Nyheter från SKR
 
 
Fast läkarkontakt för nästan alla på särskilt boende
En ny undersökning visar att 93 procent av alla äldre på särskilda boenden har fast läkarkontakt. De senaste två åren har också antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 11 procent.
Fast läkarkontakt bidrar till trygghet och kontinuitet i vården
 
9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården
Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver.
Tillgång till vård handlar om mer än väntetider
 
Poddavsnitt #65 Välfärdsbrottslighet
Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.
Programledare är Anna-Lena Pogulis, SKR
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag
Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag.
Välkommen online 30 mars, klockan 9.00 – 12.00
 
Bättre affärer för 803 miljarder!
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten fortsätter med en ny serie digitala frukostseminarium under våren 2022. De delar som sändes under hösten 2021 har varit uppskattade av de som vill lära sig mer om kategoribaserat arbetssätt. Detta femte seminarietillfälle hålls av SKR och har rubriken: Kategoristyrning - vem fattar vilka beslut?
Välkommen 15 mars klockan 08:30 - 09:30
 
Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan återkommer både i digital och fysisk form. Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Sedan starten 1989 har mässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
Mässan äger rum den 2-4 maj 2022
 
Nytt från omvärlden
 
 
Det ska bli lättare att välja vårdcentral
Regeringen vill göra det enklare för patienter att lista sig på en vårdcentral och att alla ska få samma möjlighet att lista sig hos den vårdcentral som man väljer. Därför får nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram föreskrifter om listningstjänst för vårdval och E-hälsomyndigheten i uppdrag att ge förslag på hur en nationell listningstjänst för vårdval i primärvården ska kunna inrättas i statlig regi.
Uppdraget ska redovisas senast den 13 januari 2023 - Regeringen
 
Social ekonomi bidrar till samhällsnytta
Europeiska kommissionen främjar den sociala ekonomin och socialt och inkluderande företagande på grund av deras viktiga roll för att skapa arbetstillfällen, integrera arbetet och inkluderande och hållbar tillväxt.
En kort video har publicerats som förklarar vad social ekonomi är - EU-kommissionen
 
Lagrådet sätter frågetecken efter förslag om reserverade kontrakt för idéburna
Förslagen om Idéburen välfärd i korthet – med planerad riksdagsbehandling 11 mars:
  • idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register.
  • utökade möjligheter att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.
  • ny möjlighet att på motsvarande sätt reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer.
Civilministern kan komma att gå vidare med de planerade förslagen i propositionen om idéburna aktörer i välfärden - Altinget
 
Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling
Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. I uppdraget ingår att utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria och fossilfria produkter och tjänster.
Satsningen omfattar 15 miljoner kronor i ökat anslag under 2022 - Upphandlingsmyndigheten
 
Nya kreativa sätt att hantera ramavtal
Sedan 19 kap LOU och LUF ändrades den 1 februari gäller inte längre reglerna om ramavtal för upphandlingar som genomförs enligt det kapitlet. Det skapar nya förutsättningar för att använda ramavtal, eller andra metoder för löpande tilldelning av kontrakt, på nya och kreativa sätt, skriver Magnus Nilsson.
Öppna ramavtalet för ytterligare leverantörer - Inköpsrådet
 
Kraftig minskning av ”LOU-mål”
LOU-målen minskade med 30 procent i förvaltningsrätterna under 2021. Sveriges domstolar kopplar i sin årsredovisning nedgången till pandemin och en högre kunskapsnivå inom offentlig upphandling.
Antalet LOU-mål påverkas starkt av seriemål och enskilda domar från EU-domstolen - Upphandling 24
 
Aktuell debatt
 
 
"Privat sjukvårdsförsäkring i offentlig vård"
Regeringen vill se ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligfinansierade vården. Hör debatt mellan socialminister Lena Hallengren (S) och Anders W Jonsson, gruppledare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Ny utredning som ska vara klar den 30 juni - SR
 
"Felslut att skylla minutjakt i hemtjänsten på valfrihet"
Kommunal presenterade under förra veckan en rapport om hur en alltför strikt minutstyrning påverkar hemtjänsten negativt genom att leda till stress och sämre förutsättningar för att ge en god omsorg enligt en undersökning bland deras medlemmar.
Men betydligt märkligare blir slutsatsen att LOV ska avskaffas för att komma tillrätta med problemet - Vårdföretagarna
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se