Nyheter från utbildningsnämnden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 24 februari 2022.
 
KVALITETSANALYS 2021 - NU FRÅN FÖRSKOLA TILL VUX
 
Kvalitetsanalysen för 2021 visar att kvaliteten för barn och elever i Nackas utbildningsverksamheter generellt sett är fortsatt mycket god trots de utmaningar som pandemin medfört.
 
MODELL FÖR UPPFÖLJNING AV ANORDNARE
 
Enligt reglementet för kundval som beslutades av kommunfullmäktige i april 2021 ska nämnderna besluta om en modell för uppföljning av anordnare utifrån de generella och specifika auktorisationsvillkoren. För utbildnings-nämndens del gäller det kundvalen förskola och pedagogisk omsorg.
 
 
TILLSYN OCH INSYN I FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG 
 
Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn visar att majoriteten av huvudmännen har en god kvalitet inom de pedagogiska områdena.

Några huvudmän har dock behov av att utveckla sina verksamheter, främst handlar det om lek- och lärmiljön och det systematiska kvalitetsarbetet.
 
UTVÄRDERINGSPLAN 2022
Utbildningsnämndens utvärderingsplan visar när olika resultat planeras att redovisas till nämnden under året. Det handlar bland annat om elevresultat, enkätresultat, resultat från Våga Visa-observationer och personalstatistik.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se