Handbok ska plastbanta soppåsen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Välkommen handlingsplan, men få nyheter
 
Sverige har fått sin första handlingsplan för plast. Att regeringen nu tar ett samlat grepp om plastfrågan är lovande, men det behövs vassare krav på producenterna, menar Avfall Sverige.

Handlingsplanen för plast utgör en del i regeringens strategi för cirkulär ekonomi som lanserades 2020. Den innehåller 55 beslutade åtgärder i form av lagstiftning, budgetsatsningar och myndighetsuppdrag.

Många av förslagen i handlingsplanen känns igen från tidigare svenska beslut eller från EU:s direktiv, men det finns ett antal nya krav. Bland dem märks krav på att nya plastförpackningar i genomsnitt ska innehålla minst 30 procent återvunnen råvara senast 2030, bättre hantering av fritidsbåtar och skärpta regler kring nedskräpning.

Jämfört med Naturvårdsverkets förslag för ökad materialåtervinning av plast, som presenterades före jul, har handlingsplanen mer fokus på förpackningar än på produkter.

– Avfall Sverige välkomnar handlingsplanen, den är en bra början, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Handbok ska plastbanta soppåsen
 
I ett unikt dokument presenteras tips och råd för att styra plasten från energiåtervinning till materialåtervinning. Handboken är framtagen av Avfall Sverige tillsammans med 18 aktörer inom energiåtervinning, fastighetsförvaltning och kommunal verksamhet.
 
Ny dom: McDonalds behöver inte sortera
 
Mark- och miljödomstolen i Växjö har i en dom upphävt kravet som ställts på en McDonalds-restaurang att sortera ut förpackningar. "Det är mycket anmärkningsvärt att McDonalds gång på gång söker göra gällande att kraven på att sortera ut förpackningar som funnits sedan 1995 inte gäller dem", säger Andrea Hjärne.

Läs mer
Välkomna till årsmötet 31 maj–1 juni
 
Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Vi söker en ny rådgivare
 
Vill du göra skillnad för miljön och i samhället? Då kan du vara Avfall Sveriges nya rådgivare för deponi och avfallsanläggningar. Det innebär att stödja Avfall Sveriges medlemmar och andra intressenter med rådgivning, att företräda Avfall Sverige och ansvara för utbildning, koordinera  arbetsgrupper och nätverk samt arbeta med utvecklingsprojekt.

Läs mer
Smidig övergång för returpappret
 
Trots kort om tid har de allra flesta kommuner hunnit få ett system på plats för att ta över insamling och återvinning av tidningar från producenterna redan från årsskiftet. Skellefteå har tillsammans med flera grannkommuner valt en väg som ser ut att bli framgångsrik.

Läs mer i senaste numret av Avfall och Miljö
Seminrium inför Världsmiljödagen
 
FN:s Världsmiljödag i Stockholm den 5 juni är en unik möjlighet att visa, dela och sprida vårt svenska miljöarbete till en global och lokal publik. Den 15 mars arrangeras ett seminarium för intresserade kommuner, där Avfall Sverige deltar.

Läs mer och anmäl dig
Linn förstärker kansliet
 
Linn Andersson har anställts som assisterande rådgivare hos Avfall Sverige. Huvudsakligen kommer hon att arbeta med biologisk återvinning och energiåtervinning.
– Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse. Det ska bli roligt att nu få jobba för att driva på lagstiftningen och med påverkansarbete, samtidigt som man representerar kommunerna, säger Linn.

Läs mer
Ingen resa till IFAT
 
IFAT-mässan hålls i München 30 maj – 3 juni. Eftersom det krockar med Avfall Sveriges årsmöte arrangeras inte den sedvanliga studieresan.
Inspel till nya avfallsdirektivet
 
Fokusera mer på giftfria kretslopp, på deponiförbud och ställ krav på att produkter fungerar i en cirkulär ekonomi. Det skriver Avfall Sverige i en kommentar till EU:s miljödirektorat, som nu arbetar med den kommande avfallslagstiftningen.

Läs mer
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Enklare benchmarking med Avfall Web 2.0
 
När: 10 mars kl 9–11

I en helt nyutvecklad rapportdel i Avfall Web finns funktioner som gör det lättare med benchmarking, jämförelser och analyser av avfallsdata. Vi lär dig att snabbt få överblick på olika nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Gratis för medlemmar.
Domen i Tiptapp-målet vad innebär den
 
När: 11 mars

Tiptapp får erbjuda stockholmarna sina tjänster att förmedla borttransport av avfall. Men kommunerna avgör själva om hushållen få anlita annan för transport av avfall till återvinningscentralen. Vi förklarar MÖDs dom.

Läs mer och anmäl dig
Återbruk av bygg- och rivningsavfall
 
När: 23 mars kl 9–12

Begagnade tegelstenar och toalettstolar är inte lika lätt att cirkulera som kläder och prylar. Här kan du hämta inspireration för att lyckas.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Taxekonstruktion
 
När: 26–27 april

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Gundkurs avfallslagstiftning
 
När: 4–5 maj

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Branschen rekryterar
 
 
Avfall Sverige söker rådgivare deponi och avfallsanläggning
 
Ansök så snart som möljigt  Läs mer
 
Göteborgs stad söker processledare avfall stadsplanering
 
Ansök senast den 6 mars  Läs mer
 
NSR söker arbetsledare återvinningscentraler
 
Ansök senast den 8 mars  Läs mer
 
Vatten & miljöresurs i Berg Härjedalen söker avfallsingenjörer
 
Ansök senast den 14 mars Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall söker teknisk utredare
 
Ansök senast 20 mars  Läs mer