Om att samtala med barn och utbildningar i barnkonventionen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
I kris blir barnrättsperspektivet extra viktigt
 
Historien har visat att vi i kris glömmer bort barnets rättigheter. Därför blev jag särskilt glad över att statsminister Magdalena Andersson i en presskonferens lyfte att vi behöver stödja barnen att hantera kriget i Ukraina. Barnkonventionen är inte bara betydelsefull som lag utan har också ett symbolvärde som gör att vi successivt förändrar vår barnsyn inom alla områden.

Jag är tacksam över mitt uppdrag att få utbilda och stödja kommuner och regioner i arbetet med att implementera barnkonventionen. Det finns så mycket engagemang och vilja att göra det bästa för våra barn och unga. Jag fortsätter bland annat att genomföra Barnrättsstrategsutbildningar och under hösten kommer jag kostnadsfritt att erbjuda kontinuerlig rådgivning för utbildade barnrättsstrateger. Här finns möjlighet till ett kollegialt lärande för de som väljer att koppla upp sig digitalt.

Min ambition är också att få fram flera lärande exempel om hur kommuner och regioner arbetar för att implementera barnkonventionen, med syfte att dela deras erferenheter. Jag vill rekommendera dig att läsa om Östermalms stadsdelsförvaltnings arbete inom familjerätt/familjehemsvård nedan. Det är fint att få möta medarbetare i sina utmaningar att säkerställa barnets rättigheter i det dagliga arbetet.

Marie Lundin Karphammar
Barnrättsjurist, SKR
 
Lärande exempel: Östermalms stadsdelsnämnds arbete för att bli en familjerätt/familjehemsvård
Hösten 2020 inledde familjerätten inom Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad ett utvecklingsarbete med siktet att bli en barnrättsbaserad familjerätt/familjehemsvård. Chefer och medarbetare har tidigare berättat om sitt arbete under en utbildningsdag arrangerad av SKR. Nu finns deras berättelse sammanfattad i textform att ta del av i SKR:s exempelbank.
Lärande exempel: Östermalms stadsdelsnämnd
 
Utbildningar SKR
 
 
Embla Persson, 2:a vice ordförande i Sveriges elevkårer, deltar i paneldebatten.
Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik
En inspirationsdag som ger ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden. I den avslutande paneldebatten deltar bland andra Embla Persson, 2:a vice ordförande i Sveriges elevkårer, för att kommentera dagen.
Inspirationsdag: Ge barn och unga reell delaktighet, 28 mars
 
Barnkonventionen – grundutbildning för förtroendevalda
En grundkurs om barnkonventionen som lag. Vi går igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur du genomför en barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen –grundutbildning för förtroendevalda, 21 april
 
Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/region
Många kommuner och regioner har påbörjat barnrättsarbetet men hur tar vi det vidare? Ett seminarium där du får inspiration och kunskap för att implementera barnkonvention i styrning och ledning.
Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/region, 13 maj
 
Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert, barnrättsstrateg och chef i Simrishamns kommun är en av dem som delar med sig av praktiska exempel.
Barnrättsperspektiv inom kulturverksamhet
En heldag som ger kunskap och inspiration om barnkonventionen och dess påverkan på verksamheter inom kulturområdet. Dagen vänder sig till dig som offentlig aktör som arbetar inom kulturverksamhet.
Barnrättsperspektiv inom kulturverksamhet, 23 maj
 
Barnrättsperspektivet i socialtjänsten
Du får grundläggande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att ha ett barnrättsperspektiv i sin verksamhet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar direkt eller indirekt med barn inom socialtjänsten.
Barnrättsperspektivet i socialtjänsten, 16–17 maj
Barnrättsstrategutbildning
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Du får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Barnrättsstrateg, start 8 september
 
 
Aktuellt från omvärlden
 
 
Information till vuxna som tar hand om barn efter flykt
Anna Sarkadi är professor i socialmedicin och även ledningsläkare för Centrala Barnhälsovården i Region Uppsala. Hon leder forskargruppen CHAP som har omfattande forskning om barn och familjer som flytt krig. Gruppen har tagit fram ett informationsmaterial som kan användas inom barnhälsovården, förskolan, föreningar och alla som möter nyanlända från Ukraina. Materialet finns på ukrainska, ryska och svenska.
Information till förälder eller vuxna som tar hand om barn efter flykt, Socialmedicin, Uppsala universitet
 
Uppgifter om våld inget undantag – bristande barnrättsperspektiv i mål om vårdnad, boende om umgänge
Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt hur uppgifter om våld eller andra övergrepp av den ena föräldern mot den andra föräldern beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Våld eller andra övergrepp mot förälder, partner eller barn uppges i 64 procent av de totalt 814 granskade domarna. Inte sällan brister barnrättsperspektivet vilket gör att barn riskerar att tvingas bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder.
Uppgifter om våld inget undantag, Jämställdhetsmyndigheten
 
Barns och ungas utsatthet för rasism
Barn i alla åldrar upplever rasism och rasism är en del av barns vardag. Det visar den rapport som Barnombudsmannen tagit fram på uppdrag av regeringen. En betydande del i uppdraget har varit att lyssna på barn och ungas egna röster, totalt har 73 barn i åldrarna 12-18 år intvervjuats.
Om barns och ungas utsatthet för rasism, Barnombudsmannen
 
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, är klar med utredningen av förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU.
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU, Riksdagen (PDF)
 
Barnkonventionen hindrade utmätning
Högsta domstolen häver en utmätning av en bostadsfastighet med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Domstolen konstaterar att en utmätning av bostaden inte är försvarlig om man väger barnets intresse av att inte ryckas upp från sin hemmiljö mot borgenärernas intresse av att utnyttja fastighetens ekonomiska värde.
Barnkonventionen hindrade utmätning, Högsta domstolen
 
Nytt magisterprogram i barnets rättigheter
Under 2022 har Barnets rättigheter inrättats som nytt huvudområde vid den Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Utbildningen är tvärvetenskaplig med kurser även från den pedagogiska/didaktiska institutionen och den barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Magisterprogram i barnets rättigheter, Stockholms universitet
 
24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården
Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Socialstyrelsen publicerat 24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården. Publikationen är framtagen i nära samarbete med företrädarna för regionernas lokala barnhälsovårdsenheter. Förhoppningen är att inspirera regionernas fortsatta arbete med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar.
24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården, Folkhälsomyndigheten
 
Ny myndighet: Institutet för mänskliga rättigheter
Från och med januari i år finns en ny statlig myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet har som uppdrag att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige.
Institutet för mänskliga rättigheter
 
Barnrättscirkel med Rädda Barnen i Lund
Under våren bjuder Rädda Barnen Lund in till en barnrättscirkel med fördjupade perspektiv på olika artiklar i barnkonventionen. Är du intresserad att delta på plats eller digitalt är du välkommen att kontakta lf.lund@medlem.rb.se för mer information.
 
 
Redaktör
Marie Lundin Karphammar
marie.lundin.karphammar@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se