God kapacitet att vaccinera med en tredje dos
 
Regionerna har beredskap och kapacitet att vaccinera mot covid-19 med fem månaders intervall mellan andra och tredje dosen.
– Regionerna har under hela vaccinationsarbetet visat på stor flexibilitet för att möta ändrade rekommendationer och besked, säger Emma Spak, SKR.
Regionerna har kapacitet att hantera nytt dosintervall
 
Vd-krönika
 
 
Riv statliga hinder för en ännu bättre välfärd
 
I åratal har lagstiftning, regelverk och statlig administration byggts på och bidragit till krångel och onödiga bromsklossar. Det finns en rad hinder som staten kan riva de kommande åren för att bidra till en ännu bättre välfärd.
 
Bra med översyn av regler om eget boende
 
En utredare ska se över hur lagen om eget boende ska kunna avvecklas. För att få långsiktigt positiva effekter behöver utredningen ha ett brett perspektiv.
Ebo-reglerna har bidragit till ökad segregation
 
Vårens utbildningar från SKR
 
På SKR:s webbplats hittar du flera av vårens aktuella utbildningar inom ledarskap, ekonomi, demokrati, juridik och mycket mer. Vårens kurser och utbildtningar från SKR erbjuds digitalt. 
Aktuella kurser och utbildningar från SKR
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av covid-19
SKR publicerar löpande information som stöd till kommuner och regioner med anledning av covid-19-pandemin. Det finns bland annat vanliga frågor och svar i arbetsgivarrelaterade frågor som uppdateras kontinuerligt samt frågor och svar om vaccinering.
Covid-19 och SKR:s arbete med coronaviruset
 
SKR lanserar en webbutbildning för ett tryggt valår
Inför höstens val har beredskapen för att värna och skapa trygga demokratiska samtal satt igång. Det är viktigt att medverka till ett öppet demokratiskt samtal och att förbereda sig innan något händer. SKR har nu tagit fram en webbutbildning till förtroendevalda som stöd för ett tryggt valår.
Webbutbildning: Ett tryggt valår 2022
 
Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskapsutveckling
Många kommuner och regioner satsar resurser på att stärka och utveckla ledarskapet i sina organisationer, men gör vi rätt saker? I ett nytt avsnitt fokuserar SKR:s podcast Sveriges viktigaste jobb på framgångsfaktorer för ledarskapsutveckling.
Poddavsnitt om framgångsrikt ledarskap
 
Bloggar från SKR
 
 
Frågan om vårdplatser är inte bara en fråga om antal
Varje patient behöver få rätt vård vid rätt tillfälle och på rätt plats. Vi måste också fortsätta de breda satsningarna på kompetensutveckling och vårdpersonalens arbetsmiljö. Det skriver Emma Spak, SKR. 
Vårdbloggen
 
Att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter
Att tillämpa ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter betyder att man måste våga testa nya sätt att planera, genomföra och följa upp det vi gör med rättighetsbäraren i centrum. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR. 
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information samt rekommendationer och med anledning av covid-19-pandemin. Följ myndighetens webbplats för aktuell information, statistik samt information och rekommendationer kring vaccinering och testning. 
Information och rekommendationer om covid-19
 
Extra ändringsbudget för 2022
Regeringen har överlämnat en första ändringsbudget för 2022 till riksdagen. I ändringsbudgeten ingår exempelvis förslaget att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden mellan den 19 januari och den 31 mars och att ytterligare 5,7 miljarder avsätts till vaccinationer, testning och smittspårning.
Regeringen föreslår ändringsbudget
 
Max 500 deltagare vid allmänna sammankomster
Regeringen har efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten beslutat att införa ett deltagartak på 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, som gäller när vaccinationsbevis används. Privata sammankomster i hyrda lokaler begränsas också till 20 personer. 
Beslut om deltagartak vid sammankomster
 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 25 januari.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00