Vad är på gång på Vadstena pilgrimscentrum och längs S:t Birgitta ways? Läs om våra vandringar, retreater, seminarium och hur pilgrimsvandrandet utvecklas
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Låt oss vandra -
varsamt med varandra
 
Till Vadstena har människor sökt sig sedan 1400-talet för helande, upprättelse och andlig fördjupning. Den inbjudan och möjligheten lever vidare. Än i dag kommer många människor hit för att söka ett helare liv och fördjupning genom gemenskap i bön, stillhet, pilgrimsvandring och ideellt arbete. Vi hoppas att du också vill komma och dela pilgrimslivet i Vadstena.

Under åren 2022-23 firar vi att Pilgrimscentrum i Vadstena och den moderna nordiska pilgrimsrörelsen fyller 25 år. Det gör vi på flera sätt – dels genom att ta upp det långväga vandrandet längs lederna till Vadstena och dels genom att betona det ”varsamma vandrandet” på vår jord.

Under 2022 erbjuder vi två längre i veckovandringar á sju dagar längs våra leder. I maj vandrar vi från Söderköping till Vadstena och i Juli från Jönköping till Vadstena. Firandet av jubileumet kommer att få sin höjdpunkt i april 2023 då vi genomför det nu framflyttade pilgrimsteologiska seminiariet ”Vandra varsamt med varandra”. Temat tar fasta på pilgrimens kärlek och respekt för skapelsen och medmänniskan och betydelsen av att få vandra tillsammans i gemenskap.

Nyheter under 2022 är också att vi erbjuder en fördjupad Pilgrimsledarkurs – steg 2 på fem dagar för dig som redan gått pilgrimsledarkurs steg 1 samt en Vandringsretreat för unga vuxna och en Tyst retreat för församlingsanställda.

Nytt är också är att vi från första mars ändrar bönetiderna i Klosterkyrkan. Med de nya bönetiderna får vi en samstämmighet med kyrkans bönetradition och gör det möjligt för fler att kunna delta. Läs mer om de nya bönetiderna här >>

Vi vill också bli tydligare med vår inbjudan att välkomna dig som ideell medarbetare till för livet runt Pilgrimscentrum. Vi önskar både ditt hjärta och dina händer här! Läs mer här >>

Arbetet med utvecklingen av våra pilgrimsleder fortsätter. Nyheter inför sommaren 2022 är att det kommer finnas tryckta kartor över de flesta av våra leder samt en ny kartapp att ladda ner till din telefon. Allt för att underlätta för dig som vill pilgrimsvandra S:t Birgitta Ways till Vadstena.

Pilgrimscentrums engagemang för klimatet och för ett hållbart liv fortsätter också. Varje vår i mars erbjuder vi en Klimatvila här i Vadstena. Och nu kan vi också erbjuda en ny folkhögskoleutbildning Pilgrim's walk for future i Vadstena med start hösten 2022. Kursen är på distans under ett läsår och med åtta helgträffar på Vadstena folkhögskola.
Läs mer på Vadstena folkhögskola >>
Vi på Pilgrimscentrum vill hälsa dig varmt välkommen. Vi önskar att din vistelse här i pilgrimstaden Vadstena ska bli till läkedom och upprättelse både för din kropp, sjäI och ande - och för moder jord.

Med den heliga Birgittas bön
”Herre visa mig vägen
och gör mig villig att vandra den”


Rickard Borgenback
Föreståndare, Vadstena Pilgrimscentrum
Foto Björn Oso Andersson
 
ÅRETS PROGRAM 2022
 
24-27 FEBRUARI / FULLBOKAD!
PILGRIMSRETREAT MED KONSTNÄREN KLAS PARKNÄS
 
 
 
10-13 MARS
TYST RETREAT FÖR FÖSAMLINGSANSTÄLLDA
 
Läs mer >>

24-27 MARS
PILGRIMSVILA MED KLIMATTEMA
 
2 APRIL KL. 9
Vandringsdag
 
 
7-10 APRIL / FULLBOKAD!
TYST RETREAT I DJUPFASTAN
 
Läs mer >>
 
21-24 HUHTIKUU
SUOMENKIELINEN RETRIITTI
 
Läs mer >>
 
5-8 MAJ
VANDRINGSRETREAT FÖR UNGA VUXNA (20-40 ÅR)
 
