Play movie
Boken och bildning
 
Boken står för bildning, både bokstavligen och symboliskt. Nu när bokrean är igång kanske du får ett ökat lässug, så i detta månadsbrev tipsar vi om ett antal böcker som rör folkbildning och livslångt lärande på olika sätt. Så dyk inte bara ner i boklådorna på bokhandeln eller i den digitala butikens flöde, utan botanisera även nedan bland urvalet och se om du hittar något lockande. Det finns så mycket man kan lära sig av en text.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
– Det här är ett viktigt verk inom forskning om äldres lärande, och det har varit roligt att få sammanställa antologin tillsammans med Malgorzata som jag känner sedan tio år genom det Europeiska nätverket för äldres lärande. Dessutom har vi med reflektioner från två stora svenska tänkare – Bodil Jönsson och Sverker Sörlin, som lyfter fram innehållets relevans och möjligheter till nya perspektiv, säger Cecilia Bjursell.
 
   
Folkbildningens starka kvinnor har för det mesta inte fått det erkännande och den plats i historien som de borde ha haft. Nanny Palmkvist är en av dem.

Nanny Palmkvist föddes 1862 och var en hängiven feminist, folkskollärare och folkbildare som brann för ett mer rättvist samhälle. Hon åkte land och rike runt och föreläste och 1894 skrev hon ett öppet brev till Sveriges kvinnor, där hon bland annat argumenterade för lika lön för lika arbete.

Hennes skrifter har nu givits ut i en ny bok.
 
   
En viktig men ibland något undanskymd del av verksamheten på högskolor och universitet är olika former av samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar. Till skillnad från forskning och utbildning dokumenteras de sällan. För att råda bot på det pågår nu arbetet med att färdigställa en antologi som ges ut på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping under våren, där personal som har arbetat med olika former av samverkansprojekt har skrivit om sina erfarenheter.
Tanken är bland annat att synliggöra viktig kunskap som kommer från de här uppdragen, kunskap som annars lätt förblir osynlig. I och med bredden och omfattningen på uppdragsverksamheten finns mycket att hämta i form av kollegialt lärande och utvecklingspotential för verksamheten i stort. Antologin vänder sig även utåt, till samverkanspartners, rektorer, lärare och andra intresserade.
 
   
Varje år hålls litteraturfestivalen SmåLit i Smålandskommunerna Jönköping, Värnamo, Tranås och Eksjö. SmåLit är ett samarbete mellan kommunerna, lokaltidningarna och regionen och förutom festivalen anordnar man bland annat litterära priser och olika former av läskampanjer.
 
   
Att berätta är ett grundläggande sätt för människor att kommunicera med varandra. I en ny bok undersöker etnologerna vid Umeå universitet, Katarzyna Wolanik Boström och Alf Arvidsson, olika aspekter av detta fenomen. Boken utgör ett kraftfullt, evidensbaserat fall för att ytterligare bredda räckvidden och omfattningen av Men’s Shed och Women’s Shed, globalt och inom nationer bortom pandemin. 
 
   
Vårt arbete är att sprida kunskap om vuxnas livslånga lärande. Det övergripande målet är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Social hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament i svensk vuxenutbildning. Inom folkbildningen är utgångspunkten ett brett engagemang för att stödja både individens utveckling och ett demokratiskt samhälle. Genom medvetenhet och tillgängliga lärandemiljöer skapas det plats för alla att delta. Äldres lärande och lärande mellan generationer öppnar dessutom ögonen för det faktum att lärande sker hela livet. Denna skrift ger inblickar i den forskning som sker vid Encell, och hur välbefinnande, mångfald, och delaktighet kan främjas på olika sätt.
 
   
I boken presenteras tre perspektiv på beprövad erfarenhet: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Perspektiven ger praktiskt stöd för samtal om och arbete med att skapa eller använda beprövad erfarenhet i skolan. I dagarna kom en bok skriven av forskare som är knutna till Skolchefsinstitutet på Jönköping University. I boken presenteras forskning och diskussionsfrågor om att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid.
 
   
Boken ”Literacies in the Age of Mobility” handlar om både tillfälliga och permanenta migranters andraspråks- och litteracitetsutveckling samt flerspråkiga litteracitetspraktiker. Här redogörs för studier både om utbytesstudenter och flyktingar; personer som lever i väldigt olika livssituationer.
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022, 25-26 april, Köpenhamn 
Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring.

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning, 18-20 May, Vestfold
The 9th NAEL conference constitutes a meeting place for researchers, policy makers, organisational leaders and practitioners. Speakers, plenary debates, and paper sessions will discuss how adult education can turn todays' challenges into new opportunities and support the development of societies where new possibilities are generated.

ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Ytterligare konferenser finns här.