Klargörande kring vattenbaserad färg
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Vägen mot fossilfri fjärrvärme
 
Fjärrvärmesektorn har med Avfall Sverige och Energiföretagen i spetsen enats kring en strategi för insamling och lagring av biogena koldioxidutsläpp, bio-CCS. Den ska resultera i nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Om Sverige ska nå de fastställda klimatmålen måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer. Men det räcker inte. Vi måste även uppnå negativa utsläpp. Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med detta genom bio-CCS vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall. Det har nu lett fram till en strategi för bio-CCS som utarbetats tillsammans med ett 15-tal företag och organisationer.

Avfall Sverige och Energiföretagen står båda bakom denna strategi i syfte att bidra till negativa utsläpp genom infångning och lagring av biogen koldioxid (CCS) från våra medlemmars anläggningar. Vår utgångspunkt är den färdplan för uppvärmningssektorn som har publicerats inom ramen för Fossilfritt Sveriges arbete.

Där formuleras följande vision:
”Det finns en potential om uppemot tio miljoner årston negativa utsläpp från anläggningar för kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av biogent avfall. Vår ambition är att på sikt bidra med en stor andel av denna potential av negativa utsläpp, genom att flertalet av våra större anläggningar senast år 2045 har utrustats med CCS-teknik. Utbyggnaden av bio-CCS i våra anläggningar inleds redan om några år.”

Strategin har tagits fram tillsammans med 15-talet medlemmar.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Klargjort: Vattenbaserad färg är inte farligt avfall
 
Återvinningscentralerna behöver inte förändra insamlingen, men kan behöva ändra sina rutiner för borttransport av farligt gods. Det står klart efter en Avfall Sverige låtit Kemakta snabbutreda frågan om klassning av vattenbaserad färg.
Välkomna till årsmötet 31 maj–1 juni
 
Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Nytt verktyg för HBK-rapportering
 
Nu har verktyget för att rapportera biogasens hållbarhetskriterier till Energimyndigheten uppdaterats för att matcha de ändringar som gjorts i regelverket. Excel-verktyget ”HBK-redovisning” har tagits fram av Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

Läs mer
Ett nytt nätverk, och ett försvinner
 
Avfall Sverige har startat ett nytt nätverk för återvinningscentraler. Det blir en plattform för diskussioner och erfarenhetsutbyte, digitalt och genom fysiska träffar. Däremot läggs Yngre-näverket ner – här saknas idag gemensamma sakfrågor att behandla.

Läs mer
Årsberättelse för 2021
 
Vilket år det blev för avfallshanteringen och för Avfall Sverige. Samarbetet kring det nordiska skyltsystemet, fossilfri energiåtervinning, branschvalidering och FN-uppdrag var frågor som dominerade verksamheten. Och i politiken hände mycket: Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi presenterades, men också plast och brottslighet var heta frågor. 

Läs årsberättelsen
Syndig lista vapen i kampen mot gifter
 
Det nya numret av Avfall och Miljö har tema Gifrfritt. Läs bland annat om Chemsec, som har fått globala företag att förstå riskerna med de kemikalier som används och fått många att ställa om. Nu siktar de 13 anställda mot cirkulär ekonomi genom att hjälpa avfallssidan.

Läs mer i Avfall och Miljö nr 1 2022
Utforma framtidens Avfall Sverige
 
Fortfarande finns det möjlighet att besvara enkäten som gått ut till kommunmedlemmar. Vi vill veta hur ni ser på föreningen och hur väl vi uppfyller de behov och förväntningar som finns. En viktig fråga är vilka frågor som vi ska fokusera på framöver. Enkäten skickas till vd/renhållningsansvarig.
 
"Det är inte vi som producerat plasten"
 
Enorma mängder plast skickas varje år till energiåtervinning. Det är inte optimalt, men bättre än att – som Göran Finnveden förespråkar – lägga den på deponi. Ge energiåtervinningen villkor som gör det möjligt att driva sin samhällsviktiga verksamhet vidare, skriver Klas Svensson på Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari på Energiföretagen i en slutreplik.
 
