
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se