Tappa inte bort glädjen, energin och kreativiteten i skolan
 
Skolans uppdrag är mångsidigt. Elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Monica Sonde påminner i sin blogg om betydelsen av att inte tappa bort glädjen, energin och kreativiteten i skolan – särskilt i ljuset av pandemin. 
 
 
Välkommen till SKR:s gymnasiekonferens 2022
 
Den 4 maj arrangerar SKR en webbsänd konferens med fokus på gymnasieskolan. Punkter på programmet är exempelvis grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram, planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Målgruppen är främst tjänstepersoner och politiker med ansvar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 
 
Måluppfyllelse i förskolan - Hur följer vi upp och vad mäter vi?
 
Den 28 april bjuder SKR in kommuner till ett webbinarium. Vi kommer att ta del av presentationer och delta i diskussioner. Deltagarna förväntas bidra med egna erfarenheter och perspektiv när det gäller arbetet med att följa upp och utveckla måluppfyllelse i förskolan. Antal deltagande/platser är begränsat.
 
 
Kunskap om brottsligheten lokalt minskar risken att barn och unga begår brott
 
SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner för att minska risken att barn och unga ska begå brott. Som en del i detta arbete genomförs seminarier för att sprida kunskapen om hur man kan arbeta lokalt. Vårens första seminarium handlar om hur man kan arbeta gemensamt för att kartlägga nuläget, så att man kan sätta in rätt lokala åtgärder mot de brott som sker i den egna kommunen.
 
 
 
Användarcentrerad utveckling i skolan
 
Tillsammans med sju skolhuvudmän arbetar SKR fram ett helt nytt stödmaterial kring användarcentrerad skolutveckling. Hösten 2022 släpps det första stödmaterialet som riktar sig till huvudmäns arbete med digitalisering i skolan. Läs mer och se den korta informationsfilmen om användarcentrering i skolan!
 
 
Make music matter
 
Stories #ForABetterDay är ett samarbete mellan bland annat Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och SKR. Det är ett skolprojekt med fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående, där eleverna får möjlighet att uttrycka sina berättelser genom eget skapande. I nuläget deltar ca 350 skolor runt om i landet. Projektet pågår fram till sommaren 2022 och skolor kan ansluta sig under hela projekttiden.
 
 
Skrift: Olika typer av trakasserier på nätet
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), har på uppdrag av SKR tagit fram skriften ”Olika typer av trakasserier på nätet”. Skriften har tagits fram i syfte att försöka skapa ett gemensamt språk och en gemensam terminologi och samtidigt beskriva de vanligaste förekommande taktikerna för att trakassera någon online.
 
Fler konferenser och webbsändningar 
 
 
Save the date! Gymnasiekonferensen 2022 4 maj
Välkommen till en webbsänd konferens med fokus på gymnasieskolan. Punkter på programmet är exempelvis grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram, planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Mer information och inbjudan kommer senare i vår.
Så kan vi främja samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux 2 mars
Välkommen till en webbsändning där SKR och Svenskt Näringsliv presenterar en checklista för att stimulera samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux.
Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet? 8 mars
Webbsänd konferens om förebyggande arbete – en överblick av vad som händer inom området och en fördjupning i tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Målgrupp: Politiker, chefer och strateger inom kommun – skola och socialtjänst.
Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet?
Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik 28 mars
En inspirationsdag som ska ge ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.
Inspirationsdag om barn och ungas delaktighet
 
Övriga nyheter
 
Nu drar Skolval 2022 till riksdagen igång!
Skolval är en möjlighet för Sveriges alla högstadie-och gymnasieskolor att delta i en av årets största demokratisatsningar för unga. Den 24 februari drar MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, igång arbetet med en digital sändning - varmt välkomna!
Utbildningsguiden - Vägledning på webben
På Utbildningsguiden finns översättningar av alla nationella gymnasieprogram, information om gymnasievalet, stöd för föräldrar i val av förskola, val av utbildning för vuxna och verktyg för att hitta och jämföra skolor. Länka gärna till Utbildningsguiden från kommunens webbplats för att hjälpa invånare att välja utbildning.
Utveckla kommunens arbete med aktivitetsansvar
Välkommen att delta på Skolverkets workshop för att utveckla KAA-verksamheten och samverkan mellan kommuner. Ingen förkunskap krävs. Få stöd i att leda och utveckla kommunens aktivitetsansvar och i att utveckla utbud och arbetssätt för individuella insatser. Målgrupp är politiker, chefer och verksamhetsansvariga.
Skolverket: info och anmälan workshop KAA
 
Mer information med anledning av Covid -19
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av olika beslut och hur de ska hanteras av huvudmännen. Här samlar vi löpande information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19. 
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv med anledning av Covid-19. 
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00