Personalförsörjningen i stora delar av välfärden under stark press
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kompetensutmaningar för räddningstjänst i beredskap
 
SKR och Sobona har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). 
– Personalförsörjningen är den största utmaningen för räddningstjänsterna och framför allt för glesbygden. Räddningstjänsten är delvis uppbyggd på deltidskårerna, så de har en väldigt viktig funktion i samhället, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.
Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap inleds
 
Attraktiva arbetsvillkor stärker välfärden
 
Lagom till jul enades SKR och de fackliga organisationerna i kommunsektorn om en bred överenskommelse som innebär höjda pensioner, ökade möjligheter till kompetensutveckling och en satsning på förbättrad arbetsmiljö. Det är en historisk överenskommelse som kommer att göra skillnad på riktigt. Det skriver Staffan Isling, i VD-krönikan. 
Förbättrade villkor för 1,2 miljoner medarbetare i välfärden
 
Bloggar från SKR
 
 
Välkomna besked i ett pressat läge
Nu visar huvudmännen återigen handlingskraft, krisberedskap och ansvarstagande i ett mycket pressat läge. Om prognoserna för smittspridningen stämmer borde vi se en ljusning inom några veckor.
Monica Sonde skriver på Skolbloggen
 
Fjärde vågen tvingar socialtjänsten att prioritera
Smittspridningen ökar snabbt och bristen på omsorgspersonal är större än någonsin. Nu måste vi behålla fokus på de insatser som bromsar smittan. 
 
Frågan om vårdplatser är inte bara en fråga om antal
Pandemin håller fortsatt ett hårt grepp om oss och debatten om den svenska hälso- och sjukvården har tagit fart igen när det nu införts tuffa restriktioner, trots att antalet som är svårt sjuka i covid-19 är betydligt färre än under de andra topparna tidigare under pandemin.
Emma Spak skriver på Vårdbloggen
 
Webbutbildningar
 
 
Allmänna bestämmelser (AB) för chefer
Utbildningen ger en grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning och riktas till dig som är chef eller som har personalansvar.
Anmälan

Allmänna bestämmelser (AB) HR-inriktning
Utbildningen syftar till att ge dig som arbetar inom HR en introduktion till, bred förståelse för tolkning och tillämpning av AB.
Anmälan

Allmänna bestämmelser (AB) löneinriktning
Utbildningen syftar till att ge dig som arbetar med lön och löneberäkning en introduktion och en bred förståelse för tolkning och tillämpning av AB.
Anmälan

Personlig assistans, PAN/Bilaga J
Föreläsningen om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN) riktar sig till kommuner, regioner och Sobonas bolag som tillämpar HÖK och PAN.
Anmälan
 
Ny överenskommelse pension, ett ekonomiskt perspektiv 
(17 februari)
Välkommen till en webbkonferens gällande den överenskommelse om pension som tecknats mellan parterna i december 2021.
Sista anmälningsdag 17 februari
 
Kurs om föräldraledighet
(22 februari)

SKR erbjuder en kurs om föräldraledighet med fokus på ledighetsrätt, förläggning och kombinationer med andra frånvaroorsaker. 
Sista anmälningsdag 15 februari
 
Arbetsgivaransvar covid-19
 
 
Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
Det är viktigt att som arbetsgivare ha en plan för hur bemanningen ska säkras under pandemin. Frågor som rör anställning, arbetsmiljö, arbetstid och ersättningar behöver hanteras i berörda verksamheter.
Cirkulär från SKR och Sobona
 
Krislägesavtalet
Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Ta del av frågor och svar om när en kommun eller region kan begära aktivering av krislägesavtalet (KLA). 
Information om KLA
 
Information från SKR och Sobona
 
 
Avtal om utbyte av personuppgifter
SKR och Sobona har träffat avtal om utbyte av personuppgifter med OFR Allmän Kommunal Verksamhet, OFR Hälso- och sjukvård, OFR Läkare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen.
Cirkulär om det nya avtalet
 
Heltidsresan
 
 
Tema förändringsarbete
SKR och Kommunal bjöd på en partsgemensam webbkonferens
30 nov med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete. Se webbsändningen i efterhand och ta del av lärande exempel från Köping, Kalmar och Trosa.
Webbsändning och dokumentation
 
Lästips!
 
 
Suntarbetsliv: Så klarar de personalbristen i förskolan
Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin gör att många i personalen är borta från jobbet.
Borås förskolors rutin vid personalfrånvaro under covid-19
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00