Februari 2022
 
 
Domar
 
 
Högsta förvaltningsdomstolen - frist för ansökan om överprövning vid beslut om att avbryta en upphandling
Fristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling kan inte förlängas. Till skillnad från vad som gäller för tilldelningsbeslut räcker det med att ange kortfattade skäl för att fristen ska börja löpa.
Fristen för att ansöka om överprövning av ett beslut kan inte förlängas
 
Högsta förvaltningsdomstolen – saknade uppgifter om takvolym i ramavtal och skadeprövningen
Den största kvantiteten eller värdet som ett ramavtal kan komma att omfatta ska anges i annonsen eller i förfrågningsunderlaget det har flera mål belyst. Men det räcker inte med en sådan brist. En leverantör måste kunna visa vilken skada bristen innebär för att domstolen ska besluta om åtgärder. 
Saknade uppgifter i takvolym i ramavtal och skadeprövningen
 
Övrigt
 
Nya regler om nationell upphandling i upphandlingslagarna införs den 1 februari 2022
Den första februari började de nya reglerna om nationell upphandling som vi tidigare har informerat om att gälla i LOU och LUF. Det innebär bland annat ett nytt kapitel som bara rör direktupphandling, nya beloppsgränser, bestämmelserna om de olika förfarandena har tagits bort, en möjlighet att göra täckningsköp vid överprövning med mera. 
Nya nationella regler för upphandling
 
 
Kommande kurser och seminarier
 
 
Under våren kommer vi bland annat att erbjuda en endagars översiktskurs, digitalt i upphandlingsrätt och en fysisk grundkurs över flera dagar. Det ges även möjlighet att beställa uppdragsutbildningar.
Kommande kurser och seminarier
 
Redaktör
Helena Henriksson
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se