Utlandskyrkan har ny hemsida * Kyrkohandboken nu på flera språk* Ekonomisk redogörelse för 2021
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Kära kollegor!
 
Vi är nu på väg in i fastan, och en tid av eftertanke inför påsken!
 
Det är med sorg vi tagit emot ansvarsnämndens beslut om att Thomas Pettersson inte längre har rätt att utöva Svenska kyrkans vigningstjänst. Här kan du läsa mer om beslutet. Vi innesluter Thomas och hans familj, kollegor på stiftskansliet, i församlingarna på Gotland samt utlandsförsamlingarna i våra förböner. Ärkebiskop Antje har haft samtal med vigda medarbetare på Gotland gällande beslutet om biskopen. De medarbetarna i vigningstjänst som vill ha möjlighet att boka ett samtal med Ärkebiskopen avseende biskopsfrågan kan göra det genom att höra av sig till Rickard. Du kan också höra av dig till Rickard om du vill ha ett samtal eller framföra synpunkter om detta.Med vänliga hälsningar,
Rickard och avdelningen Svenska kyrkan i utlandet
 
Utlandskyrkan har ny hemsida!
 
Nu har utlandskyrkan en helt ny hemsida där vi hoppas att det ska vara enkelt att hitta information. Den nya hemsidan har samma adress som tidigare. Nyheter, berättelser och intervjuer har flyttat till utlandskyrkans blogg Vart jag mig i världen vänder.

Här hittar du utlandskyrkans hemsida
 
Ekonomisk redogörelse för 2021
 
På intranätet under rubriken ”För församlingens ekonomihantering” hittar ni mallen för Ekonomisk redogörelse 2021, som ska fyllas i och lämnas in senast 15 april. På ekonomisidorna finns också bland annat Ekonomihandboken för Svenska kyrkan i utlandet.
 
Kyrkohandboken nu på flera språk
 
Nu finns Kyrkohandboken i urval på engelska, franska, spanska och tyska. Där finns ordningar för bland annat dop och vigsel. Den finns både som pdf på Svenska kyrkans hemsida och i det så kallade webbverktyget, där man kan sätta samman gudstjänstagendor I slutet av januari kommer översättningarna också att finnas i webbverktyget och under våren kommer även en tryckt upplaga på Verbum.

Här finns Kyrkohandboken som pdf
Här hittar du Kyrkohandboken i webbverktyget
 
Välkommen att delta i samtal om diakonala behov
 
Hur ser de diakonala behoven ut i ditt sammanhang just nu och hur kan resurserna kan användas på bästa sätt? Välkommen till ett samtal där vi pratar om utmaningarna och hjälps åt att se möjligheter. Samtalen sker 28/2 kl 9:00 eller 18:00.

Anmäl dig till: svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se.
 
Kom ihåg appen!
 
Nu under vintern jobbar vi med att uppdatera appen vi tog fram i våras. Vi tror att den kan vara ett bra hjälpmedel bland annat för donationer, kontakt med församlingen och kommunikation med församlingsmedlemmar. Vi vill gärna att alla församlingar finns representerade i den och att vi även kan hjälpas åt att marknadsföra den. Därför har vi under en period hjälp av Åsa Höjer som kommer att kontakta er och vara behjälplig i detta arbete.
 
 
Det senaste om utredningarna om utlandskyrkan
 
Utlandskyrkans verksamhet utreds, med målet att verksamheten ska kunna fortsätta in i framtiden, trots minskade medel. Rickard Jönsson och Johanna Holmlund Lautmann har besökt alla församlingar i Spanien och reser nu vidare till Tyskland för samtal med kyrkoråd och kyrkoherdar. På intranätet kan du läsa mer om pågående utredningar och fattade beslut.
 
Hjälp med uppföljning efter juridiska genomgången
 
På intranätet finns utbildning och dokumentpaket som stöd i GDPR-arbetet i utlandsförsamlingen.

Läs mer och få stöd här
 
Tack för era berättelser!
 
Flera har hört av sig med berättelser om diakonala insatser eller annat som berört människor via utlandskyrkans verksamhet, tack! Har du också något att berätta? Mejla till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se så tittar vi tillsammans på hur vi kan använda det på webb eller i utlandskyrkans sociala medier. 
 
Tipsa dina medarbetare om nyhetsbrevet!
 
Tipsa gärna medarbetare och förtroendevalda i utlandsförsamlingen om detta nyhetsbrev, om de inte får det. Nyhetesbrevet är riktat till utsända, lokalanställda och förtroendevalda i utlandskyrkan.

Klicka på länken för att börja prenumerera
 
REDAKTÖRER: Jiang Millington, Sara Steinholtz Sparby och Henrik Bodin