Bra med översyn av regler om eget boende
 
En utredare ska se över hur lagen om eget boende ska kunna avvecklas. För att få långsiktigt positiva effekter behöver utredningen ha ett brett perspektiv.
Eget boende
 
Mer från SKR
 
 
Feriejobb för unga viktig insats för framtida arbete
Pandemisommaren 2021 innebar utmaningar vad gäller tillgången på feriejobb i kommuner och regioner. Trots det erbjöds 72 200 ungdomar ett feriejobb, vilket var fler än föregående år.
Feriejobb
Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret tillsammans
Kommunerna efterfrågar mer samverkan med Arbetsförmedlingen och annat statligt stöd för att utveckla stödet till unga under 20 år som varken studerar eller arbetar.
Kommunala aktivitetsansvaret
Avskaffat hemutrustningslån ökar kommuners kostnader
Riksdagens beslut om att avskaffa hemutrustningslånet till nyanlända innebär övervältringar av kostnader från staten till kommunerna. Regering och riksdag behöver kompensera kommunerna.
Avskaffat hemutrustningslån
 
Konferenser
 
 
Fokus ekonomiskt bistånd
Välkomna till den årliga konferensen för ekonomiskt bistånd den 4 februari 2022. Vi lyfter aktuella frågor inom arbetsmarknadspolitiken, sjukskrivna som saknar SGI, bostäder och digitalisering.
Anmälan
 
Lärande exempel
 
 
Du vet väl att du kan hitta lärande exempel från en rad verksamhetsområden på skr.se.  Nyligen publicerades två nya exepel från vuxenutbildningen.
Vuxenutbildning på modersmål
I västra Östergötland testas en metod att genom stöd av flerspråkig vårdlärare kombinera reguljär yrkesutbildning med språkstudier.
Vuxenutbildning på modersmål
Vägvisaren, sömlös övergång mellan språkintroduktion ochSFI 
Genom en strukturerad samverkan mellan språkintroduktion på gymnasieskolan och vux har Lidköpings kommun förbättrat arbetet med övergångar för nyanlända elever.
Vägvisaren
 
Webbsändningar
 
 
Aktuell information från SKR - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning
Under våren fortsätter vi våra Zoom-sändningar med aktuell information från SKR kring frågor som rör arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Årens första sändning är den 24 februari.
Anmäl dig till sändlistan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se