Ett nytt år med kommunal revision
 
Vi på SKR ser fram emot ett nytt år med roliga arbetsuppgifter inom den kommunala revisionen! Under ett valår är det som vanligt stort fokus på att revidera God revisionssed i kommunal verksamhet, som kommer att publiceras i november 2022. I arbetet har vi stor hjälp av de underlag vi fick in från revisorer i hela landet under de digitala revisionsdialogerna i oktober i fjol.
Vi arbetar även tillsammans med Skyrev och FAR för att ta fram en ny standard för det arbete som sakkunniga gör inom kommunal räkenskapsrevision, och planen är att vi innan sommaren 2022 kan fatta beslut om standarden.
Vi arbetar även vidare med att stärka lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. Vår rapport ”Fem förslag för utveckling...” har fått stort genomslag och den 23 februari genomför vi en ny digital utbildning för bolagsstyrelser om lekmannarevision. Vi ämnar under senvåren släppa en ny rapport med fokus på goda exempel och arbetssätt, något många efterfrågar.
Vi planerar även en digital revisionskonferens i slutet av april, med fokus på visselblåsning, välfärdsbrott och annat intressant – mer info kommer inom kort, håll utkik!
 
Enkät om kommunal revision
 
Denna vecka skickar SKR ut en enkät till samtliga kommuner och regioner. Den sänds till ordförande för revisionen och handlar om hur revisionen fungerar i praktiken.

Det går ut en enkät per kommun/region och ni svarar elektroniskt. Vi föreslår att ni gör det som en gemensam övning under ett revisionsmöte, så att alla revisorer kan vara med och bidra till svaren. Enkäten kommer att vara öppen till början av mars.

Om ni har frågor eller inte fått någon enkät senast imorgon fredag 21 januari, hör av er till anna.eklof@skr.se.
 
 
Tips! Webbutbildning: Ett tryggt valår 2022
 
Valåret innebär är en stor möjlighet att synliggöra demokratin och att engagera medborgarna i samtal om politik. Om alla samtal genomsyras av respekt kan människor i allmänhet känna förtroende för både de folkvalda och demokratin som samhällssystem. Valåret är också en tid då förtroendevalda, nominerade politiker och valarbetare tyvärr utsätts för kränkningar och hot. Det kan hända även dig som är revisor. Detta kan skapa oro, för egen del och för anhöriga, och leda till att förtroendevalda censurerar sig själva.
Bland det viktigaste du som förtroendevald, nominerad politiker och valarbetare kan göra är att lära dig mer om riskerna och hur du kan hantera dem. Kunskaperna i den här kursen är till nytta för dig men också för kollegor som drabbats och där du kan vara den som ger stöd och råd.
Till webbutbildningen
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se