Nyheter från SKR
 
 
Nära 11 miljarder kronor till hälso- och sjukvården
SKR och regeringen har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige.
Över 6,3 miljarder kronor till en god och nära vård
 
200 miljoner för ökad digitalisering inom äldreomsorgen
Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2022.
Regeringen och SKR kom i februari 2020 överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen fram till år 2022
 
Riv statliga hinder för en ännu bättre välfärd
I åratal har lagstiftning, regelverk och statlig administration byggts på och bidragit till krångel och onödiga bromsklossar. Det finns en rad hinder som staten kan riva de kommande åren för att bidra till en ännu bättre välfärd.
Anpassa lagstiftningen för digitala arbetssätt
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Vässa kunskaperna om hållbar upphandling med ny utbildning
SKR, regionerna och Adda har tillsammans tagit fram en webbaserad utbildning i hållbar upphandling. Utbildningen riktar sig till alla funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger och avtalsansvariga.
Ny webbutbildning inom hållbar upphandling
 
Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer med sociala företag
Välkommen att delta i en seminarieserie i fyra delar om samverkan och affärer med sociala företag.
Välkommen online 30 mars, klockan 9.00 – 12.00
 
Bättre affärer för 803 miljarder!
SKR, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten fortsätter med en ny serie digitala frukostseminarium under våren 2022. De delar som sändes under hösten 2021 har varit uppskattade av de som vill lära sig mer om kategoribaserat arbetssätt. Detta fjärde seminarietillfälle hålls av Svenskt Näringsliv på temat kategoristyrning och hållbarhetsarbete.
Välkommen online 10 februari, klockan 08:30 - 09:30
 
Nytt från omvärlden
 
 
Nya upphandlingsregler 1 februari 2022
Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Här redogör vi för kommande nyheter.
Så påverkas de olika upphandlingslagarna - Upphandlingsmyndigheten
 
Webbinarium om nya regler för offentlig upphandling
Välkommen att se inspelningen av ett webbsänt seminarium om de nya, förenklade, upphandlingsreglerna som snart träder i kraft. Här går UHM igenom nyheterna i lagstiftningen och vad de nya reglerna innebär för offentliga upphandlingar.
Till inspelningen - Upphandlingsmyndigheten
 
Ny dom: Friskolor måste inte kompenseras när kommun går back
Kommuner kan undvika att betala ut extra ersättning till friskolor genom att kvitta underskott i sin egen verksamhet mot tidigare överskott. Malmö har nu fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.
Inte är fråga om att tillföra mer resurser om ett underskott kvittas mot tidigare överskott - Dagens Samhälle
 
Välfärdskommissionens 29 förslag för en starkare välfärd i hela Sverige
Den 16 december publicerade Välfärdskommissionen 29 åtgärdsförslag för att stärka kommunsektorns förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.
Arbetsvillkoren och kvaliteten i välfärden måste förbättras - Regeringen
 
Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet
Svenskt näringsliv har tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Polisen och Länsstyrelserna i Sverige tagit fram en rapport med fokus på näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet. Brottsligheten har kommit att bli ett av de största hoten mot företagandet i Sverige och svenska företag är överens om att minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet.
Guider för bättre företagsklimat - Svenskt Näringsliv
 
Beslut om idéburna aktörer inom välfärden allt närmare
På regeringens propositionsförteckning för ärenden som ska riksdagsbehandlas under våren finns frågan med hur samverkan med idéburna aktörer kan stärkas. En tydlig definition av vilka som är idéburna är sannolikt en del av innehållet.
Idéburna får proposition - Altinget
 
Dags uppdatera era mallar
En stor nyhet när upphandlingslagarna ändras den 1 februari är att de upphandlingsförfaranden som vi känner sedan urminnes tider, förenklat förfarande och urvalsförfarande, tas bort. Upphandlaren blir fri att utforma sina egna förfaranden. Därför får upphandlingsdokumenten delvis en annan utformning.
Det är hög tid att uppdatera era mallar, skriver Magnus Nilsson - Inköpsrådet
 
Aktuell debatt
 
 
"Friskolorna: Sverige ska vara topp fem i Pisa 2030"
Gör en nationell kraftsamling kring lärarutbildningen och låt friskolor ta ett större ansvar i utsatta områden. Det är några av förslagen från Friskornas riksförbund och Almega för att återföra Sverige till topp fem i Pisa.
Sveriges skolutveckling måste vändas och svensk skola måste återfå självförtroendet - Dagens Samhälle
 
"Glädjebetygen förstör för alla"
Friskolor som lockar med glädjebetyg äventyrar för närvarande hela branschens trovärdighet och framtida möjligheter. Därmed hotas också valfriheten för de flesta svenska elever.
Friskolor har en diger hemläxa att göra om inte hela branschen ska åka på bakläxa - SvD
 
"Lyfter problem med lång handläggning"
Kommunerna gör gemensam sak med fristående aktörer för att få bukt med rådande tillståndsbyråkrati. Handläggningstider på 6-9 månader för vård- och omsorgsverksamhet riskerar kvalitet och flexibilitet.
Ett förslag som förs fram är att slopa den ändringsavgift som idag ligger på 21 000 kronor - Upphandling 24
 
"Reformer för en bättre fungerande välfärd"
Enligt Svenskt Näringsliv är den privata sektorn och kommunsektorn är ömsesidigt beroende av varandra och för företagen är en väl fungerande välfärd centralt. De som lämnar skolan behöver göra det med goda kunskaper väl förberedda för arbetslivet, vid sjukdom behöver människor komma tillbaka i arbete så snabbt som möjligt och såväl förskola som äldreomsorg behöver vara välfungerande.
Samtidigt är kommunsektorn för sin finansiering beroende av ett näringsliv som växer och utvecklas - Svenskt Näringsliv
 
”Regeringen bör skrota sitt förslag om primärvården”
Vårdexperten Roger Molin: Primärvården fungerar inte bra, så långt har regeringen rätt. Men den proposition som har lagts handlar mest om att begränsa patienternas rörlighet och valmöjligheter, och att minimera utrymmet för digitala vårdgivare.
Om regeringen inte ändrar sig bör riksdagen stoppa ­planerna - DN
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se