SKR bjuder in till ny servicemätning  
 
Ta reda på hur invånarna upplever kontakten med din kommun!

SKR bjuder in till en ny nationell jämförelse av kommunens service. Mätningen ger en nulägesbild av hur invånarna upplever kontakten med kommunen, med fokus på enkelhet och bemötande. 

Undersökningen sker under våren och anmälan för att delta är öppen fram till den 18 februari.
Följ upp service och bemötande i kommuner - Servicemätning. 
 
Digitalt informationsmöte om servicemätningen 
 

Den 2 februari kl. 10.00 - 11.30 bjuder SKR in till ett digitalt informationmöte om mätningen. Vid seminariet får du information om metoden, innehållet och genomförandet av servicemätningen.
 
Kunskapsutbyte om innovationsförmåga i kommuner
 
Våren 2022 genomförs insatser med fokus på organisatoriskt- och kollegialt lärande om innovationsfrågor för kommuner.

Vi lyfter fram lärande exempel och stimulerar utbytet mellan kommuner i konkreta sakfrågor. Utbytet sker i form av digitala seminarium.
Innovationsförmåga i kommuner 
 
Digitalt seminarium om samarbete och upphandling

Den 4 februari är temat samarbete och upphandling med fokus på samspel mellan verksamhet, företag och användare. Exempel delas från bland andra Karlstad kommun.
 
Utvärdera din kommun med Kommunkompassen under hösten 2022!
 
Alla utvärderingstider för våren 2022 är nu uppbokade. Men det finns fortfarande chans att boka in en utvärdering under hösten.

Ta vara på chansen och utvärdera hur er kommun arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Som resultat får ni en rapport med utpekade styrkor och utvecklingsområden som fungerar som ett ypperligt underlag för att ta er styrning till nästa nivå.
 
Kvalitetsmässan flyttas till den 2-4 maj 2022
 
Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna.

Det gäller tjänstepersoner och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande.

Ett axplock av intressanta seminarier som SKR arrangerar:
 
Styrning i offentlig sektor – vilka är nycklarna till framgång?
Styrningen av offentlig sektor utvecklas kontinuerligt och det finns många olika namngivna styrlogiker. Vad kännetecknar kommuner och regioner med framgångsrik och hållbar styrning? Finns det några gemensamma styrkomponenter och mönster för framgång?
 
Vi måste öka effektiviteten!
Det demografiska trycket och förändrade förväntningar på service kommer att öka pressen på att tänka nytt när det gäller både vad resurserna används till samt vilket värde vi skapar för våra medborgare. Hur kan vi mäta effektivitet och hur gör vi för att skattekronorna ska generera en så god välfärd som möjligt för medborgarna?
 
Samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar
Flertalet av kommunernas och regionernas utmaningar idag präglas av komplexitet och kräver flera aktörers delaktighet för att nå full effekt. Agenda 2030, ökade klyftor och inte minst regional utveckling är frågor där samverkan mellan olika aktörer är en av de viktigaste förutsättningarna för att lösa utmaningarna. Hur får man till samverkan där man skapar resultat och tar steg framåt tillsammans?

Hela konferensprogrammet hittar du på Kvalitetsmässans hemsida.
 
Erbjudande - Digitala föreläsningar om att styra och leda för resultat
 
SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar och seminarier om att styra och leda för resultat.
Exempel på teman för föreläsningarna är
  • mål- och resultatstyrning
  • den s.k. styrsnurran – planering, uppföljning, analys och åtgärder
  • effektivitet
  • samspelet kring organisera, styra och leda
  • olika styrlogiker.
Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. Datum och tid bestäms i dialog mellan SKR och berörd kommun eller region.
 
 
Save the date - Ny rapport om kommuners effektivitet
 
Den 18 februari kl. 13 - 14 bjuder Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) in till en webbsändning om en uppdaterad rapport om effektivitet i kommuner. Det är den andra rapporten om effektivitet i kommuner.

Den här gången ligger fokus på utvecklingen inom förskola och kommunal grundskola. Jämförelser görs mellan kommuner och över tid.

Mer information om webbsändningen finner du på RKA:s hemsida inom kort.

Missade du förra årets rapport?
Ta del av den här.
 
Få stöd i att öka din organisations digitala mognad!
 
140 kommuner och regioner har hittills valt att gå med SKR-projektet Digital mognad. I och med detta får man stöd - från SKR, Adda och varandra - i sin förflyttning mot en ökad digital mognad, d.v.s. den organisatoriska förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Därför bör du delta i den nationella skalningen av digital mognad

Utöver tillgång till ett rikt nätverk och projektstrukturer genom vilka ni kan ställa frågor och dela erfarenheter, får ni också fri tillgång en digital grundutbildning i digital mognad som kan spridas inom organisationen. Ni får även ta del av ett antal metodstöd som hjälper er att lyckas med önskvärd förflyttning.
Information och anmälan till Dimios
 
Informationsträff för er som vill delta i Dimios-projektet

Den 4 februari kl. 10.00 - 10.30 kan du delta i en informationsträff om Dimios. 
Du kommer att få en genomgång av projektet och det kommer att finnas tid för att ställa dina frågor.
 
 
Projektet Effektivare kommuner 
 
Sedan september 2021 har femton kommuner tillsammans med SKR och RKA bedrivit ett utvecklingsprojekt med syftet att tillsammans lära om effektutveckling och att öka effektiviteten i den egna kommunen. Under hösten har alla kommuner arbetat med en nulägesanalys och en problembeskrivning utifrån de egna förutsättningarna. 

I det fortsatta arbetet under 2022 ska ett förändringsarbete för ökad effektivitet startas. Medverkande kommuner är Borgholm, Falköping, Fagersta, Flen, Gävle, Götene, Jokkmokk, Kävlinge, Lekeberg, Lund, Lyckelse, Mora, Munkedal, Nyköping och Älvkarleby. 

Håll ögonen öppna för avrapporteringar framåt våren kring vad kommuner har lärt sig och hur långt de kommit i sitt effektiviseringsarbete. 
Effektivare kommuner - kunskap och utvecklingsstöd
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se