Gå i cirkel på en kurs hos Senioruniversitetet och se framåt
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Se framåt — gå i cirkel!
 
Att gå i cirkel kan paradoxalt nog vara ett första steg framåt. Hos oss hittar du studiecirklar, universitetskurser och föreläsningar i  om inte "allt" så ändå en hel del, från en studiecirkel om de abrahamitiska religionerna till en  föreläsning om Östersjöns hemliga historia. Räcker detta inte erbjuder vi även vandringar och exkursioner där du verkligen  går framåt!
 
Universitetskurser
 
Vi har fortfarande lediga platser på en del av våra universitetskurser med lärare från universitet och högskolor. Du väljer själv om du vill studera ämnet under en eller flera terminer.
Fotografi: Historiska och samtida ögonblick
Vi följer fotografiets historia från dess rötter i 1800-talet där fotografi växer fram som medium, teknik och begrepp.
Vi rör oss genom 1900-talets visuella kultur från modernism till postmodernism och landar i 2000-talets digitala värld. Under kursens möter vi ett rikt urval av fotografier och fotografer.

Start 16 februari
Läs mer och anmäl
Statsvetenskap:
Internationella relationer 
Vad spelar staten för roll idag? Vilka former av hot mot stater och individer möter vi? Hur utformas och utvecklas internationella relationer, t.ex. den mellan Ryssland och Ukraina. Aldrig tidigare har internationella relationer varit så mångfacetterade och svåra att analysera som idag.
Start 3 mars
Läs mer och anmäl
Musiken i historien
Kurs i fyra terminer om den västerländska musikens historia ur ett kultur-och idéhistoriskt perspektiv. Vårens kurs behandlar perioden från antiken t.o.m. senbarocken. De följande tar upp klassicismen och romantiken respektive 1900-talets konstmusik. Den sista är en fördjupning om kvinnor i musikens värld. 
Start 16 februari
Läs mer och anmäl
Litteraturens kvinnor
Författare, läsare och teorier genom tiderna. Vi följer hur kvinnor framträtt i litteraturen, gör nedslag i enskilda författarskap och tittar närmare på olika teman och genrer.

Start 16 februari 
Läs mer och anmäl 
Med känsla
för färg och form

Att värdera och datera konstföremål. Vårens kurs tar sikte på konst från 1700-talet fram till 1900-talet och sätter samtidigt in föremålen i rätt kontext. Museibesök ingår.
Start 18 februari
Läs mer och anmäl
Kritiskt tänkande
Vårens kurs behandlar kritiskt tänkande, vad är sanning, vad är frihet, vad kan vi veta, d.v.s. frågor som är vardagliga men som också är abstrakta. Ytterligare tre moment följer.

Start 25 mars
Läs mer och anmäl
 
Studiecirklar
 
Medicinhistoriska nedslag
 
Vi berättar om hur vård, medicin och livsvetenskap utvecklats i Sverige från tidigmodern tid till 1900-talet, speglat i föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker vid Medicinhistoriska museet i Uppsala och  Hagströmerbiblioteket i Stockholm. En gemensam studiecirkel med Uppsala Senioruniversitet.
Start 16 februari
Läs mer och anmäl
   Historien på distans
 
      Ta chansen att fördjupa dig i historia:      
      Mellanöstern från korsfarana till IS,
      Weimarrepubliken —mellankrigstiden sett från
      Tyskland, Hanna Arendt om revolutionen, Från
      Alexander II till Putin eller Tre teman i USA:s
       historia. Alla börjar på distans.
       Startar mellan 14 och 17 februari 
       Läs mer och anmäl
Språkkurser
 
Tag chansen att friska upp din franska, spanska och tyska inför resor efter pandemin! Brush up your English med en cirkel. Vi har språkkurser i  sammanlagt tio olika språk.
Olika starttider från och med 14 februari
Se vidare under Program och anmälan/
Studiecirklar - Språk
 
Allt om vår Coronaanpassning