Boka en utbildning hos KUI
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommande utbildningar inom förskola
 
Kompetensutveckling för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet!
 
Mat och kost är en viktig del i förskolans vardag. Här läggs grunden till barns matvanor och du som pedagog har en viktig roll i att skapa trygghet och gemenskap runt måltiden, samt att påverka till hälsosamma vanor. Måltiden är även ett bra pedagogiskt verktyg där språk, lek och upptäckande kan vävas in på ett bra sätt.

Vill du lära dig mer kring mat & kost, språk och lek har vi på KUI utbildningar för dig som arbetar i förskolan. Vi har ställt om utbildningarna till digitalt och lagt dem på kvällstid.
På så sätt kan alla vara med och kunna känna sig trygga!

Vi på KUI har ett brett utbud av utbildningar för dig som arbetar inom förskolan. Nedan finns ett axplock av våra kommande utbildningar.

Välkomna!
Kommande utbildningar
 
Språkutveckling och språkstimulering
 
Hur kan vi utveckla barns språk i förskolan?
 • Hur utvecklas språket? Hur kan vi tidigt upptäcka språkliga svårigheter?
 • Hur arbetar vi med språket i förskolan?
 • Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och samspel för alla barn, även barn i språklig sårbarhet?

Mat och kost Fördjupning
 
Fortsättning på Mat och kost i förskolan Grundutbildning
 • Mat för hjärnan
 • Mat som påverkar den växande hjärnan, inlärning, koncentration och minne.
 • Hjärnans signaler om mättnad.

Lågaffektivt bemötande
 
En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn
 • Lågaffektivt bemötande
 • Struktur – att ge förutsägbarhet
 • Att skapa ordning i kaos

Autism inom förskola
 
Att arbeta med barn i förskolan som har autism
 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism?
 • Vad är autism respektive autismliknande tillstånd?
 • Orsaker, symtom, diagnos och bedömning

Att möta familjer med psykisk ohälsa
 
Hur man känner igen och kan ingripa vid kriser.
 • Överblick av förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige.
 • Kunskap om tecken och symptom vid psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd.
 • Hur man känner igen och kan ingripa vid kriser.

Fritidshemmets uppdrag
 
Undervisning i vardagspraktiken på fritidshemmet
 • Undervisning på fritidshemmet
 • Planering av undervisning på fritidshemmet
 • Undervisning i relation till, exempelvis, lek och miljö


Rikskonferens Kvalitet inom förskolan
 
5 oktober 2022
 

Save the Date
 
Förskola och fritidshem
 
Kompetensutveckling för dig som arbetar inom förskolan
 
KUI erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom förskola och fritidshem. Vi utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer. Våra utbildningar breddar, fördjupar och förnyar befintlig yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Arbetsplatsen har ibland behov av fortbildning av några få personer och ibland kompetensutveckling för hela arbetsgrupper. Ibland finns behov av ny inspireras och att få ta del av del allra senaste inom sin yrkesroll. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats?
 
 
 
Kursportal
 

Bläddra bland alla våra öppna utbildningar i vår kursportal och se de utbildningar med närmast datum.