EPD, SVHC-ämnen, nya riktlinjer för färg, VVS-fabrikanterna har utbildning i hållbarhetsredovisning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EPD och SVHC-ÄMNEN i iBVD

Nu "hissas" även EPD, så att de syns tydligare på www.rskdatabasen.se. Har ni EPD-dokument so kommer de att ligga där monteringsanvisningar och drift- och skötselanvisningar ligger. Det är alltså ingen förändring inne i administrationsverktyget utan bara på hur det visas upp.I iBVDn har sektionen för SVHC-ämnen gjorts om så att det nu går att redigera de föreslagna ämnena under rubriken för särskilt farliga ämnen. Det innebär att en produkt som exempelvis innehåller flera sorters legeringar nu kan justeras så att endast SVHC-ämnet bly redovisas, istället för varje legering i sig. Ändringen gäller då man gör en ny version eller en helt ny iBVD
 
 
NYA RIKTLINJER OM "FÄRG" I BENÄMNING

För en del tillverkare är färgen viktigt i försäljningen av produkterna. Nu har vi tagit beslutet att färg kan anges med grundfärg och säljande färg inom parantes. Med Grundfärg menar vi t.ex vit, blå, grön, röd etc.

Till exempel: vit (pearl white) eller blå (midnattsblå)
 
VVS-FABRIKANTERNA HAR UTBILDNING I HÅLLBARHETSREDOVISNING 23/3 2022

I samarbete med PURE ACT genomför VVS-fabrikanterna en utbildning i hur du som leverantör tar fram en hållbarhetsrapport, hur den kan nyttjas i det generella hållbarhetsarbetet samt kommuniceras. Utbildningen innefattar bland annat följande:
 
  • Krav och förväntningar från omgivningen
  • Crash course i strategiskt hållbarhetsarbete
  • Affärsvärdet
  • Vad ska ingå i en hållbarhetsrapport
  • Exempel på frivilliga hållbarhetsrapporter
  • Intern och extern kommunikation av hållbarhet
  • Praktisk övning
Utbildningen genomförs av Therese Svensk och Linnea Eriksson. De är verksamma vid PURE ACT som fokuserar på att skapa affärsnytta genom ansvarstagande. Utbildningen riktar sig till tillverkare med RSK-nummersatta artiklar. Utbildningen hålls den 23 mers 13.00-16.00 och kostar 1000 kr/person. Läs mer om utbildningen >>

Med kombination av digitala verktyg och personlig vägledning hjälper de företag att komma över tröskeln och få fart på hållbarhetsarbetet. De förenklar ett komplext område för att skapa handlingskraft. Fokus kommer ligga på små- och medelstora bolag som inte omfattas av formell hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen. Till anmälan >>
 
UTBILDNINGAR I VVSIN I VÅR

Det finns platser kvar på utbildningarna den 23 mars och den 20 april samt på seminariet "Att använda ETIM i RSK-databasen" den 4 maj.

Utbildningarna körs fortfarande över Teams, likaså seminariet. Här kommer du till sidan för utbildningarna>>