Nyhetsbrev nr.4 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Demokratin behöver värnas!
I dessa mörka och osäkra tider är det viktigt att vi fortsätter att värna och utveckla demokratin i kommuner och regioner. 

Kommun- och regionförbund i Europa till stöd för Ukraina
– Vi som leder det politiska arbetet i Europas kommuner och regioner vill visa att vårt stöd är starkt med Ukrainas folk. Och med våra kollegor som nu kämpar för sin frihet och sitt land i Ukraina. Vi accepterar inte att de europeiska värderingarna om demokrati, allas lika värde och rätt återigen kränks i Ukraina, säger Carola Gunnarsson, vice ordförande i SKR och CEMR:s talesperson i internationella frågor.
Läs mer på SKR.se 

Europarådets kongress fördömer Rysslands invasion
– Rysslands angrepp på Ukraina och dess medborgare är också ett flagrant angrepp på principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som Europarådets kongress står för, främjar och försvarar, säger Anders Knape, ordförande för den svenska delegationen och tidigare ordförande för Kongressen
Läs mer på SKR.se

SKR: Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR tar fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.
Mer info på SKR:s hemsida 

Välkommen till Demokratidagen den 28 april 2022 som vi genomför helt digitalt, programmet börjar ta form och vi har många intressanta föreläsare att se fram emot att få lyssna till, se mer info nedan. 

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
Avsnitt #65 Välfärdsbrottslighet
Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.
Medverkande: Håkan Sandahl, avdelningschef, SKR, Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad
Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR
Tid: 30:24

Länk till avnsitt 65
 
 
SKR:  MasterClass - Medborgarbudget en process i flera steg
I denna MasterClass går vi igenom medborgarbudgetens olika steg, vi tittar på trender för medborgarbudget och gör några praktiska övningar. 
Trelleborgs kommun berättar om sin medborgarbudget "En miljon idéer" där medborgar i kommuenens landsbygdsområden får ge förslag på investeringar och rösta fram de förslag man vi ska genomföras.

Medverkande: AndersNordh och Nils Munthe, SKR, Susanne Larsson och Felix Sunesson,Trellsborgs kommun

Datum: 22 mars
Tid: 09:30 - 15:00
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor per deltagare exklusive moms

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här!
 
Kommande MasterClasser våren 2022
24 maj - Medborgardialog i komplexa frågor
 
SKR: Demokratidagen 2022
SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s ordförande Anders Knape, statsråd, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg, Erik Amnå och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Mer info på SKR:s hemsida
 • Datum: 28 april 2022
 • Tid: 9.00 – 16.00
 • Plats: Genomförs digitalt
 • Kostnad: 2100 kronor exklusive moms. 
 • Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Anmäl dig här!
 
Dialogguiden: Medborgarbudgeten - Din idé
Ett nytt exempel finns nu att se på dialogguiden.

Medborgarbudgeten Din idé är medborgarbudget där barn, unga och vuxna får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras i området runt Bjurslättsskolan i Göteborg. Det är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen

Läs mer på Dialogguiden
 
Burlöv: Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor
Det händer mycket vid området kring Fortunavägen och Tullstorpsvägen.
Den 16 februari var det startmöte för dialogen om Fortuna och Sunnanå.

Nästa steg i projektet är att intervjua de boende i området som är intresserade av att vara med. Sedan får deltagarna möjlighet att diskutera det som har kommit fram i intervjuerna vid totalt fyra arbetsgruppsmöten som vi arrangerar under våren 2022.

Mer information på Burlövs hemsida

Burlövs arbete med medborgardialogi komplexa frågor
 
Lerum: E-förslag
E-förslag är en digital tjänst där du som invånare kan skicka in förslag på utveckling och förändring. Med e-förslag kan du snabbt och enkelt föreslå idéer och förändringar till Lerums kommun. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

Mer information på Lerums hemsida
 
Järfälla: 250K Ung demokrati
Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och nu vill vi veta vad DU vill att vi ska göra för att utveckla området där du bor! Gör din röst hörd, lämna ett förslag i medborgarbudgeten för det området där du bor eller har anknytning till.

Mer information på Järfällas hemsida
 
Gävle: Hack for Gävle
Årets Hack for Gävle tar sig an utmaningar för framtidens Näringen och Tolvforsskogen.
Hur ökar vi medborgarengagemanget? Hur ser lösningar för framtidens mobilitet ut? Hur kan äldre byggnader bli nya? Ta chansen att påverka och göra Gävle till en av Europas mest hållbara städer. Datum: 11-12 mars.

Mer information på Gävles hemsida
 
Finland: #MittSibbo – deltagande budgetering 2022
Syftet med projektet #MittSibbo är att med invånarna i fokus främja social gemenskap, välbefinnande och trivsel i bostadsområdena i Sibbo. För projektet har Sibbo delats in i nio separata områden, och i vart och ett av dessa genomförs slutligen den av invånarnas idéer som fått flest röster. I kommunens budget för år 2022 har 70 000 euro reserverats för genomförande av invånarnas idéer.

Mer information på Sibbos hemsida 
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
UK: Camden - Building a better Camden for all
For generations, Camden citizens have come together to tackle challenges and make things better for themselves, their families and their communities. We know there are many challenges in front of us and it is only by working together as the citizens, organisations and businesses that make Camden, that we can create the future we all want to see.

Read more on Camdens website
 
SKR: Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik - en inspirationsdag
En inspirationsdag som ska ge ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.
 • Datum: 28 mars 2022
 • Tid: 9.00 – 16.00
 • Plats: Online
 • Kostnad: 900 kronor ex. moms
 • Webbsänds
 • Sista anmälningsdag: 27 mars 2022
Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här
 
MUCF: Utbildning, Civila samhället i samhället
MUCF arrangerar utbildningen tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och den vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor.
I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Mer information på MUCF:s hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se