Nyhetsbrev nr.3 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Äntligen!
Vi håller tummarna att vi nu kan börja genomföra fysiska medborgardialoger igen. Mycket har gått att lösa via digitala mötesplattformar men vi behöver också de fysiska mötena. Att hitta bra kombinationer där vi tar vara på det bästa från fysiska och digitala mötesformer är något vi alla behöver ta tag i. 

Vi passar på att lyfta fram Demokratidagen den 28 april 2022 som vi genomför helt digitalt, programmet börjar ta form och vi har många intressanta föreläsare att se fram emot att få lyssna till, se mer info nedan. 

Du som är förtroendevald kika lite extra på möjligheten att delta i  det 9e Europeiska toppmötet för regioner och städer den 3-4 mars, se mer info nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
Avsnitt #63 Medborgardialog i Åbo
Minna Arve är stadsdirektören som blev Borgmästare i Åbo stad. I detta avsnitt får du höra henne prata om rollen som Borgmästare och hur staden arbetar med att involvera medborgarna genom medborgarbudget och medborgarpanel. Bland annat har de haft en medborgarpanel för att samtala om trafiken i centrum utifrån tre scenarier.

Medverkande: Minna Arve, Borgmästare i Åbo stad
Programledare: Nils Munthe SKR
Tid: 19:55

Länk till avnsitt 63


Avsnitt #64 Regionreformen i Finland
Siv Sandberg, förklarar den nya regionreformen som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2023. I januari 2022 valdes de nya folkvalda som ska bygga upp de nya regionerna. Reformen omfattar hälsovård och sjukvård samt all socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderservice.

Medverkande: Siv Sandberg, Universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Björn Kullander, SKR
Programledare: Nils Munthe, SKR
 
SKR:  MasterClass - Medborgarbudget en process i flera steg
I denna MasterClass går vi igenom medborgarbudgetens olika steg, vi tittar på trender för medborgarbudget och gör några praktiska övningar. 
Trelleborgs kommun berättar om sin medborgarbudget "En miljon idéer" där medborgar i kommuenens landsbygdsområden får ge förslag på investeringar och rösta fram de förslag man vi ska genomföras.

Medverkande: AndersNordh och Nils Munthe, SKR, Susanne Larsson och Felix Sunesson,Trellsborgs kommun

Datum: 22 mars
Tid: 09:30 - 15:00
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor per deltagare exklusive moms

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här!
 
Kommande MasterClasser våren 2022
24 maj - Medborgardialog i komplexa frågor
 
SKR: Demokratidagen 2022
SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. En mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du SKR:s ordförande Anders Knape, statsråd, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, forskarna Siv Sandberg, Erik Amnå och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.

Mer info på SKR:s hemsida
 • Datum: 28 april 2022
 • Tid: 9.00 – 16.00
 • Plats: Genomförs digitalt
 • Kostnad: 2100 kronor exklusive moms. 
 • Sista anmälningsdag: 22 april 2022
Anmäl dig här!
 
Dialogguiden: Medborgarbudget och dialog skapade lokal mötesplats i Ullånger
Ett nytt exempel finns nu att se på dialogguiden.

Kramfors kommun har tillsammans med invånarna i Ullånger arbetat med ortens attraktivitet och själ. Där idéer har blivit verklighet.

Läs mer på Dialogguiden
 
Södertälje: Södertäljeappen
Här kan du hålla dig uppdaterad om allt som händer i ditt närområde, få viktig information från Södertälje kommun och använda digitala tjänster som gör ditt liv enklare.
Appen lanseras av Södertälje kommun och är ett led i kommunens arbete med digitalisering, att öka tillgängligheten gentemot invånarna, och andra som har nytta av informationen. Appens syfte är att samla relevant information på ett tillgängligt sätt – på en plats.
Mer information på Södertäljes hemsida

Mer information på Södertäljes hemsida
 
Region Jämtland Härjedalen: Vad ärviktig för dig vid kontak tmed vården?
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner vill få en bild av hur du upplever vården i länet.
Ditt engagemang och dina åsikter är värdefulla!
För att kunna möta framtidens utmaningar och forma den goda och nära vården behöver vi alla hjälpas åt. Ditt engagemang och dina åsikter är otroligt värdefulla för att vården verkligen ska bli den bästa möjliga.

Mer information på Region Jämtland Härjedalens hemsida
 
Lund: Medborgarbudget
Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Vi har en pott med pengar avsatta, och nu vill vi veta vad DU vill att vi ska göra för att utveckla området där du bor! Gör din röst hörd, lämna ett förslag i medborgarbudgeten för det området där du bor eller har anknytning till.

Mer information på Lunds hemsida
 
Region Skåne: Skåneförslaget
Genom att lämna ett Skåneförslag kan du bidra med idéer till det politiska arbetet och Skånes utveckling, när det passar dig.
Skåneförslaget visar vilka frågor som engagerar och är ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag så att Region Skåne kan bli bättre.
Du kan komma med egna förslag, rösta på andras eller bara följa debatten. Förslag som får 1300 röster eller fler under 90 dagar eller mer kommer att behandlas av ansvarig politisk nämnd.

Mer information på Region Skånes hemsida
 
Piteå: Nytt grepp underlättar för mötet mellan unga och politiker
Unga frågar är en av metoderna som kommunens politiker använder sig av för att samtala med unga och lyssna på deras tankar, idéer och synpunkter. Nu tar kommunen ett nytt grepp kring detta och erbjuder flexiblare möjligheter för skolor att bjuda in en förtroendevald till klassen. Syftet är att förbättra dialogen med unga kring aktuella frågor som de unga är intresserade av.

Mer information på Piteås hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
EU: Det 9e Europeiska toppmötet för regioner och städer
Den 3-4 mars samlas förtroendevalda från lokal och regional nivå i hela Europa för att diskutera EU:s framtida utmaningar i samband med det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Toppmötet möjliggör politiskt utbyte kring gemensamma samhällsutmaningar – med medborgare, kommuner och regioner i fokus. På tema resiliens, sammanhållning och demokrati, ska deltagarna bland annat diskutera hållbara modeller för återhämtning, digitalisering och medborgardeltagande. Toppmötet ska resultera i antagandet av ett politiskt manifest, som anger den lokala och regionala nivåns viljeriktning för EU-samarbetet.

Förtroendevalda i svenska kommuner och regioner uppmanas att medverka, digitalt eller på plats i Marseille.

Anmälan är öppen nu, med möjlighet till digital medverkan.
 
SKR: Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik - en inspirationsdag
En inspirationsdag som ska ge ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.
 • Datum: 28 mars 2022
 • Tid: 9.00 – 16.00
 • Plats: Online
 • Kostnad: 900 kronor ex. moms
 • Webbsänds
 • Sista anmälningsdag: 27 mars 2022
Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här
 
MUCF: Utbildning, Civila samhället i samhället
MUCF arrangerar utbildningen tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och den vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor.
I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Mer information på MUCF:s hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se