Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Seniorer får låna surfplattor av Borås Stad
För att minska det digitala utanförskapet lånar Borås Stad ut surfplattor till seniorer. Hör när SVT intervjuar ett par som varit testpiloter i projektet.

SVT intervju om surfplattor
 
Enhet ger stöd vid införande av välfärdsteknik i Eskilstuna
På vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna finns en enhet med särskilt ansvar för att stötta verksamheter vid införande av välfärdsteknik och digitala lösningar. Enheten, som består av fyra samordnare, håller i utbildningar, ger support och installerar välfärdsteknik. För mer information, kontakta enhetschef Erica Andersta via 
erica.andersta@eskilstuna.
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Enkät om socialtjänstens digitalisering
Socialstyrelsen publicerar varje år en rapport som bygger på en enkät till kommunerna om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. Alla kommuner som under 2021 fått stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik i äldreomsorgen ska besvara enkäten.
Årets enkät gick ut till social- och omsorgsförvaltningarna omkring den 11 januari, sista svarsdag är den 4 februari. För frågor om rapporten, kontakta Julia.Lindstrom@socialstyrelsen.se.
 
 
 
Evenemang
 
 
8 feb kl. 10.00 – 12.00
Automatisering inom äldreomsorgen - processer i praktiken
Praktiskt arbete för att förbereda, välja ut och prioritera processer som lämpar sig för automatisering. När du anmäler dig får du tillgång till ett inspelat seminarium som förberedelse för denna workshop.
Sista anmälningsdag 6 feb
 
10 feb kl. 11.10 – 11.40
Konferens Framtidens äldreomsorg 
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik medverkar med ett föredrag om vad kommuner ska tänka på vid införande av välfärdsteknik.
Framtidens äldreomsorg 2022
 
16 feb kl. 14.00 – 15.00
Digitalt studiebesök i Lund
SKR Kompetenscenter välfärdsteknik visar hur Lunds kommun jobbar med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Hur ser det ut idag och hur arbetar kommunen för att möta framtidens utmaningar?
Sista anmälningsdag 14 feb
 
18 feb kl. 10.00 – 11.30
Kamera eller sensor vid digital tillsyn?
Ett seminarium om juridisk vägledning vid valet att använda kamera eller sensor vid digitala tillsyn inom äldreomsorgen. Det kommer även att finnas tid för frågor.
Sista anmälningsdag 16 februari
 
22 feb eller 10 mar kl. 8.30 – 12.00
Utbilda i grundläggande informationssäkerhet inom äldreomsorgen
En utbildning för dig som har i uppdrag att leda arbetet med att skapa en grundförståelse i informationssäkerhet för äldreomsorgens medarbetare.
Sista anmälningsdag 20 feb
 
24 mar kl. 13.00 – 15.00
Workshop om digitala aktiviteter för seniorer
Workshopen riktar sig till dig som arbetar på mötesplatser för seniorer och som vill få inspiration till digitala arbetssätt och aktiviteter. Du får även ta del av andras goda exempel och dela med dig av egna erfarenheter.
Sista anmälningsdag 21 mars
 
30 mar kl. 13.30 – 15.30
Läkemedelsrobotar inom kommunal vård och omsorg
Läkemedelsrobotar är apparater som ställs ut i hemmet hos den som har svårt att själv ansvara för sitt läkemedelsintag. I det här seminariet fokuserar vi på vad som är viktigt att tänka på vid införandet av robotar.
Sista anmälningsdag 28 mars
 
17 – 19 maj
Vitalis - en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.
På Vitalis i maj kommer det att vara ett "spår" med välfärdsteknik. Det blir flera seminarier där Kompetenscenter medverkar i tre av dem. Seminarierna arrangeras tillsammans med bland annat Socialstyrelsen.
Vitalis
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se