Play movie
Lärande mellan generationer
 
Inom forskningsområdet generationsöverskridande lärande är fokus på det som genereras när personer i olika åldrar möts. Vi bär på individuella erfarenheter och kunskaper i varje livsskede, men mycket kan också kopplas till den omvärld vi växer upp i och präglas av. När dessa olikheter bryts mot varandra, skapar de förutsättningar för lärande. I en av notiserna nedan påpekas att det inte handlar om att det är gulligt när äldre och yngre möts. Lärande mellan generationer kan leda till flera positiva effekter, men för att uppnå dem måste det finnas tankar och samordning av det lärande som ska ske.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
Foto: Umeå kommun
 
   
 
   
 
   
Ann-Kristin Boström har åt Brottsförebyggande Rådet studerat den praktiska verksamheten i skolor som introducerat en klassmorfar, det vill säga en extra vuxen i verksamheten. Genom att vara med i klassrummet, vid lunchen, vid utflykter och på rasterna, ger klassmorfar en ökning av socialt kapital i skolan. Det vill säga att eleverna känner en ökad trygghet i skolan. Klassmorfar är också ett utmärkt exempel på hur äldre och yngre kan lära sig av varandra när de finns på en gemensam arbetsplats och träffas kontinuerligt.
 
   
 
   
In many university towns, there is a shortage of affordable student housing. In those same towns, elderly people often live in isolation in nursing homes, where learning ceases. What happens when you try to solve multiple social issues with one solution? In Deventer, what happened is the creation of an intergenerational learning model which has had incredible effects on its participants.
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, 18-20 May, Vestfold
The 9th NAEL conference constitutes a meeting place for researchers, policy makers, organisational leaders and practitioners. Speakers, plenary debates, and paper sessions will discuss how adult education can turn todays' challenges into new opportunities and support the development of societies where new possibilities are generated.

ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.

Ytterligare konferenser finns här.