Läs här om söndagsöppet på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby och ÅVC Höör under maj månad och mycket mer...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Innehåll i detta nummer
 

Återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby och Höör har söndagsöppet under maj månad
Vi har mätt kundnöjdheten hos våra renhållningsabonnenter
Resultatet av MERAB-regionens plockanalys 2022
Insamling av returpapper - Regler gällande från och med den 1 januari 2022
Skaffa eget trädgårdskärl
Sophämtning under Kristi himmelfärdsdag
Begränsad framkomlighet på Hörby ÅVC
Anmäl ägarbyte av fastighet på vår hemsida!
MERAB söker semestervikarier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby och Höör har söndagsöppet under maj månad

Vi har söndagsöppet på våra ÅVC i Eslöv, Hörby och Höör: 8 maj, 15 maj, 22 maj och 29 maj.

Öppet: kl. 08.00–14.00.

Välkomna!

Syftet är att öka servicen och tillgängligheten på ÅVC.

 
 
Vi mätte kundnöjdheten hos våra renhållningsabonnenter

En enkät skickades ut till 1500 slumpvis utvalda hushåll i Eslöv, Höör och Hörby. Frågorna besvarades anonymt och svarsfrekvensen hamnade på 51 procent.

Enkäten tog bland annat upp frågor kring återvinningscentralerna, kommunens avfallshantering, värderingar och information.

En fråga som fanns med i kundundersökningen var: Om du skulle beskriva MERAB med tre ord, vilka skulle det vara? Ju oftare ett ord nämndes desto större visas det i ordmolnet. Enligt kundundersökningen är MERAB: trygg, pålitligbra, och grön.

89 procent av hushåll i Höörs kommun är nöjda efter ett besök på återvinningscentralen. Motsvarande siffra i Hörby är 88 procent. Bäst resultat fick återvinningscentralerna i Eslövs kommun med 94 procent nöjda efter ett besök på någon av våra återvinningscentraler.

Ett resultat som vi är glada för. Stort tack till alla er som tog er tid att besvara enkäten!
 
 
Resultatet av MERAB-regionens plockanalys 2022
Sämre sortering av matavfall hos villor men bättre sortering hos flerfamiljshus!
 
Med några års mellanrum undersöker vi på Merab vad invånarna i Mellanskåne lägger i sina sopkärl. Undersökningen görs med hjälp av så kallad plockanalys. Syftet är att få en bättre bild av sorteringen av hushållsavfallet och att bestämma hur vi ska arbeta vidare med information och andra åtgärder kring avfallshanteringen.

Plockanalys på källsorterat matavfall utfördes under februari/mars 2022. Resultatet av plockanalysen på matavfall visar en sämre renhetsgrad* i genomsnitt (94,35 procent) hos villor jämfört med den senaste plockanalysen från 2018 (97,23 procent). Renhetsgraden ligger under det genomsnittliga värdet i Sverige som är 97 procent.

Lägenhetshushåll i Eslöv sorterar matavfall 11 procentenheter bättre än förra gången. I Hörby  är motsvarande siffra 4 procentenheter. I Höörs kommun ligger sorteringsgraden på matavall ungefär på samma nivå som tidigare. I genomsnitt är renheten på matavfall från lägenhetshushåll 95 procent. Det ligger under det genomsnittliga värdet som är 96,9 procent i Sverige.

*Renhetsgrad är andel av matavfallsfraktionen som är matavfal fritt från oönskade material.
Innehåller fraktionen 90 procent matavfall och 10 procent övrigt material är renhetsgraden 90 procent.

 
Mellanskåne har blivit mycket bättre på att sortera restavfall
 
Resultatet av plockanalysen som genomfördes visar att cirka 70 procent av avfallet som slängs i kärlet för restavfall är rätt sorterat. Det är ett resultat som är mycket bättre än förra gången. Rätt sorterat restavfall har nämilgen nästan fördubblats.
 
Matavfall i restavfallet har minskat avsevärt. Andelen förpackningar och tidningar i restavfallet har också minskat. Det är ett fantastiskt resultat som vi är stölta över.
 
Insamling av returpapper
 
Från och med 1 januari 2022 ansvarar kommunerna för insamling av returpapper utifrån ett beslut av regeringen.

I Eslöv, Höör och Hörby kommun gäller följande:
Insamling framöver sker som tidigare fastighetsnära i 4-fackskärl eller hela kärl i flerfamiljshus och på Återvinningscentralerna i Eslöv, Löberöd, Marieholm, Stehag, Hörby och Höör.

Det betyder att tidningar inte längre kan lämnas vid ÅVS, återvinningsstationerna, där förpackningar samlas in.
 
 
Skaffa eget trädgårdskärl
 
Visste du som har ett hus med en trädgård att du kan mot en avgift få trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet?

I trädgårdskärlet kan du lägga grenar, gräs, löv och liknande avfall som uppstår vid normal skötsel av din trädgård.

Trädgårdskärlen töms varannan vecka under perioden mars till och med november.
 
 
Sophämtning under Kristi himmelfärdsdag
 
Sopkärl töms som vanligt under Kristi himmelfärdsdag. Det är ordinarie tömningsdag som gäller.
 
Öppettider på ÅVC Eslöv, Höör och Hörby under Kristi himmelfärdsdag

Öppet: 08.00 och 14.00
 
 
Begränsad framkomlighet på Hörby ÅVC

Under perioden mars till och med september kan det uppstå köer både på vägen in och ut från Hörby återvinningscentral.

Det beror på transporter i samband sluttäckningsarbete på Stavröds avfallsanläggning.
Vi ber alla som besöker återvinningscentralen att vara extra uppmärksamma p.g.a. den ökade trafikmängden.
 

Anmäl ägarbyte av fastighet på vår hemsida
 
När du säljer eller överlåter ditt hus kan du enkelt anmäla ägarbytet på MERABs hemsida så att avfallsabonnemanget registreras på den nye ägaren.