Lär dig mer om gatustatistik - seminarium
 
Den 8 februari hålls ett seminarium om gatustatistik. Få inspiration om hur nyckeltalen kan användas inom gatuverksamheten och ta del av praktisk kunskap om beräkning av nyckeltalen samt inmatning i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Det finns en stor efterfrågan på statistik inom väghållningsområdet, såsom nyckeltal för driftskostnader för kommunala bil- och cykelvägar, vinterväghållning, gatubelysning och beläggningsunderhåll. Med gatustatistik kan kommunen bl.a. ta fram underlag för verksamhetsplanering och identifiera förbättringsområden.
Program och anmälan
 
Insamling av Gatustatistik
 
Var med och bidra med nyckeltal från din kommun till Nya Gatustatistik i Kolada. Insamlingen pågår 1 februari till 30 april 2022.
Mer om gatustatistik

Anmäl ert intresse till: inmatning@kolada.se
Kontaktperson: Selda Taner SKR, selda.taner@skr.se
 
Drönare i kommunal verksamhet - seminarium
 
På ett seminarium den 15 mars går vi igenom det nya regelverket för drönare och vad det innebär för kommuner och regioner. Vi presenterar en ny handbok i ämnet och vi får även ta del av några lokala exempel.

Drönare används allt mer inom samhällsbyggnadsbranschen och i kommunernas verksamheter. Den tekniska utvecklingen och de ökade kraven på digitalisering går snabbt och användning av drönare för insamling av data kan vara en viktig pusselbit för att stödja olika kommunala verksamheter med detta.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler beträffande drönare och hur de får användas. För att kommuner ska kunna använda drönare på bästa sätt inom sin verksamhet är det viktigt att ha kunskap om det nya regelverket och hur verksamheten bör planeras och organiseras.
Boka in datumet i din kalender, anmälningslänk och detaljerat program publiceras i slutet på januari. Sista anmälningsdag är 14 mars.
Mer information finns här
 
Ny skrift om samordnad bebyggelse- och transportplanering
 
I en ny rapport beskrivs ett antal fall som utgör exempel på hur en samordnad bebyggelse- och transportplanering kan komma till stånd på lokal och regional nivå.

Exemplen är hämtade från tre regioner; Gävleborg, Skåne och Örebro och beskriver olika planeringssituationer och objekt. Exemplen har dock mycket gemensamt och det finns ett antal framgångsfaktorer av generell art.

Förhoppningen är att rapporten ska bidra till diskussionen om hur kopplingen mellan kommunal planering, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering samt statlig planering för tillväxtfrämjande insatser och nationell transportinfrastruktur kan stärkas.
Samordnad bebyggelse- och transportplanering
 
Mobil- och kopparnät under avveckling – hög tid för kommuner och regioner att agera
 
Nu pågår en utfasning av 2G- och 3G-nät i Sverige. Parallellt håller även kopparnätet på att avvecklas. Det är därför hög tid för kommuner och regioner att påbörja en inventering och uppgradering av sin utrustning.
Läs mer här
 
Kommunerna behöver verktyg för att reglera elsparkcyklar
 
Transportstyrelsen har i en utredning lämnat förslag på förenklade regler för elsparkcyklar, men SKR anser att förslagen är otillräckliga och inte tar hänsyn till det kommunala perspektivet.
Läs mer här
 
Få nya satsningar i nationell transportplan
 
Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell transportplan för åren 2022-2033. Trots en historiskt stor ekonomisk ram innehåller planen få nya satsningar.
 
Cykelkonferensen 2022 blir i augusti
 
Vi har skjutit fram datumen för årets cykelkonferens som nu kommer att gå av stapeln den 24-25 augusti i Värnamo. Anmälan öppnar i mars, men lägg in tid och plats i kalendern redan nu!
 
Persontrafik tillbaka hösten 2022
 
I oktober 2022 får persontrafikbranschen åter möjlighet att träffas i Stockholm. Det har då hunnit gå fyra år sedan senast och mycket har hänt under de här åren. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram. Persontrafik 2022 blir mötesplatsen då branschen samlar ny kraft och blickar framåt.

Mässan och konferensen pågår mellan den 25 och 27 oktober 2022 på Stockholmsmässan. I arrangemanget ingår också Färdtjänst- och skolskjutsdagarna lunch-lunch den 26-27 oktober.

Programarbetet är uppstartat. För att fånga upp goda idéer på ämnen och talare finns möjlighet att komma med tips och förslag.
Här kan du ge tips och förslag

Läs mer och anmäl dig på Persontrafiks webbplats
 
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se