”Kommunerna tar sitt ansvar för byggavfallet”
 
Kommunerna tar visst sitt ansvar för bygg- och rivningsavfallet, både i insamlingen och genom att klättra än högre upp i avfallstrappan. Det finns nu flera byggåterbruk i kommunal regi. Men det krävs mer samarbete med byggbolagen för att skapa verklig cirkularitet på bred front, skriver Camilla Nilsson och Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige i en replik.

Läs debattinlägget i Dagens Samhälle
Avfallssektorn viktig för jordbruket
 
I utredningen "Vägen mot fossiloberoende jordbruk" föreslås ett utökat och förlängt biogasstöd. Bra, menar Avfall Sverige. Dock måste produktionsstödet också omfatta  substrat som källsorterat matavfall. Även biogödsels roll lyfts, men konkreta förslag för att realisera potentialen saknas.

Läs mer i remissvaret på SOU 2021:67
Visa upp er på Världsmiljödagen
 
Sverige står värd för FN:s Världsmiljödag den 5 juni. Värdskapet innebär en unik möjlighet att visa, dela och sprida vårt svenska miljöarbete till en global och lokal publik. Avfall Sverige kommer att ta fram material kring förebyggande, som medlemmar kan använda.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
Lättare för miljödeklarerade askor
 
Askor som tillsats i till exempel betong(tillverkning) eller andra byggprodukter passar väl in i befintliga certifieringssystem såsom EPD. Det är en av flera positiva slutsatser i denna rapport.
Europas biogasutsläpp kartlagda
 
Ett europeiskt samverkansprojekt, EvEmBi, har granskat metanutsläppen vid ett stort antal biogasanläggningar i Europa. Det har gett värdefull kunskap som kan stärka branschen.
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Med anledning av den fortsatta corona/Covid-19-pandemin hålls merparten av Avfall Sveriges kurser, temadagar och konferenser tills vidare digitalt. Vissa kurser som kräver närvaro genomförs på plats under säkra former.
Avfall Web – fördjupning
 
När 1 mars kl 9–11.30

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för exempelvis uppföljning, analys, planering och jämförelser. Vi visar även nya dynamiska Power BI-rapporter.

Läs mer och anmäl dig
Nytt ansvar för bygg- och rivningsavfall
 
När: 3 mars kl 9–12

För att ge vägledning åt kommunerna i det nya ansvaret har Avfall Sverige tagit fram en guide. Huvuddragen presenteras på webbinariet.

Läs mer och anmäl dig
Enklare benchmarking med Avfall Web 2.0
 
När: 10 mars kl 9–11

I en helt nyutvecklad rapportdel i Avfall Web finns funktioner som gör det lättare med benchmarking, jämförelser och analyser av avfallsdata. Vi lär dig att snabbt få överblick på olika nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Gratis för medlemmar.
Återbruk av bygg- och rivningsavfall
 
När: 23 mars kl 9–12

Begagnade tegelstenar och toalettstolar är inte lika lätt att cirkulera som kläder och prylar. Här kan du hämta inspireration för att lyckas.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
Två alternativ: 5–6 april samt 10–11 maj

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Anmäl intresse till kursen i april eller maj
Taxekonstruktion
 
När: 26–27 april

Kursen lär dig grundläggande förutsättningar för taxekonstruktion, taxans olika delar och hur du kan resonera vid utformningen av taxan, samt lagstiftningen kring avgifter. Vi varvar föredrag med praktiska exempel och övningar.

Läs mer och anmäl dig
Hushållens farliga avfall
 
När: 10–11 maj

Grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Teori blandas med praktiska övningar ute på en återvinningscentral.

Läs mer och anmäl intresse
Personal vid ÅVC
 
När: Datum meddelas senare

Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Gundkurs avfallslagstiftning
 
Datum meddelas senare

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl intresse
 
 
Branschen rekryterar
 
 
Avfall Sverige söker rådgivare deponi och avfallsanläggning
 
Ansök så snart som möljigt  Läs mer
 
VafabMiljö söker enhetschef kommunikation
 
Ansök senast den 15 februari  Läs mer
 
Täby kommun söker avfallsplanerare
 
Ansök senast den 20 februari  Läs mer