Ett tydligt statligt ledarskap i en svår tid
 
Tragedin i Ukraina fortsätter framför våra ögon. Ju längre kriget lider, desto fler människor tvingas på flykt. I Sverige förbereder vi oss nu på det största flyktingmottagandet sedan andra världskriget.
Staffan Isling, vd på SKR
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Stora brister i Arbetsförmedlingens stöd till arbetslösa
 
Nio av tio kommuner anser att Arbetsförmedlingen gör för lite för att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden. Det framkommer i en ny rapport från SKR.
Kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken
 
Mer från SKR
 
 
Snåriga statsbidrag gör att färre får utbilda sig
Det är idag för krångligt för kommunerna att söka statsbidrag för yrkesutbildningar. Systemet behöver var mer flexibelt så att kommunerna kan använda pengarna och fler kan utbildas.
Snåriga statsbidrag
Oklart rättsläge för bistånd vid otillåtna kontrakt
Bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd är en komplex uppgift. Rättsläget runt ekonomiskt bistånd vid otillåten andrahandsuthyrning är oklart och behöver utgå från varje enskilt fall.
Oklart rättsläge
 
Konferenser
 
 
Finsam
Den 5-6 april är det dags för den nationella FINSAM-konferensen, som årligen arrangeras av Nationella rådet, genomförs i år tillsammans med Samordningsförbundet i Halland.
Program och anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Agenda för integration på fredag den 18 mars kl.9.00
I nästa webbsändning kommer vi få  information från Migrationsverket och SKR om det aktuella läget för de personer som har flytt Ukraina och som omfattas av det s.k. massflyktsdirektivet. Vi har också bjudit in Skolverket att berätta om den sammanhållna utbildning om 23 timmar som träder i kraft i augusti i år och riktar sig till nyanlända i etableringen.
Agenda för integration
Aktuell information från SKR - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning den 28 mars kl.10.00
Nästa Zoom-sändning fokuserar på vuxenutbildning och den kommande propositionen om gymnasieskolans och vuxenutbildningens dimesionering.
Anmäl dig till sändlistan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se