Nyhetsbrev vecka 10
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Situationen i Ukraina ser bara ut att försämras för varje dag, för varje timme som går. Tillbaka står åtminstone jag med en massa känslor. Frustration, ilska, ledsamhet. Och sen den stora frågan om vart allt detta slutar.
 
Denna vecka vill jag gärna dela med mig av bönen från Sveriges Kristna Råd:
Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.
Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.
Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.
Amen.

 
Även denna vecka vill jag göra lite reklam för Svenska kyrkans bönewebb Fred - Svenska kyrkan - Bönewebben – här finns et möjlighet för att tända ljus och skriva böner.
 
Vill du stötta de humanitära insatserna kring konflikten i Ukraina finns det troligen många lokala organisationer här i Nederländerna. Vill du stötta genom Svenska kyrkan kan du göra det här Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina - Act Svenska kyrkan

 
Mogens, tf kyrkoherde Nederländerna
 
Nästa gudstjänst den 20 mars i Den Haag
 
Söndag den 20 mars kl 13.00 firar vi gudstjänst i Den Haag, i tyska kyrkan. Välkomna till gudstjänst då. Efteråt avhålls kyrkostämma. Tyskan kyrkan (Deutsche Evangelische Gemeinde Den Haag) ligger på Bleijenburg 5, 2511 VC Den Haag. Gudstjänsten kommer även att kunna ses via zoom: https://zoom.us/j/99092795392?pwd=eW1zbDdKMDFiY0dnak9MRlNZZlVXUT09
 
Gudstjänst & Våfflor tillsammans med SWEA den 27 mars
 
Den 27 mars firar vi gudstjänst i Amsterdam i den Gammalkatolska kyrkan (Oud-Katholieke kerk, Adress: Ruysdaelstraat 37, 1071 XA, Amsterdam).

Det är Jungfru Maria Bebådelsedag och traditionellt serveras det våfflor på många håll i Sverige just denna dag. Även i anslutning till vår gudstjänst kommer SWEA att grädda våfflor. För att bättra kunna planera inköp till dagen är vi tacksamma för en intresseanmälan för ditt deltagande på tineke@sveatrans.nl
 
Bokklubb
 
Bokklubben har vald en ny bok. Det blev Alex Schulmans: Överlevarna. Var och en ombesörjer sin egen kopia. Finns även som e-bok och ljudbok.

Nästa träff i bokklubben blir måndag den 25 april kl 19.00. Vi träffas i prästbostaden för att dela tankar och funderingar kring månadens bok. Anmäl gärna ditt deltagande på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Musiker sökes!
 
Spelar du något instrument och skulle du ha lust att spela på våra gudstjänster ibland? Nu finns möjligheten! Svenska Kyrkan i Nederländerna har ingen fast kyrkobyggnad och inte heller någon kyrkomusiker. Gudstjänsterna alternerar på olika orter (Haag, Rotterdam och numera även Amsterdam). Intresserad? Hör av dig till prästen på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Dagordning till Kyrkostämman den 20 mars
 
 
 1. Stämmans öppnande
 2. Kallelsens godkännande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande
 5. Val av sekreterare
 6. Stämmans beslutsmässighet
 7. Val av två justeringspersoner
 8. Anmälan av övriga ärenden.
 9. Föredragande av verksamhetsberättelse
 10. Föredragande av bokslutet
 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. Godkännande av Församlingsordningen
 13. Val av ledamöter till kyrkorådet
 14. Revisor
 15. Fastställande av datum för höststämman
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande
 18. Frågor från församlingen
Om du har betalat din medlemsavgift för 2022 senast på stämmodagen har du rösträtt.

Välkomna – Cecilia Stockare, ordförande

 
 
Medlem
 
Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkans verksamhet i Nederländerna.

Nu kan du betala din medlemsavgift för 2022.
När du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.

För att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation.

Ditt bidrag gör skillnad!
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, ha julmarknad, bokklubb, onsdagsklubb med mera.
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedanstående konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses.
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457
 
Utlandskyrkans app
 
I vår nya app har vi samlat den viktigaste informationen om församlingen i Nederländerna och de andra församlingarna runt om i världen. Här hittar du kontaktuppgifter, kalendarium och länkar till vår webbsida och sociala medier.

Du laddar ner appen gratis via App store eller Google Play. Sök på “utlandskyrkan”