Året som gått - en summering, nya utbildningstillfällen och årsfakturorna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ÅRET SOM GÅTT, 2021

RSK-databasen har under året fortsatt utvecklats både med fler produkter och genom nya funktioner för att underlätta arbetet med produktinformationen.

RSK-ansökningar har hållit sig på en hög nivå med ca 22.000 nya ansökta RSK-nummer under 2021. Nettoeffekten, när man tar hänsyn till utgångna produkter, blev en ökning med ca 3,6%. Största ökningen ligger inom områdena sanitet & blandare och vatten & värme.

Vår ambition är att ha relevant information om produkterna, direkt från tillverkaren, tillgängligt för marknaden. Dels via vår publika sida rskdatabasen.se där aktuell information om RSK-numret kan hittas, dels via integration till våra nyttjanderättskunder som använder informationen i sina egna system.

Under året lanserade vi vår nya produktstruktur på rskdatabasen.se där syftet har varit att ge en tydligare och mer relevant indelning av produkterna i RSK-systemet och göra det enklare att hitta produkter och kategorisera efter den nya indelningen.

En användarundersökning gjordes innan sommaren för att ta reda på hur väl vi motsvarar våra kunders förväntningar, på systemet, vår service och de tjänster vi tillhandahåller. Den absoluta merparten av de som svarade ansåg att komplett och uppdaterad produktinformation är en konkurrensfördel och glädjande också att RSK-databasen förenklar arbetet och ger en positiv exponering av produkterna. Det gav också en del förbättringsområden för att ännu bättre motsvara era förväntningar. Precis som det ska vara.

Användarundersökningen kommer att vara ett återkommande inslag och ett verktyg för att ständigt förbättra oss i rätt riktning.

Väl mött till ett nytt år!
 
 
KOMMANDE UTBILDNINGAR VÅREN 2022

Under våren 2022 har vi planerat in tre utbildningstillfällen för grundutbildnibgen för ansökan och administration i RSK-databasen. Vi har också ett utbildningstillfälle för hur man arbetar med ETIM i databasen.

Anmälan till utbildningar finns här: https://www.vvsinfo.se/rsk-databasen/aktuella-utbildningar/ och vi kör utbildningar digitalt även i vår. Vår förhoppning är att vi ska kunna ha utbildningarna på vårt kontor igen när pandemin är över. Eller i alla fall kunna köra både digitalt och på plats.
 
ÅRSFAKTURORNA HAR GÅTT UT

Nu har årsfakturorna skickats iväg nu i dagarna. Årsfakturorna grundar sig på de artiklar ni har som var aktiva 1 januari 2022.

Har ni inte fått den i början av februari, så kan det bero på att ni inte uppdaterat er adress i VVSin. Det går bra att kontakta oss för adressändring - eller om ni hellre vill ha fakturan som pdf.