Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Sofias idé blev en app för chefer i beredskap
Allt började med en idé från enhetschef Sofia Jacobsson och nu har Uddevalla kommun fått en ny app som arbetsredskap. Appen CiB (chef i beredskap), samlar kunskap, rutiner, statistik och kontaktuppgifter så att chefer i beredskap snabbt ska kunna ge stöd till den enhet som hör av sig. Det finns också möjlighet att rapportera händelser och läsa tidigare rapporter direkt i telefonen.
Ny app för chefer i beredskap
 
Dutt’n’Go – digital bingogympa för seniorer
Skellefteå kommun motverkar fallolyckor med det digitala spelet - Dutt´n´Go. Spelet lockar till rörelseglädje och skapar en lustfylld träningsstund samtidigt som deltagarna spelar bingo tillsammans med andra. Rörelserna i Dutt´n´Go har valts ut för att öka styrka och balans hos seniorer och därmed förebygga fall. Dutt'n'Go är kostnadsfritt och kan användas av samtliga kommuner.
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
UR Play uppmärksammar digitalt utanförskap bland äldre
Tv-serien Seniorsurfarnas alla avsnitt finns nu tillgängliga på UR Play. Där finns även Seniorsurfarskolan med både studiehandledning och korta klipp för den som vill sätta sig in i studiematerialet och/eller förbereda studiecirklar inför eller i anslutning till sändningen. Det kostnadsfria materialet är tillgängligt för alla att använda och ligger kvar på UR Play i fem år. Tv-avsnitten kan dessutom ses på SVT Play från och med 23 februari och sex månader framåt.
UR Seniorsurfarna
 
Möjlighet att teckna avtal för inloggning med e-tjänstelegitimation
Nu har DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, tecknat avtal med den första utfärdaren av e-tjänstelegitimationer, Freja eID Group AB. Det gör det möjligt för alla offentliga organisationer att utan kostnad erbjuda inloggning med e-tjänstelegitimationen Freja OrgID i sina e-tjänster. E-tjänstelegitimation kan användas när en anställd ska logga in i en offentlig organisations e-tjänst.
Iinloggning med e-tjänstelegitimation
 
Kalix kommun och IT-attacken - Inte en chans att vi betalar!
Kalix kommun har tagit fram en informationsfilm om den IT-attack som drabbade kommunen natten mot den 16 december 2021. I filmen medverkar bland annat kommundirektör Maria Henriksson.
Informationsfilm: Kalix kommun och IT-attacken
 
 
 
Evenemang
 
 
23 feb, 9 och 23 mars
kl. 09.00 – 09.45
Attraktiv äldreomsorg – en seminarieserie i tre delar
Arbetsgivare, medarbetare och kommunikationsproffs diskuterar vad äldreomsorgen erbjuder idag och i framtiden, hur arbetsgivare kan formulera sitt erbjudande och vad som krävs för att framgångsrikt kommunicera det.
Del 1: Äldreomsorg – på alla sätt en framtidsbransch
Del 2: Därför väljer vi äldreomsorgen
Del 3: Tips för framgångsrik kommunikation
Anmälan - Attraktiv äldreomsorg
 
10 mars kl. 8.30 – 12.00
Utbilda i grundläggande informationssäkerhet inom äldreomsorgen
En utbildning för dig som har i uppdrag att leda arbetet med att skapa en grundförståelse i informationssäkerhet för medarbetare inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 8 mar
 
24 mars kl. 13.00 – 15.00
Workshop om digitala aktiviteter för seniorer
En workshop som riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Du får även ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 21 mars
 
30 mars kl. 13.30 – 15.30
Läkemedelsrobotar inom kommunal vård och omsorg
Läkemedelsrobotar är apparater som ställs ut i hemmet hos den som har svårt att själv ansvara för sitt läkemedelsintag. I det här seminariet fokuserar vi på vad som är viktigt att tänka på vid införandet av dessa robotar.
Sista anmälningsdag 28 mars
 
31 mars 2022 kl. 09.30 – 12.00
Konsekvensbedömning av välfärdsteknik - workshop 
Workshop för kommunal äldreomsorg som ska inleda eller redan har påbörjat ett praktiskt arbete med konsekvensbedömningar enligt GDPR av välfärdsteknik. Syftet är att öka förståelsen för att arbeta systematiskt med konsekvensbedömningar av dataskydd vid införande och användning av välfärdsteknik.
Konsekvensbedömning av välfärdsteknik
 
6 april kl. 13.30 – 16.30
Hur är det med informationssäkerheten inom äldreomsorgen i din kommun?
Ett seminarium där vi lyfter vikten av medarbetarna och chefernas roll i arbetet med informationssäkerhet. Medverkar gör Anne-Marie Eklund Löwinder, föreläsare och utbildare inom informationssäkerhet. Under seminariet får du konkreta tips och medskick samt kan ställa frågor.
Anmälningslänk finns inom kort under rubriken Evenemang
 
7 april kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik - motivation
En fördjupning i hur motivation skapas i förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 3 apr
 
10 maj kl. 09.30 – 11.30
Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens
Ett seminarium där vi fokuserar på hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.
Sista anmälningsdag 6 maj
 
17 maj kl 14.00 – 15.00
Vitalis - en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.
På Vitalis i maj kommer det att vara ett "spår" med flera seminarier om välfärdsteknik. Ett av dem där Kompetenscenter medverkar, handlar bland annat om informationssäkerhet. 
Vitalis
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se