Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Minska fukt och lukt i avfallskärlen i sommar
 
Med sommar och värme ökar ofta problemet med ovälkomna lukter och flugor i avfallsutrymmet. Blött avfall är den största boven i dramat. Här kommer några tips för att minska fukt och lukt:
  • Se till att påshållaren används till matavfallspåsen, den släpper ut fukt ur matavfallet.
  • Uppmana boende att försluta matavfallspåsar och soppåsar väl och låta blött matavfall rinna av innan det slängs. Vätska från organiskt avfall ger upphov till lukt som drar till sig flugor.
  • Lägg lite ättika på kärlkanten för att minska risken för flugor.
  • Rengör kärlen regelbundet.
Vi erbjuder rengöring av kärl. Rengöring sker med särskilda bilar som även tar vara på tvättvattnet. 
Beställ via kundservice på telefon 08-718 90 00 eller mejl kundservice@nvoa.se.
 
Brf Strandkanten sorterar matresten
 
Den nybildade föreningen Brf Strandkanten i Nacka har haft insamling av matavfall sedan 2021. Vid starten var det problem med att få alla att sortera rätt, men lyckade insatser har gjort att matavfallsinsamlingen nu fungerar jättebra.

Läs mer om vad de gjorde här.
 
Se över antal kärl och minska era kostnader 
 
I takt med att många blir bättre på att källsortera minskar mängden restavfall som slängs. Det kan ni märka om ni har halvtomma eller tomma restavfallskärl kvar efter tömning. Bra jobbat! 

I och med att ni betalar per kärl i ert abonnemang, och inte per tömning, så kan det vara önskvärt att justera antalet kärl efter behovet.
  • Se över fyllnadsgraden i kärlen inför tömning.
  • Testa att tejpa igen ett tomt kärl. Kanske klarar ni er utan det?
  • Kontakta kundservice om ni vill justera ert abonnemang - kundservice@nvoa.se eller 08-718 90 00.
Minska restavfallet med fastighetsnära insamling
Är ni inte riktigt där än utan vill förbättra sorteringen i soprummet och minska mängden restavfall? I snitt består omkring 30 % av soppåsen av förpackningar. Med fastighetsnära insamling av förpackningar ökar källsorteringen vilket minskar restavfallet. En entreprenör ska vara ansluten till Förpackningsinsamlingen vilket säkerställer att materialet går till återvinning. Här får du hjälp att hitta en entreprenör (FTI).

Cirka 15 % av soppåsen består av matavfall. Statistik visar att utsortering av matavfall även främjar utsortering av annat material. Kontakta Nacka vatten och avfall om ni vill börja sortera matavfallet.

Här hittar du fler tips för att minska avfallet.
 
Är er avfallsinformation aktuell?
 
Vi uppdaterar, utvecklar och förbättrar vår hemsida och annat informationsmaterial efter de förändringar som sker inom avfallshanteringen. Se gärna över den information ni delar med era boende på er hemsida och i nyhetsbrev mm. så att den är aktuell. 
Länka gärna till vår hemsida och sorteringsguiden:

www.nackavattenavfall.se
www.nackavattenavfall.se/sorteringsguiden
 
Beställ tryckta A3-affischer via hemsidan!
Beställ affischer och foldrar
 
På vår hemsida för flerbostadshus och samfälligheter kan du beställa affischer att sätta upp i avfallsutrymmet. Här kan du även beställa matavfallsfoldrar att dela ut till de boende. Materialet beställs avgiftsfritt. 

Du hittar materialet här.
 
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.