Nyheter, tips och information från Nacka vatten och avfall
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Välkommen till Nacka vatten och avfalls nyhetsbrev för flerbostadshus och samfälligheter!
 

Här informerar vi om sådant som är aktuellt just nu gällande avfallshanteringen. Det kan till exempel röra nya tjänster och abonnemang men också information om taxan. Här ger vi även tips och råd kring matavfallsinsamling, hur ni kan minska på avfallsmängderna samt hur ni kan nå ut till era boende med information.
 
Ny turlista för mobila kretsloppscentralen
 
Hjälp oss sprida turlistan så att vi kan få fler att nyttja tjänsten och bli av med sitt farliga avfall och grovavfall. Sätt upp turlistan i porten eller hissen och registrera dig för påminnelsemejl inför turerna.
 
I år lanserar vi ett nytt koncept som komplement till vår mobila kretsloppscentral. Det heter mobila KLC Maxi. Maxi kommer att stå uppställd på 4 platser i kommunen under en hel dag och kommer fokusera mycket på återbruk.

Här kan du se hela turlistan. Välkommen!
 
Nudging  en vänlig knuff i rätt riktning
 
Nudging är ett verktyg som kan användas för att skapa en positiv förändring. Ett exempel på nudging är att med hjälp av färger och budskap styra människor till att göra rätt. Att använda nudging i miljörummet kan exempelvis påverka människor att sortera bättre och inte överfylla kärlen eller skräpa ner. 

I denna video kan du se hur en brf i Liljeholmen med hjälp av nudging och design förbättrade upplevelsen av miljörummet och uppnådde en ökad och väl fungerande återvinning: se videon här.
 
Påminnelse – ändringar gällande insamling av returpapper
 
Från och med 1 januari 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in returpapper. Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra.

Föreningar som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten måste se över sina avtal. Endast de fem entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper får anlitas efter årsskiftet.

Läs mer om insamling av returpapper här.
 
Beställ tryckta A3-affischer via hemsidan!
Infomaterial på webben
 
På vår webbplats för flerbostadshus och samfälligheter har vi samlat massor av matnyttigt som kan hjälpa och inspirera dig i arbetet med avfallssortering och avfallsminimering. 
Här finns bland annat:
  • affischer och matavfallsfolder
  • vägledning kring bottentömmande behållare
  • vägledning och checklista för utformning av avfallsutrymmen
  • checklista för ökad sortering
  • checklista för minskat avfall
 
Påverka avfallsavgiften - minska avfallet #6
 
Du kan påverka den rörliga delen av avfallsavgiften genom att minska avfallsmängderna, öka källsorteringen, sortera ut matavfallet och minska matsvinnet. Med minskad mängd avfall i kärlen kan antalet kärl och tömningar minskas.

Här är några tips:
  • Ge återkoppling kring avfallsmängder till de boende. Mät avfallsmängderna, sätt upp mål och ta fram belöning för uppnådda mål. Läs mer om detta i vår checklista för minskat avfall.
  • För att motivera hushållen att minska sitt avfall är det bra att informera om avfallskostnaderna och att de påverkar hyror och avgifter. Vad kan ni göra för pengarna istället?
Fler tips kommer i nästa nummer!
 
Nyhetsbrevet
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skicka ett mail till avfall@nvoa.se

Anmälan till nyhetsbrevet kan även göras via denna länk.