Så ska brottsligheten stoppas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Få undantag från skatter föreslås
 
En statlig utredning föreslår tre undantag för skatterna på deponering och förbränning. ”De förslag som lagts går i linje med vad Avfall Sverige önskat. Särskilt glädjande är det att utredaren faktiskt ifrågasätter deponiskattens samhällsekonomiska effekt”, säger Tony Clark, Avfall Sveriges vd.

– Avfall Sverige har genom flera analyser kunnat visa att deponiskatten är en samhällsekonomisk förlustaffär – den medför en nettokostnad på mellan 29 och 43 miljoner kronor årligen för samhället. Någon effekt på resurshushållningen ger den inte heller. Sedan deponiskatten infördes år 2000 har mängderna avfall som deponeras minskat drastiskt genom deponiförbud, utökade producentansvar och höjda mål för materialåtervinning. Idag är det mindre än en procent av det kommunala avfallet som läggs på deponi säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

Förslaget om skatteundantag för rejekt från förbehandling av matavfall inför biologisk återvinning välkomnas också.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Så ska brottsligheten hejdas
 
Samverkan mellan tio myndigheter har nu lämnat tre skarpa förslag till regeringen: Avfallstransporter bör skyltas, tillsynen för avfallstransporter bör samlas till fem länsstyrelser och utbytet av information bör förenklas.

Läs mer
Kommunens ansvar ses över
 
Naturvårdsverket ska granska avgränsningen av kommunens ansvar för kommunalt avfall. Avfall Sverige välkomnar att regeringen låter utreda frågan – kommunens ansvar för kommunalt avfall som sådant behöver klargöras.

Läs mer
Välkomna till årsmötet 31 maj–1 juni
 
Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Höstmötet blir digitalt
 
Kryssa kalendern redan nu för höstens stora begivenhet: Avfall Sveriges Höstmöte 16–17 november. Eftersom många av våra medlemmar har uppskattat det digitala formatet kommer vi att satsa på det även i höst.

För er som vill nätverka mer fysiskt med kollegor väntar årsmötet 31 maj–1 juni, se ovan.
Här görs största digitala satsningen
 
Snart ska 1 400 kärl i flerfamiljshusen i Växjö bara tömmas när det behövs. Det är den största installationen för behovsanpassad tömning i Sverige och kanske i världen. Satsningen beräknas ge en ekonomisk besparing på fem procent.
 
Nya transportregler bra, men kan bli bättre
 
EU:s förslag till reviderad förordning om transport av avfall, WSR, välkomnas av Avfall Sverige. Men en varningsflagga höjs för flygaskan som exporteras till Norge, som med den nya EU.förordningen blir mer komplicerad.

Läs mer
Webbinarium för plastbantad soppåse
 
Välkommen till ett webbinarium, där ”Handbok för att minska plast till energiåtervinning” presenteras. Handboken innehåller fakta och 45 åtgärder från fastighetsägare, kommuner och energibolag.
När: 29 mars

Läs mer och anmäl dig
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till 
• Full Bin: digitala lösningar för hämtning on demand  Läs mer på full-bin.com
Farligt avfall inte så farligt
 
Luftmätningar och urinprov från personal som hanterar farligt avfall visar att de utsatts för låga halter farliga ämnen.
2022:06 Mätning av emissioner och exponering av personal vid hantering av småkemikalier på avfallsanläggningar
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Återbruk av bygg- och rivningsavfall
 
När: 23 mars kl 9–12

Begagnade tegelstenar och toalettstolar är inte lika lätt att cirkulera som kläder och prylar. Här kan du hämta inspireration för att lyckas.

Läs mer och anmäl dig
Aktuellt inom energiåtervinning
 
När: 25 mars

Här presenteras nyheter, förändringar och framtidsutsikter om allt från test för HP14 till strategi för bio-CCS.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Taxekonstruktion
 
När: 26–27 april

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
 
När: 4–5 maj

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Avfall Sverige söker rådgivare deponi och avfallsanläggning
 
Ansök så snart som möljigt  Läs mer

 
Stockholm Vatten och Avfall söker teknisk utredare
 
Ansök senast 20 mars  Läs mer
 
VafabMiljö söker förbundsdirektör
 
Ansök senast 10 april  Läs mer