SKR:s nyhetsbrev inom området vård och hälsa
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Restriktionerna kan lyftas tack vare vaccinationerna
 
Många av de restriktioner vi haft under pandemin har tagits bort, till stor del tack vare det framgångsrika vaccinationsarbetet. Och vaccinationerna måste fortsätta. Det skriver SKR:s Emma Spak.
Läs inlägget på Vårdbloggen
 
Uppdaterade frågor och svar om arbetsgivares ansvar och covid-19
 
De flesta åtgärder mot covid-19 upphörde 9 februari. SKR har uppdaterat rådgivning, information och hänvisningar utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.
Arbetsgivares ansvar
 
Nära 11 miljarder kronor till hälso- och sjukvården
 
SKR och regeringen har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige. Totalt avsätts cirka 11 miljarder kronor under 2022.
Läs nyhet om överenskommelserna
 
Fler nyheter och rapporter
 
 
Fortsatt bra upplevelse av primärvården trots pandemi
 
90 000 patienter har tyckt till om primärvårdsbesöket. Majoriteten har ett gott helhetsintryck samt upplever att de fått tid för besök inom rimlig tid. Det visar Nationell patientenkät 2021.
Läs hela nyheten
 
Nu förbereder vi oss för att undersöka hur patienter upplevt psykiatrin
 
Under våren undersöker regioner hur patienter upplevt psykiatrin, detta inom ramen för Nationell Patientenkät. Under våren får därför en del av de patienter som varit i kontakt med psykiatrin frågan om att delta i Nationell Patientenkät.
Läs nyheten
 
Våld i nära relation – tidig upptäckt kan rädda liv
 
En av fyra kvinnor har någon gång utsatts för våld i nära relation, vart tionde barn lever med våld i familjen. Det gör att våldsutsatta patienter finns i vårdens alla verksamheter. Hur kan vården bli bättre på att upptäcka våld och stödja dem som utsätts? På SKR:s webbplats hittar du filmer, kunskapsstöd och exempel från regioner.
Våldsutsatta patienter – stöd för hälso- och sjukvården
 
Positiva erfarenheter av screening för tarmcancer
 
Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om att införa allmän screening av tjock- och ändtarmscancer. Införandet har gått smidigt och över all förväntan, menar specialistläkarna Daniel Sjöberg och Jan Lillienau, projektledare och samordnare för tarmcancerscreening i Region Dalarna och Region Skåne.
Läs artikeln hos Regionala cancercentrum
 
Färre skador i sjukhus- och covidvården
Andelen patienter som fått skador inom somatisk slutenvård minskade 2020 jämfört med tidigare år. Även andelen patienter som vårdats för covid-19 och fått en eller flera skador minskade hösten 2020 jämfört med våren samma år. Det visar en markörbaserad journalgranskning som genomförts på sjukhus i samtliga regioner.
Ladda ner rapporterna här
Miljoner till forskning om samverkan i äldreomsorgen
Senior alert är Sveriges största kvalitetsregister för vård och omsorg. Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt har tilldelats sex miljoner av Forte.
Syftet är att undersöka hur samverkan fungerar inom och mellan äldreomsorgen och olika verksamheter med fokus på det förebyggande arbetet för äldre personer inom vård- och omsorgsboende.
Läs mer på senioralert.se
 
Förebygga eller reparera? Ekonomi, hälsa, välfärd
 
Att agera tidigt i samverkan är smart resursanvändning. SKR:s senaste års Ekonomirapporter har lyft vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Behov, utmaningar och handfasta exempel från hela landet har belysts. Avsnitten är nu samlade i denna rapport som inspiration till arbetssätt som ger goda resultat för både befolkning och ekonomi.
Ladda ner rapporten
 
Evenemang och kurser
 
 
18 februari
Läs på recept – en social investering i Gävleborgs län
Vi gör ett digitalt besök i Gävleborgs län för att ta del av modellen "Läs på recept". Syftet är att stärka språket hos barn med sen tal- och språkutveckling genom samverkan mellan Kultur Gävleborg och regionens logopedenhet. Resultaten visar statistiskt säkerställda förbättringar av både läsning, lästid och barnets intresse för läsning. Läs på recept nu införs i hela Gävleborgs län.
Läs mer och anmäl dig
 
Psykiatrisk tvångsvård – aktuella initiativ och fördjupning kring arbetssätt
Webbinarium om nuvarande initiativ kring tvångsvården som också ger fördjupad kunskap om olika arbetssätt vid tvångsåtgärder.
Läs mer och anmäl dig
 
23 februari
Glo och sno: Response Based Practice – Att fråga och prata om våld
Våld ger allvarliga hälsokonsekvenser för utsatta kvinnor och de barn som bevittnar våld. Att fråga om våld kan bidra till att rädda liv. Vid seminariet den 23 februari berättar ungdomsmottagningarna i Västernorrland om sina erfarenheter och arbetssätt; Response Based Practice (RBP) – ett sätt att fråga och prata om våld.
Läs mer och anmäl dig 
 
4 mars
Forskningsfrukost i Nära vård
Vårdens och omsorgens medarbetare och relationerna på jobbet är oerhört viktiga i en Nära vård. Denna forskningsfrukost reflekterar vi kring hur återhämtning under arbetstid påverkar medarbetarnas välmående och relationer i vårt arbete. Vi djupdyker i frågan tillsammans med Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.
Läs mer och anmäl dig
22 mars
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Webbinarium för dig som arbetar inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.
Läs mer och anmäl dig
 
28 mars
Ge barn och unga reell delaktighet, i teori och praktik
En inspirationsdag som ger ökad kunskap om barnkonventionen med fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande. Dagen innehåller teori, praktik, metoder, goda exempel och frågeställningar från olika verksamhetsområden.
Läs mer och anmäl dig
 
10 mars
Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet
Ledare med team från verksamheter i regioner och kommuner erbjuds under våren 2022 att delta i ett digitalt nationellt förbättringsarbete där syftet är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna vård-verksamheten. Formatet för förbättringsarbetet är upplagt som ett digitalt Genombrottsarbete.
Läs mer och anmäl dig
Nytt datum: 2022 juni
International Forum on Quality and Safety in Healthcare
Konferensen är framflyttat till juni 2022. Den internationella konferensen om hälsa, vård och omsorg hålls i år i Göteborg med målet att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.
Läs mer och anmäl dig
 
Lyssna på
 
 
Familjens perspektiv i Nära vård-podden
Nära vård-podden #65
 
Jenny Lindström Beijar är grundare av Our Normal, en mötesplats för familjer med barn med funktionsvariationer. Hon är också mamma till två tjejer, en av dem har Downs Syndrom. I det här avsnittet berättar hon om hur det är att som familj stå själv med all samordning, och om sin upplevelse av att vården behöver mer kunskap om kommunikation och att det behövs tryck för att få till förändring.
Lyssna på Nära vård-podden
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00