Läs mer >>
 
12-15 MAJ / FULLBOKAD
PILGRIMSLEDARKURS
 
Läs mer >>
 
22-30 MAJ
PILGRIMSVANDRING BIRGITTALEDEN
 
7 DAGAR, 148 KM
 
Läs mer >>
 
16-19 JUNI
PILGRIMSVANDRING
 
I SOMMARTID
 
Läs mer >>
 
6-7 JULI
PILGRIMSVANDRING
STOCKLYCKE-VADSTENA
 
14-22 JULI
JUBILEUMSVANDRING/
BIRGITTAVANDRING
9 DAGAR, 149 KM
 

3-4 AUGUSTI
PILGRIMSVANDRING
STOCKLYCKE-VADSTENA
 
1-11 SEPTEMBER
PILGRIMSLEDARKURS
STEG 2 FORSTSÄTTNINGSKURS
 
Läs mer >>

23-25 SEPTEMBER
VILA FÖR KVINNOR:
 
HERRE VISA MIG VÄGEN
 
6-9 OKTOBER
PILGRIMSDAGAR I VADSTENA MED FIRANDET AV BIRGITTADAGEN
 
Läs mer >>
 
26-30 OKTOBER
RETREAT I IGNATIANSK ANDA
 
Läs mer >>
 
10-13 NOVEMBER
TYST RETREAT VID ÅRETS SLUT
 
1-4 DECEMBER
RETREAT FÖR MÄN
 
8-11 DECEMBER
TYST RETREAT I ADVENTSTID
 
Läs mer om alla våra vandringar, kurser, retreater, pilgrimsvilor, seminarier och dagar på vår hemsida och glöm inte att anmäla dig i tid. Platserna brukar snabbt bli uppbokade.
 
Nysatsningar på unga vuxna och församlingsanställda
 
Detta år satsar Pilgrimscentrum lite extra på församlingsanställda och unga vuxna. Vår pilgrimspräst Emma Audas berättar i ett kort zoomsamtal varför. Hur gammal är egentligen en ung vuxen?
We want you!
 
Vadstena som pilgrimsmål bara växer och växer och vi behöver flera ideella som kan stötta och stödja oss i mötet med Pilgrimscentrums vänner, gäster och pilgrimer.

Vill du vara husvärd i Rogslösa Pilgrim's Welcome...
En dagsetapp från Vadstena, i ett vackert landskap med Vättern i horisonten, ligger Rogslösa församlingshem. Här kan pilgrimer övernatta under sommaren och vi behöver husföräldrar som kan bo på plats och hjälpa oss med att serva pilgrimer som hittar hit.
Se Rogslösa Pilgrim's Welcome på Naturkartan >>

...eller komma och hjälpa till som helgvolontär i Pilgrimscentrums eko-café?
Kom, lev med i dagsrytmen av bön, måltider och arbetsgemenskap. Att vara lördagsvolontär i kaféet innebär att du, ihop med en anställd, hjälper till i Pilgrimscentrums eko-café då vi har lördagsöppet. Möjlighet finns att komma redan på fredag och stanna till söndag.

För frågor kontakta vår volontärsamordnare, Sanna Lindström, 073-745 16 80
sanna.lindstrom2@svenskakyrkan.se
Pilgrimscentrum firar 25 år med en 7-dagars jubileumsvandring
 
Kom och följ med när vi jubileumsvandrar i sommar. Nio dagar av gemenskap med flera överraskningar längs vägen. Vi lever och vandrar som pilgrimer i långsamhet och enkelhet. Vi följer en daglig rytm med bön, vandring, tystnad, delande och pilgrimsmässa. Vi sover i kyrkor och församlingshem. 
 
Du kan även vandra med oss över dagen! Välkommen att ansluta och dela gemenskapen som dagsvandrare. Varje dagsetapp inleds utanför respektive kyrka kl 09:00 med morgonbön. Ingen anmälan behövs. Obs! Som dagsvandrare ansvarar du själv för din vandring med hemtransport och mat.
S:t Birgitta Ways vandringsapp snart i din telefon!
Pilgrimcentrum utvecklar vandringsappen - S:t Birgitta Ways 
 
Just nu utveckar vi en egen vandringsapp tillsammans med Naturkartan. Den kommer underlätta för dig som pilgrimsvandrar längs pilgrimslederna till Vadstena. Här finns alla leder inritade såklart, men också pilgrimsvänliga boenden, kyrkor och ställen för proviantering. Appen beräknas vara färdig i sin första version i maj, lagom till vandringssäsongen 2022.

Vill du vara med som testpilot och ge feedback medan vi filar på innehållet? Kontakta då Emanuel på pilgrimscentrum. E-post: emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se